Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Seminarium 23 maj: Vad händer med samhället om BNP avstannar? – Annons

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 8 maj 2014
- NewsVoice redaktion

Vad händer om den nuvarande BNP-tillväxten inte fortsätter? Hur ser ett sådant samhälle ut? Projektet “Bortom BNP-tillväxt” arrangerar ett seminarium den 23 maj 2014. Föreläsningar hålls av Kate Raworth, Peter Victor och Ivana Milojevi?.

Foto på Kate Raworth, faksimil från Stockholmresilience.org

Kan en misslyckad tillväxtpolitik, en finansiell kris eller en politisk omstyrning mot mindre konsumtion leda till minskad BNP-tillväxt och vad händer då?

Frågorna som ställs i ett femårigt tvärvetenskapligt forskningsprojekt där forskare ska undersöka hur en hållbar samhällsutveckling skulle kunna se ut om tillväxten bromsar upp.

Vid seminariet föreläser tre forskare med kunskaper i ämnet, vilket ger en grund för fortsatta diskussioner om en hållbar framtid.

Projektet ”Bortom BNP-tillväxt”

Forskare från KTH, Uppsala universitet, Lunds universitet, Svenska miljöinstitutet (IVL) och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) leder projektet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), fyra kommuner och intresse-organisationer är också knutna till arbetet. Projektet leds av Åsa Svenfelt och Göran Finveden som båda tillhör avdelningen för Miljöstrategisk analys vid KTH. Forskare vid avdelningen för Urbana och regionala studier vid KTH deltar i projektet.

Inom projektet ska tre typer av tillväxtscenarier tas fram:

  • framtid med negativ tillväxt,
  • framtid med nolltillväxt och
  • framtid med låg tillväxt.

Scenarierna ska utvecklas för fyra fallstudieområden; byggsektorn, välfärdstjänster, transporter samt vardagsliv.

SEMINARIUM
Datum: 23 maj 2014
Tid: 13.15-16.00
Plats: Lokal: F1, KTH, Lindstedtsvägen 22, Stockholm,
Ansvarig: Marie Hedberg

Ladda ner hela programmet

Hemsida: Bortom-bnp-tillvaxt.ivl.se

Tips: Jens Rundberg


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: BNP