Nytt lagförslag – Spanien nära att bli polisstat

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 23 maj 2014
- NewsVoice redaktion
Sverige en Polisstat? - Foto John Whitehead, Activist Post

Spanish police brutality Roarmag.orgSpanien är på väg att införa en lag, framtagen av regeringspartiet Partido Popular, som är helt oförenlig med ett demokratiskt och öppet samhälle. Lagen öppnar för mycket stränga och nedtystande härskarmetoder och måste stoppas, skriver 48 svenska debattörer i ett gemensamt utspel via SvD idag.

Lagförslaget har det osannolika namnet “Lagen för skydd av medborgarsäkerheten”, men strider mot åsiktsfriheten, yttrandefriheten och demonstrationsrätten, enligt de som undertecknar.

Lagen innebär att det blir:

 • omöjligt för Spaniens medborgare att säkert och offentligt kritisera den sittande regeringen,
 • omöjligt att utöva flera av sina mest grundläggande fri- och rättigheter,
 • olagligt att i sociala medier eller genom demonstration kritisera landet Spanien, dess regering och statsanställda,
 • olagligt att samlas utanför statliga byggnader utan tillstånd och
 • olagligt att filma, fotografera eller göra ljudupptagning av polisman i tjänst.

Lagen innebär även att en polismans ord gäller som juridisk sanning och räcker som bevisgrund för att utan domstolsprocess bötfälla medborgare med summor upp till drygt 5 miljoner kronor (600 000 euro). Om någon deltar i eller begår tre av de i lagförslaget fastställda överträdelserna inom loppet av två år räknas det automatiskt och utan domstolsprocess, som en mycket grov förseelse och bötern blir då den högsta, 5 miljoner kronor, skriver de svenska debattörerna på SvD Opinion.

Läs mer i SvD: Spanien utarmar rättsstaten


Signaturer:

HÅKAN HYDÉN, professor i rättssociologi
DENNIS TÖLLBORG, professor i rättsvetenskap
PAULINA DE LOS REYES, professor i ekonomisk historia SU
ULF BJERELD, professor i statsvetenskap GU
MADELEINE LEIJONHUFVUD, professor emerita i straffrätt
SVEN-ERIK ALHEM , tidigare överåklagare
CLAES BORGSTRÖM, jurist
BJÖRN BECKMAN, professor i statsvetenskap SU
JENS BARTELSON, professor i statsvetenskap SU
LASSE LINDSTRÖM, docent i statsvetenskap SU
JANNE FLYGHED, professor i kriminologi SU
MAGNUS HÖRNQVIST, docent i kriminologi SU
DIANA MULINARI, professor i genusvetenskap LU
ANNA WIGENMARK, ordförande föreningen Ordfront, MR-jurist
CECILIA WIKSTRÖM (FP), Europaparlamentariker
URBAN AHLIN (S), vice ordförande utrikesutskottet samt utrikespolitisk talesperson
BODIL CEBALLOS (MP), utrikespolitisk talesperson
HANS LINDE (V), utrikespolitisk talesperson
KERSTIN LUNDGREN (C), utrikespolitisk talesperson
ERIK SCHELLER (FP), kandidat till Europaparlamentet
LINDA NORDLUND, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet
ELLINOR ERIKSSON, vice ordförande för SSU
MAGDA RASMUSSON, språkrör Grön Ungdom
LORENTZ TOVATT, språkrör Grön Ungdom
STEFAN LINDBORG, förbundsordförande Ung vänster
GUDRUN SCHYMAN (F!), partiledare
KERSTIN HAGLÖ (S), riksdagsledamot, ledamot i EU-nämnden
HILLEVI LARSSON (S), riksdagsledamot
ROZA GUCLU HEDIN (S), riksdagsledamot
FREDRIK OLOVSSON (S), riksdagsledamot
SARA KARLSSON (S), riksdagsledamot
BO BERNHARDSSON (S), riksdagsledamot
AGNETA GILLE (S), riksdagsledamot
MIKAEL GUSTAFSSON (V), Europaparlamentariker
AMINEH KAKABAVEH (V), riksdagsledamot
JENS HOLM (V), riksdagsledamot
ROSSANA DINAMARCA (V), riksdagsledamot
PETER ERIKSSON (MP), ordförande konstitutionsutskottet
MARIA FERM (MP), riksdagsledamot
HELENA LEANDER (MP), riksdagsledamot
MATS PERTOFT (MP), riksdagsledamot
ULF HOLM (MP), riksdagsledamot
MAGNUS EHRENCRONA (MP), riksdagsledamot
ANNIKA LILLEMETS (MP), riksdagsledamot
EVA OLOFSSON (V), riksdagsledamot
JENS HOLM (V), riksdagsledamot
ASTRID MENASANCH TOBIESON, initiativtagare
LISA WOLLTER, initiativtagareSå här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • @ Kennet

  Tack för att du mentalt och fysiskt vill, kan och vågar fråga vad mitt mentala och fysiska Jag avser med att i text ovan producera produkten ”laglös” och ”enskilt ägd kunskap”!

  Produkten ”laglös” är varje ord/begrepp som saknar rättskapacitet att i EN spansk eller svensk domstol kräva/försvara enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, om spansk eller svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, som rättssubjekt i handläggning eller beslut, till EN drabbad enskild spansk eller svensk medborgare, med RÄTT ”enskilt ägd kunskap”, har producerat säkerhetsbrist som är fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden i EES och Europeiska unionen.

  Produkten ”enskilt ägd kunskap” förklarar att enskild under förbrukad tid i livet utvecklad kunskap, att i nutid och mentala rum undermedvetet i tanke, beslut och handling lyda ELLER förstå, i nutid och mentala rum är ”enskilt ägd kunskap”, som inte går att köpa, sälja, sprida eller kopiera till EN marknad som är svår att förändra p.g.a. Jante och Luthers läror, samt Ågrens ofta livslånga mentala motstånd av förnekelse och förvirring

  Varför EN myndig svensk lydnadsprogrammerad akademiker, som svensk rättssubjekt, skriver sitt namn på ett laglöst upprop, och som lägger sig i den kvalitet och säkerhet i nutid och rum som folkvald spansk lagstiftare har fastställt och som folkvald spansk kontrollmakt förvaltar i harmoni med det spanska ”folket”, kan beror på fel mentalt utvecklad kvalitet och säkerhet i nutid och mentala rum.

  Värdesäkrat budskap och hälsning
  Lärstad 27 maj 2014
  Namn på rättssubjekt som producerat och värdesäkrat resultat i budskap ovan, med eller utan STRIKT produktansvar och risk för säkerhetsbrist i nutid, nära framtid och rum, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden, för vård, skola och omsorg i EES och EU.

 • @ Bertil

  Vad menar du med att deras petition skulle vara “laglös” och att dom inte har
  “enskilt ägd kunskap” ?

 • Ännu ett laglöst kollektivt svenskt utspel, kvalitetssäkrat av 48 namngivna svenska rättssubjekt, med akademiskt lydig titel, men utan enskild ägd kunskap, att i nutid och mentala rum i tanke, beslut och handling förstå när, var och varför, det allmänna enligt EU-domstolens rättspraxis har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild myndig spansk eller svensk unionsmedborgare, som i nutid och rum, vill, kan och vågar kvalitetssäkra (ta reda på och rättssäkert dokumentera), om spansk eller svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, producerat resultat i värdesäkrat brev till EN enskild medborgare i STRID med EU-domstolens tolkning av kvalitet och säkerhet i nutid och rum i offentligt redovisad rättspraxis, lokalt i EN medlemsstat, på den inre solidariska fria marknaden, för person, vara, tjänst och kapital i hela och del av EES och Europeiska unionen.

  Värdesäkrat budskap och hälsning
  Lärstad 24 maj 2014
  Namn på rättssubjekt som producerat och värdesäkrat resultat i budskap ovan, med eller utan STRIKT produktansvar och risk för säkerhetsbrist i nutid, nära framtid och rum, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden, för vård, skola och omsorg i EES och EU.

 • Är de politiska eller militära ledarna inte jesuitutbildade så tillhör de oftast “Knights of Malta” eller “Knights of Columbus”, eller någon annan order som är kontrollerad av Vatikanen. Vatikanen ligger bakom de flesta hemliga som semi-hemliga sällskap och sammanslutningar.

 • @Eva Mattsson

  Det är intellektuella välutbildade människor som styr och de vet hur de ska dölja sina förehavanden. Jag tror inte att jesuitordern eller Katolska kyrkan är hela sanningen. men jag är övertygad om att de är en stor viktig del av sanningen.

  Bill Clinton t.ex. var utbildad på jesuiternas Georgetown University och även Barack Obama tycks vara under jesuitinflytande. Adolf Hitler var katolik och han skrev under ett konkordat med Vatikanen. Josef Stalin likaså fick sin jesuitutbildning i Georgien. Och så här fortsätter det med både historiska som nutida ledare. Många gånger är den “röda tråden” Katolska kyrkan eller jesuitordern, men egentligen är de båda en och samma sak.

  Många tror att Katolska kyrkan bara var “lite dumma” för mycket länge sedan, när de t.ex. brände människor på bål eller torterade ihjäl dem under inkvisitionen. Katolska kyrkan är fortfarande samma sorts organisation som den alltid har varit.

 • “omöjligt för Spaniens medborgare att säkert och offentligt kritisera den sittande regeringen”

  “olagligt att i sociala medier eller genom demonstration kritisera landet Spanien, dess regering och statsanställda#

  Efter julen 2014 så träder några nya lagar i kraft i demokraturen Sverige som kommer till att innebära just detta även här i demokraturen Sverige

 • Anton: Skönt att fler har den uppfattningen. Ibland känner jag mig knäpp, och tror att jag är ensam om att ha förstått det så, att Jesuiterna (och Katolska kyrkan) infiltrerat sig i maktpositioner. Det är lätt att känna sig knäpp när folk omkring en inte är medvetna om någonting hur den här världen styrs och när de bara lyssnar på typ nyheterna. Det är påfrestande ibland på psyket.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *