Ny cancerstudie: Kemoterapi genererar mer cancer i det långa loppet

publicerad 10 maj 2014
- av NewsVoice

cancer kemo cytostatikaYtterligare en cancerstudie visar att cytostatika dvs kemoterapi/cellgifter genererar mer cancer när den används som behandlingsmetod mot cancer eftersom stamcellerna skadas. Studien var inte utförd på människor utan resultaten kommer från djurförsök.

Here we report the development of an in vivo system to study the interaction of stem cells with drugs using a tumor model in the adult Drosophila intestine. Strikingly, we find that some Food and Drug Administration-approved chemotherapeutics that can inhibit the growth of Drosophila tumor stem cells can paradoxically promote the hyperproliferation of their wild-type counterparts.

These results reveal an unanticipated side effect on stem cells that may contribute to tumor recurrence.

Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS).

Lars Bern som tidigare arbetat på Cancerfonden kommenterar på sin blogg:

Den stora fokuseringen på cytostatikabehandling av cancer är ett typiskt exempel på hur vården styrts av en forskning som drivs av läkemedelsindustrins intressen. All gammal kunskap är som bortblåst och ytterst få forskare ägnar sig åt hur förloppet av en cancersjukdom kan påverkas med naturmedicin och kostomläggning. Det finns t.ex. otaliga bevis för att en terapi som sänker blodsocker och nivån av hormoner som insulin och IGF1 kan ha en mycket gynnsam effekt på cancerutvecklingen. Ännu färre forskare bryr sig om att studera hur livsstilsfaktorer som kost kan förhindra att människor drabbas av cancer. Det naturliga hade ju varit att beforska orsakerna bakom den kraftigt ökande cancerförekomsten i den metabola sjuklighetens kölvatten.

Text: NewsVoice