Svensk åker förgiftas som den kinesiska

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 30 maj 2014
- Torbjörn Sassersson
Åkermark - Foto: Markinfo.slu.se

Åkermark

I Kina har den industriella förgiftningen gått så långt att åkermark måste tas ur bruk. Samma är på väg att ske i Sverige. Det framgår väl av remissvaret från föreningen Ren Åker – Ren Mat till Naturvårdsverkets förslag om tillåtna gränsvärden för innehållet av giftiga tungmetaller och kolföreningar i slam som sprids på åker. De skulle ge flera gånger högre halter än vad som bortförs med skörden. Till slut leder det till att marken blir obrukbar.

Det har blivit fråga om ett kvittblivningsproblem för industrisamhällets gifter som passerar avloppssystemet med bortseende från hälsan. Det har framkommit att bönder erbjuds 150 kronor per ton för att ta emot slam. En del av gifterna i slammet ansvarar reningsverken själva för med fällningskemikalierna, när man av kostnadsskäl använder industriavfall. Så kommer nästan all nickel i slammet den vägen.

Oroande är slam skulle tillåtas spridas på jordar med naturligt låga kadmiumhalter. De behövs för produktion av hälsosam barnmat.

Motiveringen till att lägga slam på åkern är att återföra näring. Men den mängd fosfor som finns i slammet är försumbar och dessutom hårt bundet, så att det inte är lättillgängligt för växterna. Fosforn håller inte på att ta slut som hävdas. Så finns det mycket i våra malmer.

Om man skall ha kvar vårt avloppssystem är det bättre att bränna slammet. Då kan man ta ut fosforn ren. Så görs alltmer i Tyskland. I Schweiz och och Nederländerna tillåts inte längre spridning av slam på åker.

Text: Hans Sternlycke | Foto: www-markinfo.slu.se, Åke Nilsson

Relaterat

Lantbruk.com: Tungmetaller stoppar kinesiskt lantbruk

”En tiondel av Kinas risskörd förgiftad av kadmium”


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq