Tortyr i Gnesta – kommun tvingar människor att dra ut tänderna själva

publicerad 19 maj 2014
- av NewsVoice

Läser med bestörtning i dagens Södermanlands Nyheter  att en man nekats försörjningsstöd vid svår tandvärk för tandvård. Istället säger rubriken att mannen tvingats dra ut sina tänder själv. Går ej att läsa mer pga att SN gjort artikeln till s.k +artikel, vilket innebär att man måste betala för att ta del av hela artikeln.

Gnesta tandvårdDessutom bor jag i Oxelösund och råkar veta att ordförande för vård och omsorg i Oxelösund är en av de som administrerar socialtjänsten och försörjningsstöd i Gnesta som tjänsteman. Allt detta får mig att reflektera.

Gnesta Kommun där ordförande för Vård & omsorg i Oxelösund, Mattias Jensen Pettersson S är en av tjänstemännen som administrerar socialhjälpen i Gnesta.

Det symtomatiska är att man sitter på ena stolen och ska vara människornas förkämpe ena stunden för att i nästa stund byta stol och vara en passiv del i kränkandet. Vad är det för moral. etik eller empati. Ansvarslöst och omänskligt.

När människor beter sig så här mot andra människor under andra omständigheter kallas det för tortyr.

När samhället, politiker och verkställande tjänstemän nekar människor med stor smärta ekonomisk hjälp visar dessa hänsynslösa människor vägen och det börjar det bli obegripligt hur människor fungerar - Människor i det fredliga landet Sverige beter sig som fascister.

"Intolerans är som ormens gift, det sprider sig, det skadar, det dödar"

Man kan ju fråga sig hur media och journalister fungerar idag? En artikel med en människa i lidande lägger Södermanlands Nyheter ut som +kategori för att tjäna pengar på.

Det fanns tider när människor gjorde liknande saker och tjänade pengar på myndigheters fascism och nazism.
Etik, moral och empati är en handelsvara idag. Även den som har till uppgift att värna om mänskligheten sitter fast i marknadsekonomins hänsynslösa spel.

Det är snart val, vem kan man lita?

Anders Tedestrand