Samband mellan örats ”dygnsklocka” och hörselskador

publicerad 2 maj 2014
- av Hans Bengtsson

öraI örats hörselsnäcka har forskare funnit en biologisk dygnsklocka som har betydelse vid uppkomst och läkning av hörselskador. Upptäckten kan bana väg för ett läkemedel som behandlar bullerskadade patienter, tror forskarna bakom de nya fynden.

Text: Susanne Larsson, Epoch Times Sverige | Foto: David Benbennick

Mellan 10 till 15 procent av Sveriges befolkning lider av hörselskada och många av dem har skadats av buller på sin arbetsplats.

Nu har forskare vid Karolinska Institutet gjort en viktig upptäckt som kan ha stor betydelse för behandlingen vid hörselskador och som kan förklara varför vi är extra känsliga för buller under olika tider på dygnet.

Läs hela artikeln på Epoch Times Sverige