Karolinska Institutet: Kolesterol nödvändigt för hjärnan

publicerad 12 juni 2014
- av NewsVoice

KI_logoKolesterol är absolut nödvändigt för hjärnans celler. I en avhandling från Karolinska Institutet visas att omsättningen av kolesterol i hjärnan är annorlunda hos patienter med Alzheimers sjukdom.

[Eftersom den ursprungliga artikeln nedan tagits bort från KI.se återpubliceras texten i NewsVoice. ][Texten hittades dock på My Newsdesk]

Tidigare publicerad på KI.se | Källa: Brain cholesterol metabolism : A study of mouse and man

Kolesterol omnämns oftast i ett negativt sammanhang, men faktum är att det är ett ämne som är absolut nödvändigt för kroppens celler. Kolesterol är en av byggstenarna i cellernas membran och många av våra hormoner, exempelvis östrogen och testosteron, bildas ur kolesterol.

I hjärnan är kolesterol absolut nödvändigt. Det fungerar där som isoleringsmaterial runt nervcellerna.

När kolesterol omsätts i kroppen bildas så kallade oxysteroler. Maura Heverin visar i sin avhandling att patienter med Alzheimers sjukdom har helt andra halter av oxysteroler i hjärnan jämfört med en kontrollgrupp. Flera faktorer som kan vara inblandade har studerats, som om ämnena bildas i hjärnan eller hur de inblandade enzymerna regleras.

Ökad kunskap om kolesterolets metabolism kan vara av betydelse för att förstå mer om neurodegenerativa sjukdomar.

Avhandling: Brain cholesterol metabolism: a study of mouse and man

Författare: Maura Heverin, institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet.Så här kan du stötta Newsvoice

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *