Boken etablissemanget inte vill att du ska läsa – Organiserad brottslighet inom Big Pharma

Hans Sternlycke (1942-) var tidigare medarbetare i redaktionen på Miljömagasinet och medlem i Miljöpartiet. Han arbetar för ekonomisk omvandling underifrån, arbetskooperativ, ekobyar och omställningsrörelsen. Hans skriver om energifrågor, klimat, naturresurser, det ekonomiska pyramidspelet och hållbarhet.
publicerad 4 juni 2014
- Hans Sternlycke
Peter Gøtzsche

Peter Gøtzsche

NewsVoice: Vid en sökning på nätet framkommer att sedan Peter Gøtzsches bok “Deadly medicines and organised crime” kom ut i september 2013 har endast en svensk tidning skrivit om boken. Det var Dagens Medicin med artikeln: “Möt Cochranes omdebatterade chef”.

I artikeln framkommer vilken part som dirigerar debatten, läkemedelsindustrin, en debatt som industrins företrädare inte vill ha. Gøtzsche pekas istället ut som “kontroversiell”, en person som man gärna vill ska gå i pension, någon som inte går att diskutera med, även om ointresset för dialog är ömsesidigt.

Ingen inom läkemedelsindustrin vill diskutera med Peter Gøtzsche, utan gör bedömningen att det skulle ge honom ännu mer tid att kritisera industrin, skriver Dagens Medicin.

Vi diskuterar inte med en man som beskyller industrin för att vara kriminell och använda maffiametoder. Man kommer aldrig kunna överbevisa honom om motsatsen till hans argument. Och så får vi aldrig diskutera de egentliga frågorna, säger en person med en hög position inom läkemedelsindustrin. / Dagens Medicin

Men att industrin inte vill “diskutera” med Gøtzsche innebär inte att medierna inte bör skriva om en bok som är av enormt allmänt intresse. Svensk Public Service och de stora medierna visar återigen sin numera förutsägbara etablissemangssida.

Intro: NewsVoice

ArcanumSkolan 2024

Recension av boken “Deadly medicines and organised crime”

deadly medicinesDen danske medicin-professorn Peter Gøtzsche är ordförande för den nordiska avdelningen av Cochrane-institutet, ett nätverk som gör oberoende granskning av medicinsk forskning. Han har skrivit en bok, Deadly medicines and organised crime, How big pharma has corrupted helthcare, där han går till ett väldokumenterat angrepp på medicinidustrin.

Recension: Hans Sternlycke

Särskilt uppehåller han sig vid psykmediciner. Inte utan anledning. En bransch full av forskningsfusk och obevisade påståenden. I Sverige kostar psykiatrin oss 70 miljarder kronor om året. Ändå ökar sjukligheten.

Att med mediciner påverka den påstådda obalansen i hjärna ger risk för verklig obalans när kroppen anpassar sig, så att patienter får abstinenssymptom när de försöker avstå från medicin. De blir kroniker. Att de med depression har för lite serotonin och de med scizofreni för mycket dopamin är motbevisat. Ändå fortsätter medicineringen.

Innan de antidepressiva SSRI-preparaten, lyckopillren, kom, var det få barn i USA som var psykiskt handikappade. Nu är de en halvmiljon. I Danmark har förtidspensionerade av psykisk sjukdom fördubblats på tio år. En tiondel av de som medicinerats har blivit manodepressiva, nu kallat bipolära. Personer med antipsykotisk medicin lever 20 år kortare än andra.

Bara en av medicinerna har orsakat 200.000 dödsfall i världen enligt Gøtzsches uppskattning. Hjärnan skadas och skrumpnar. Tre femtedelar som äter lyckopiller får sexuella problem. Risken för självmord och våldsamhet ökar. Flertalet av de som begått uppmärksammade skolskjutningar har gått på lyckopiller. Antidepressiva medel ökar likgiltigheten och minskar empatin. De är amfetaminliknande och starkt beroendeframkallande. Droger på recept. De kan ha effekt vid korttidsbehandling men vid längre bruk förvärras sjukdomen. Det förklaras med den och inte med medicineringen utan dosen ökas.

Peter Gøtzsche undersökte de tio största läkemedelsbolagen. Alla var kriminella efter amerikansk lag. Hot, mobbning, förtal, falsk marknadsföring, myndighetsobstruktion och korruption. Böterna för det har blivit enorma, men de är små i förhållanden till vinsterna. De flesta är mutbara. I Danmark finns 1.000 läkare med specialistkompetens, men 19.000 står på bolagens lönelista som specialistkonsulter. Den konsultationen består mest i fest. Professorer får höga arvoden för spökskrivna forskningsrapporter. Läkemedelsjournaler behöver annonser, och säger inte nej till publicering. Institutionerna infiltreras.

Kritiska oberoende forskare har svårt att få anslag. När ett patent går ut markandsförs en kopia med någon liten förändring till ännu högre pris, som med forskning påstås överlägsen. Peter Gøtzsche hävdar att bara fem procent av preparaten ger någon egentlig verkan, utan dem skulle många spontantillfriskna, och att ordinerade mediciner är den tredje största dödsorsaken efter hjärtsjukdom och cancer.

Jag skulle vilja säga att utöver livstilsfaktorer har läkemedelsindustrin sin dödstribut här också. Gøtsche påpekar att statiner ger allvarlig njursvikt. Levern måste kontrolleras regelbundet. Men det får inte patienten veta. Det står bland alla 30 andra biverkningar på bipacksedeln. Idag är ju statiner en standardbehandling för att medicinera bort högt blodtryck trots tveksamt vetenskapligt underlag. Han säger att de äldres många mediciner förkortar deras liv. De får yrsel och med det fall och benbrott. Var tredje sådant slutar med död.

Peter Gøtsche har samlat en enorm dokumentation trots myndigheters och bolags försök att hemligstämpla. I Danmark har man tagit en lag om öppen forskning och att andra forskare även skall ha tillgång till rådata för att kunna verifiera resultaten. Interiörerna från läkemedelsbolagens verksamhet är skrämmande. Men det behöver bli allmänt känt. Därför borde hans bok översättas till svenska. Den har redan översatts till flera andra språk. Boken finns bara att låna på ett folkbibliotek och två universitetsbibliotek. Det är skandal.

Recension: Hans Sternlycke


Relaterat

Chef på Cochrane och en fd vice ordf från Pfizer om den kriminella läkemedelsindustrin


Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq