Ny studie: 30 min/dag i mobilen ökar risken för hjärntumör

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 13 maj 2014
- NewsVoice redaktion

Mobiletelfoni hjärnan strålningMobilanvändare som använder mobilen 30 minuter om dagen eller mer löper fyra gånger ökad risk för aggressiv hjärntumör. Strålskyddsstiftelsen uppmanar regering, myndigheter och industri att vidta omedelbara åtgärder för att varna allmänheten, särskilt barnen.

Bild uppdaterad kl 23:12, 13 maj 2014, källa: Environmenatl Health Trust

Den nya undersökningen [pris c:a 250 kr] från forskare vid universiteten i Bordeaux, Caen och Montpellier omfattade 447 personer som fått hjärntumör (gliom eller meningiom) under åren 2004-2006 och 892 friska kontroller i åldersgruppen 16 år och äldre. I snitt hade de som fått aggressiv hjärntumör (gliom) använt mobilen betydligt mer än de friska kontrollerna.

Undersökningen visade att ju mer mobilen använts ju högre var riskerna. Användning av mobilen i genomsnitt i 15 timmar per månad eller mer medför 4 gånger förhöjd risk för aggressiv hjärntumör. Det motsvarar 30 minuter om dagen. Resultaten är statistiskt säkerställda.

Strålskyddsstiftelsen noterar att i dag använder stora delar av befolkningen mobilen betydligt mer och majoriteten av den unga generationen använder endast mobiltelefon.

Strålskyddsstiftelsen konstaterar att den nya franska undersökningen bekräftar tidigare undersökningar som också visat att användning av mobiltelefon och trådlös telefon ökar risken för aggressiv hjärntumör.

Under hösten 2013 publicerade den svenska forskargruppen under ledning av cancerläkaren Lennart Hardell från Örebro Universitetssjukhus resultat som också visade att ju mer mobilen använts ju högre var risken för aggressiv hjärntumör (se Strålskyddsstiftelsens pressmeddelande).

År 2010 och 2011 publicerades resultat från en internationell undersökning, Interphone, som omfattade 13 länder och som också visade att de som använde mobilen i snitt i 30 minuter om dagen löpte förhöjda risker för aggressiv hjärntumör.

Mobilstrålning bedömdes som ”möjligen cancerframkallande” för första gången år 2011 av 29 experter vid WHO:s cancerforskningsinstitut IARC. Under hösten 2013 drog svenska forskare slutsatsen att klassningen bör skärpas till klass 1, cancerogen för människor, i samma klass som asbest, dioxin och andra kända cancerframkallande ämnen.

Strålskyddsstiftelsen konstaterar att det är mycket brådskande att varna allmänheten om riskerna med användning av mobiltelefoner och trådlösa telefoner. Det gäller också läsplattor som sänder ut lika hög strålning som en mobiltelefon när de kopplas upp mot internet. Särskilt fokus bör riktas mot riskerna för barnen eftersom de är känsligare för cancerogena faktorer. Ett barn absorberar också mer strålning.

Strålskyddsstiftelsen har sedan starten för 18 månader sedan upprepat pekat på behovet att varna allmänhet och i synnerhet barn och gravida för de allvarliga hälsoriskerna med strålning från trådlös teknik. Europarådet rekommenderade också 2011 Sverige och övriga medlemsländer att starta informationskampanjer om riskerna med särskilt fokus på riskerna för barnen.

Strålskyddsstiftelsen uppmanar regering, ansvariga myndigheter och näringsliv till att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra en folkhälsokatastrof:

 1. Omfattande informationskampanjer som varnar för att mobilanvändning kan orsaka aggressiv hjärntumör och att användning av trådlösa datorer kan orsaka cancer.
 2. Lagstifta om förbud för försäljning och marknadsföring av mobiler och trådlös teknik riktad till barn under 14 år
 3. Lagstifta om obligatorisk varningsmärkning ”mobilstrålning dödar” på mobiler och läsplattor liksom på cigarettpaket
 4. Omedelbart förbud för användning av trådlösa datorer, trådlösa nätverk och mobiltelefoner på förskolor, daghem och i skolor samt på sjukhus och äldreboende.

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till dem som redan skadats. www.stralskyddsstiftelsen.se

Källor

Coureau et al. 2014: Mobile phone use and brain tumours in the CERENAT case-control study: Occup Environ Med doi:10.1136/oemed-2013-101754 http://oem.bmj.com/content/early/2014/05/09/oemed-2013-101754

Hardell, Carlberg, Söderqvist, Mild: Case control study of the association between malignant brain tumours diagnosed between 2007 and 2009 and mobile and cordless phone use:

http://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2013.2111

IARC cancerklassning av mobilstrålning (radiofrekventa fält) 2011
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2811%2970147-4/fulltext

Interphone 2010 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20483835

Cardis et al. Interphone 2011 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21659469

Hardell, Carlberg: Using the Hill viewpoints from 1965 for evaluating strengths of evidence of the risk for brain tumors associated with use of mobile and cordless phones; Rev Environ Health 2013; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Using+the+Hill+viewpoints+from+1965++hardell


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Kan man inte presentera hur man gör för att minimera strålning med enkla medel?
  Och visa med lite undersökningar hur detta faller ut?

  Till exempel använda sladd med öronsnäcka och mikrofon vid mobilsamtal.

  Helt enkelt lösningar och inte bara varningar.

  • Det är just frånvaron av det du förslår som gör mig fundersam.
   Det pratas om generella sänkningar av strålintensitet med miljoner gånger utan att skillnaden mellan olika källor tydliggörs. Konsekvensen av att genomföra så stora ingrepp är sannolikt att en mycket tätare skog av svagare sändare byggs upp. Eftersom det finns en helt oberoende EU/Usa agenda av att bygga upp såna nätverk för andra ändamål tex automatisk och batterioberoende övervakning av gamlas kroppsparametrar för och ta ett trivialt exempel kan man undra om det finns andra krafter bakom oavsett detta med cancerrisker.

   • Ibland faller tankarna på en att det helt enkelt är så att man bygger mer av samma sak, helst för skattepengar, för att kunna klämma ut vinst i sina bolag. Precis som alla socialdemokratiska infrastrukturprojekt, och även efterkommande politikerkonstallationer, med mottot att man skall underlätta för transport och företagande. Detta resulterar numera i alltmer svulstiga landskapsändringar och massiva betongöknar, medan det inte finns ett uns företagande kvar och att det argumentet faller. Möjligen kan det motiveras med att folk pendlar mer, men detta motsägs av att man vill öka distansarbetet av miljöskäl, Men detta motverkas av olika säkerhetsrutiner inom data-världen, och ungefär så håller det på.
    Man bygger helt enkelt ohämmat, både infrastruktur för IT och för transporter av såväl personer som gods. Möjligen skulle man välja ben i det fallet för att inte ohämmat satsa på allt för att på det viset slutligen suga ut det sista av märgen i det produktiva som trots allt fortfarande finns kvar. En liten tid till……

    • Ja nog blir det folket både som skattebetalare och konsumenter av varor och tjänster (tex sjukvård)som får notan om man byter ut elektronisk infrastruktur uppbyggd för biljoner. Det gäller att göra väl underbyggda prioriteringar. Och då skall man börja där som du föreslår och tänka till vad som kan vara lämpliga praktiska lösningar och eventuellt en del innovation. I en upplyst demokrati är detta inget stort problem.
     Man prioriterar i god demokratisk ordning.
     Men jag har en misstanke om att makten ser kunskap som i bibeln.
     På gott och ont mest på ont och vill hålla massan kvar i ett infantilt och lättmanipulerat tillstånd. Ju mindre de vet desto bättre.
     Det mesta av det som kritiseras på nätet har att göra med maktens bergväggstaktik- stonewalling – som används när de inte tror att de kan vinna argumentationen. Att de kan utnyttja kontrollen av alla medier för att tiga ihjäl och bara bjuda in kontrollerad opposition eller naiva.

 • Man kan förstå om föräldrar genom försiktighetsprincipen följer varningarna.
  Det går säkert att publicera i erkända tidskrifter om det är ett signifikant resultat och inte ett selektivt urval av ett önskat utfall. Låt oss säga att det är rättvisande. I så fall skall det finnas en starkare samvariation mellan mobilanvändning och tumörer just där i huvudet där strålningen är stark(och inte mitt i huvudet där den är svagare) och en mindre samvariation med andra typer av tumörer på andra ställen i kroppen, annars skulle det kunna vara något annat än em-strålningen. Låt oss säga att om 30 år är allting lagt i dagen och det visar sig att tumörerna berodde på något ämne som kom in i blodet och fördelade sig över kroppen.
  Bland annat i hjärnan.
  Men om det är någon typ av emstrålkälla som är farlig så borde det vara mobiler som hålls intill huvudet eftersom det är den starkaste em-strålning man utsätts för av tekniskt ursprung. Till skillnad från många andra em-strålande prylar. Surfplattor som bara är uppkopplade på hemnätverk är mycket svagare än om plattan går direkt till internet. Mobilmaster är också mycket svagare såvida man inte klättrar upp i dem.
  Det som gör mig försiktig med att nappa på larmrapporter är erfarenheten fråm myndigheternas felaktiga kostråd som har förstört hälsan för mängder av folk i västvärlden.
  Forskare kan bli för ivriga och bara undersöka ett för selektivt urval av fakta.

  • Det viktiga orden här verkar vara “erfarenheten fråm myndigheternas ……”. Att det i merparten av fallen verkar vara myndigheter som i samråd med ekonomiska intressen håller en linje tills det inte går längre. Personligen blir jag mer försiktig när larmrapporter kommer FRÅN myndigheter, än när ideella organisationer presenterar värden som manar till försiktighet.

 • MAKALÖST!!!!! VI LEVER I EN DIKTATUR! En handfull människor sitter och bestämmer över vad svenska folket ska få ta del av!! Vad ska man göra??????????????????????? Snacka om att hålla mobilindustrin bakom ryggen!

 • Svenska medier inkl public service vägrar ännu att skriva/rapportera om den nya franska studien som visar att mobiltelefonerande 30 min/dag ökar risken för hjärncancer.

  Här har vi ytterligare ett bevis hur styrda svenska medier är.

  Vi kan jämföra med franska medier.

  Exempel:
  Le Nouvel Observateur: 30 minuter i mobilen om dagen ökar risken för hjärntumör.
  Le Parisien: Stora doser av mobilen. Faran bekräftas.
  Le Figaro: En koppling mellan mobilen och cancer?
  20 minutes.fr: Mobilen och cancer. En ny studie varnar användarna.
  L’Express: 30 minuter om dagen i mobilen räcker för att öka risken för hjärntumör
  BFMVT.com: Hjärncancer: 30 minuter om dagen räcker för att öka risken
  Le Monde: Varning för intensiv användning av mobilen
  Enviro 2B: Hjärntumör. 30 minuter i mobilen tillräckligt
  France Info: Mobilen vid örat. Se upp med intensiv användning

  Dela detta maximalt på Facebook!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *