Karolinska Institutet: Kolesterol nödvändigt för hjärnan

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 12 juni 2014
- NewsVoice redaktion

KI_logoKolesterol är absolut nödvändigt för hjärnans celler. I en avhandling från Karolinska Institutet visas att omsättningen av kolesterol i hjärnan är annorlunda hos patienter med Alzheimers sjukdom.

[Eftersom den ursprungliga artikeln nedan tagits bort från KI.se återpubliceras texten i NewsVoice. ][Texten hittades dock på My Newsdesk]

Tidigare publicerad på KI.se | Källa: Brain cholesterol metabolism : A study of mouse and man

Kolesterol omnämns oftast i ett negativt sammanhang, men faktum är att det är ett ämne som är absolut nödvändigt för kroppens celler. Kolesterol är en av byggstenarna i cellernas membran och många av våra hormoner, exempelvis östrogen och testosteron, bildas ur kolesterol.

I hjärnan är kolesterol absolut nödvändigt. Det fungerar där som isoleringsmaterial runt nervcellerna.

När kolesterol omsätts i kroppen bildas så kallade oxysteroler. Maura Heverin visar i sin avhandling att patienter med Alzheimers sjukdom har helt andra halter av oxysteroler i hjärnan jämfört med en kontrollgrupp. Flera faktorer som kan vara inblandade har studerats, som om ämnena bildas i hjärnan eller hur de inblandade enzymerna regleras.

Ökad kunskap om kolesterolets metabolism kan vara av betydelse för att förstå mer om neurodegenerativa sjukdomar.

Avhandling: Brain cholesterol metabolism: a study of mouse and man

Författare: Maura Heverin, institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet.Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *