DN slätar över Pisa-undersökningens dåliga resultat – Vi är visst duktiga!

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 4 juni 2014
- Torbjörn Sassersson red.

Pisa-resultatet-DN-logik

ANALYS. ”Därför kan Pisa-testet vara missvisande”, skriver Kristoffer Örstadius på DN som gjort en ”omfattande data­körning”. DN kom alltså fram till att Pisa-undersökningen ”kan” vara fel och konstaterar: ”Många svarar inte ens rätt på varannan fråga, trots att de presterar bra på nationella prov och har bra betyg.” Med DN-logik betyder det att det måste vara fel när eleverna svarar fel för de svarade ju rätt när de svarade rätt.

DN tror även att Pisa-undersökningen var missvisande för eleverna var så provtrötta eftersom de gjort så många andra prov och för att Pisa-undersökningen inte var betygsgrundande. Tydligen menar DN att då slarvade eleverna med frågorna, men kunde det inte lika gärna vara roligare att göra ett icke betygsgrundande prov som inte kändes stressande och att Pisa-undersökningen avslöjade att eleverna var generellt okunniga?

Ånej, det måste vara tvärtom, tänker DN.

Vad handlar DN:s undersökning och hitte-på-logik om egentligen? Det handlar om rykteshantering. Sverige ska ha ett gott rykte. Vi förlorade det inför omvärlden, men nu ska det åtminstone räddas i ankdammen genom att det skapas tvivel runt Pisa-undersökningen via public service-kanalen DN.

NewsVoice har konstaterat att när Sverige rankats högt i internationella mätningar gällande allmänt rykte, rättssäkerhet och frånvaro av korruption har resultaten baserats på tro och uppfattningar, inte på data, inte på verkligheten. Dessa internationella undersökningar visade dock “rätt” resultat medan Pisaundersökningen visade “fel” resultat, trots att Pisa-undersökningen baserades på verkliga siffror och inte på tro.

Nu försöker DN korrigera bilden av Sverige, men inte den problematiska situationen dvs det dåliga kunskapsläget hos eleverna. Helt plötsligt finns resurser att göra en “omfattande data­körning” till skillnad från när undersökningarna visade att ingen tror att Sverige är korrumperat eller rättsosäkert eller när omvärlden tycker Sverige är bästa land. Då granskade inte DN något alls.

Frågan är hur länge Sverige kan ha ett gott rykte och “duktiga” medborgare baserat på ett subjektivt hitte-på istället för på verkligheten, istället för på starka hederliga medborgare som är verkligt kunniga, ansvarstagande och empatiska. 

Text: Torbjörn Sassersson


Relaterat

Sverige har näst bäst rykte i världen [2011] men misstroendet växer

World Justice Project: Sverige upplevs som världens tredje bästa land i rättssäkerhet

Transparency International: Sverige är det tredje minst korrumperade landet i världen

Folkbildning genom public service – Sex filter som styr svenskar till rätt åsikterSå här kan du stötta Newsvoice

Tags: Pisa
Stöd NewsVoice 2024
 • I maktutredningen 1990 pekas massmedia ut som den part som främst utövar tankekontroll. Ägandekoncentrationen av massmedia leder till en brist på ideologisk “mångfald”. Tre maktsfärer opererar i landet; opinion (media), näringsliv och förvaltning (arbetarrörelsens offentliga sektor) vilka ser till att det råder balans i blandekonomin.

  För att upprätthålla harmoni i landet har de tre sfärerna samverkat för att hålla allmänheten okunniga om EU. Vi har därför varit helt ovetande om den utförsäljning av demokratin som maktöverföringen till EU har inneburit. EU är inte folkets gemenskap utan kosmopoliternas. Om media skulle skriva mer om EU och alla knasiga lagar och konventioner som tas över våra huvuden skulle folk bli rosenrasande. Därför får vi mest bara läsa nonsens i media.

  Om någon profession ska ha koll på EU så är det statsvetarna. När inte ens de tycks ha klart för sig hur maktfördelningen ser ut är det illa ställt. De verkar mest ägna sig åt värdelösa navelskåderier. Inget speciellt som allmänheten kan ha hytta av.

  En vaktmästare, som jag känner, jobbade med statsvetare för en tid sedan. Han var inte särskilt imponerad då han tyckte mest att de sysselsatte sig med gissningar och tippande av valutgångar. En slags hitte-på-vetenskap.

 • Inte bara svenska elever saknar allmänbildning, även lärarna är okunniga.

  Europaportalen: Utredare: Pinsamt låg svensk kunskapsnivå

  “Utredaren Maria Strömvik är tuff i sin beskrivning av bristande kännedom om EU hos svenska politiker och tjänstemän. Att EU-lagar går på remiss först efter att de beslutas om i Bryssel är ett missförhållande som hon hoppas ska rättas till.”

  “En majoritet av kommunalt folkvalda säger att de kan för lite om EU för att prata med sin väljare om hur EU-lagstiftning påverkar kommunen. Inte heller kommunernas tjänstemän, lärare och journalister uppfattar sig ha tillräcklig kunskap om EU.”

  “Som exempel nämner Strömvik att när sextio svenska universitetslärare i statsvetenskap av utredarna fick frågan om de kunde namnge de lagstiftande församlingarna på EU-nivå (Europaparlament och ministerrådet) klarade inte fyrtio att ge rätt svar.”

  “Enligt utredningen präglas Sverige även av informationsbrist, mest beroende av att politiker och media som en konsekvens av kunskapsbrist undviker lyfta EU-frågor.”

  Intressant det där med “informationsbrist”. Hur kan det vara möjligt i Sverige, ett av världens mest internettäta länder? Kan det handla om att svenska medier inte innehåller så mycket användbar och upplysade imformation?

 • Det är dags att återinföra Trivium och Quadrivium i undervisningen.
  Det här visar på att man måste gå tillbaka till det som visat sig fungera redan för greker och romare.

 • Ja, frågan är varför DN i vanlig ordning ska förvanska verkligheten? Det vore nog bra om vi istället gick till botten med orsakerna. Det lär ju vara flera faktorer som samspelar; skolreformer som inte fallit väl ut, pedagogisk inriktning/”flum”? En viktig faktor, som antagligen inte DN vill ska bli känd, är att multietniska skolor inte främjar skolresultatet. Det finns en SCB studie om detta och kommit fram till att när ett skolklass består av 40 procent utrikesfödda barn ökar risken att inte bli behörig till gymnasiet med faktorn 50. Det innebär att de minst gynnade eleverna har störst risk att inte klara sig men även de mer gynnade eleverna presterar sämre.

 • Tack för den här analysen, Torbjörn. Mera sånt! 🙂 Det är förbluffande hur fort människor vänder kappan efter vinden. Jag noterade lärarna på mitt jobbs reaktioner på PISA-undersökningen och hur lättade de blev när de sedan såg DN:s räddande lilla uppföljare. Det är klart att det inte är så smickrande för lärarkåren med dåliga oberoende resultat men jag tycker inte de ska ta åt sig så mycket. De är slavar under dåliga förutsättningar och en rutten struktur.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *