Nytt lagförslag – Spanien nära att bli polisstat

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 23 maj 2014
- NewsVoice redaktion
Sverige en Polisstat? - Foto John Whitehead, Activist Post

Spanish police brutality Roarmag.orgSpanien är på väg att införa en lag, framtagen av regeringspartiet Partido Popular, som är helt oförenlig med ett demokratiskt och öppet samhälle. Lagen öppnar för mycket stränga och nedtystande härskarmetoder och måste stoppas, skriver 48 svenska debattörer i ett gemensamt utspel via SvD idag.

Lagförslaget har det osannolika namnet “Lagen för skydd av medborgarsäkerheten”, men strider mot åsiktsfriheten, yttrandefriheten och demonstrationsrätten, enligt de som undertecknar.

Lagen innebär att det blir:

  • omöjligt för Spaniens medborgare att säkert och offentligt kritisera den sittande regeringen,
  • omöjligt att utöva flera av sina mest grundläggande fri- och rättigheter,
  • olagligt att i sociala medier eller genom demonstration kritisera landet Spanien, dess regering och statsanställda,
  • olagligt att samlas utanför statliga byggnader utan tillstånd och
  • olagligt att filma, fotografera eller göra ljudupptagning av polisman i tjänst.

Lagen innebär även att en polismans ord gäller som juridisk sanning och räcker som bevisgrund för att utan domstolsprocess bötfälla medborgare med summor upp till drygt 5 miljoner kronor (600 000 euro). Om någon deltar i eller begår tre av de i lagförslaget fastställda överträdelserna inom loppet av två år räknas det automatiskt och utan domstolsprocess, som en mycket grov förseelse och bötern blir då den högsta, 5 miljoner kronor, skriver de svenska debattörerna på SvD Opinion.

Läs mer i SvD: Spanien utarmar rättsstaten


Signaturer:

HÅKAN HYDÉN, professor i rättssociologi
DENNIS TÖLLBORG, professor i rättsvetenskap
PAULINA DE LOS REYES, professor i ekonomisk historia SU
ULF BJERELD, professor i statsvetenskap GU
MADELEINE LEIJONHUFVUD, professor emerita i straffrätt
SVEN-ERIK ALHEM , tidigare överåklagare
CLAES BORGSTRÖM, jurist
BJÖRN BECKMAN, professor i statsvetenskap SU
JENS BARTELSON, professor i statsvetenskap SU
LASSE LINDSTRÖM, docent i statsvetenskap SU
JANNE FLYGHED, professor i kriminologi SU
MAGNUS HÖRNQVIST, docent i kriminologi SU
DIANA MULINARI, professor i genusvetenskap LU
ANNA WIGENMARK, ordförande föreningen Ordfront, MR-jurist
CECILIA WIKSTRÖM (FP), Europaparlamentariker
URBAN AHLIN (S), vice ordförande utrikesutskottet samt utrikespolitisk talesperson
BODIL CEBALLOS (MP), utrikespolitisk talesperson
HANS LINDE (V), utrikespolitisk talesperson
KERSTIN LUNDGREN (C), utrikespolitisk talesperson
ERIK SCHELLER (FP), kandidat till Europaparlamentet
LINDA NORDLUND, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet
ELLINOR ERIKSSON, vice ordförande för SSU
MAGDA RASMUSSON, språkrör Grön Ungdom
LORENTZ TOVATT, språkrör Grön Ungdom
STEFAN LINDBORG, förbundsordförande Ung vänster
GUDRUN SCHYMAN (F!), partiledare
KERSTIN HAGLÖ (S), riksdagsledamot, ledamot i EU-nämnden
HILLEVI LARSSON (S), riksdagsledamot
ROZA GUCLU HEDIN (S), riksdagsledamot
FREDRIK OLOVSSON (S), riksdagsledamot
SARA KARLSSON (S), riksdagsledamot
BO BERNHARDSSON (S), riksdagsledamot
AGNETA GILLE (S), riksdagsledamot
MIKAEL GUSTAFSSON (V), Europaparlamentariker
AMINEH KAKABAVEH (V), riksdagsledamot
JENS HOLM (V), riksdagsledamot
ROSSANA DINAMARCA (V), riksdagsledamot
PETER ERIKSSON (MP), ordförande konstitutionsutskottet
MARIA FERM (MP), riksdagsledamot
HELENA LEANDER (MP), riksdagsledamot
MATS PERTOFT (MP), riksdagsledamot
ULF HOLM (MP), riksdagsledamot
MAGNUS EHRENCRONA (MP), riksdagsledamot
ANNIKA LILLEMETS (MP), riksdagsledamot
EVA OLOFSSON (V), riksdagsledamot
JENS HOLM (V), riksdagsledamot
ASTRID MENASANCH TOBIESON, initiativtagare
LISA WOLLTER, initiativtagare


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq