Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Psykiatri, statlig byråkrati och 60 000 elchocksbehandlingar (ECT)

publicerad 27 maj 2014
- Thomas Arvidsson
ECT electric shock treatment

Thomas-ArvidssonSkall det behöva ta fem år av utredning, två myndighetsbeslut och ett regeringsbeslut för att ändra en mening i en bestämmelse? Ja, det är den tid det tog att ändra meningen i det här fallet som döpts till “Vem trycker på knappen?”.

Text: Thomas Arvidsson

Den här historien börjar under år 2009 i samband med att Uppdrag Granskning gjorde två granskande program om ECT (el-chocker) inom psykiatrin. Inför programmet kontaktade redaktionen Socialstyrelsen för att få information om hur många ECT-behandlingar det gavs i Sverige per år.  Socialstyrelsen blev helt tagna på sängen och fick medge att man hade inte en aning om antalet. Efter ett tag kontaktade Socialstyrelsen Uppdrag Granskning och meddelade att man trodde det kunde röra sig om cirka 18.000 behandlingar per år.  Vid en senare kontakt med redaktionen ändrade man sig och korrigerade siffran till att man nu trodde det snarare rörde sig om cirka 30.000.

Redaktionen för Uppdrag Granskning gjorde då en egen enkät till samtliga regioner och landsting i Sverige och bad om att få in siffror för 2008.  När svaren hade sammanställts visade dessa att antalet snarare var  närmare 60.000.

Socialstyrelsen pressades hårt i programmen på det förhållandet att man inte ens visste hur många behandlingar det gavs i en verksamhet som är rapporteringspliktig. Socialstyrelsen lovade inför rullande kameror att detta givetvis var en brist som omedelbart skulle åtgärdas.

Uppgiften att lösa detta hamnade på statistiska avdelningen på Socialstyrelsen. Statistikerna skickade 2010 ut en enkät till ett utvalt antal regioner och landsting och bad om uppgifter på hur många ECT-behandlingar som hade utförts totalt 2009. När svaren jämfördes med inrapporterad statistik fann man en enorm differens, bara 30% av alla ECT-behandlingar var inrapporterade i statistik-systemet. Hur var detta möjligt? ECT-behandlingar tillhör ju de medicinska behandlingar som skall inrapporteras enligt lag.

Nu startade en jakt på var felkällorna låg. I ett år letade man felkällor utan att hitta orsaken. Tills man en dag fick ett mail från en privatperson som hade engagerat sig lite extra och hittat felkällan på egen hand. Nu kom den helt osannolika förklaringen till felrapporteringen fram:

Om en läkare trycker på start-knappen till ECT-maskinen vid en behandling så är det läkarvård och alltså rapporteringsskyldigt, men om en sjuksköterska trycker på start-knappen så är det ingen läkarbehandling och skall alltså inte rapporteras. 

Detta står klart och tydligt i lagtexten i Patientsäkerhetslagen och samtliga regioner och landsting följde alltså helt lagen när de underrapporterade antalet behandlingar. Nu framstod det klart att det behövdes alltså en lagändring för att få ordning på rapporteringen.

Socialstyrelsen tar god tid på sig att utreda och formulera ett förslag om en ändring i lagtexten (det handlar alltså om några få ord som behöver ändras). Först under år 2013 lyckas man fatta ett beslut på Socialstyrelsen om förslag till lagändring som man skickar till Socialdepartementet som ju först skall titta och godkänna det innan det går till regeringen.

Det tog också sin tid. Först i februari 2014 har nu Socialdepartementet överlämnat förslaget till regeringen och ett regeringsbeslut väntas under mars 2014. Beslutet kommer då troligen att träda i kraft från den 1 juli 2014. Så fram till dess fortsätter underrapporteringarna som vanligt.

Fem års handläggning och utredning, två myndighetsbeslut och ett regeringsbeslut är alltså vad som erfordras för att ändra några ord i en författning för att rätta till ett uppenbart fel.

Samt ett mail från en engagerad privatperson.

Text: Thomas ArvidssonDu kan stötta Newsvoice via MediaLinq