Annons: Kurs i hållbart ekologiskt byggande 27–29 juni 2014

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 29 juni 2014
- NewsVoice redaktion

EU-projekt landsbygdsutveckling Med hja?lp av EU-bidrag pa?ga?r ett kompetensutvecklingsprojekt fo?r landsbygden, “Ekobygg” i Ho?lo? utanfo?r So?derta?lje, 5 mil so?der om Stockholm. Ekobygg arrangerar kurser i sma?skaliga, klimatneutrala, lokala och ekologiska byggtekniker – ett demokrati- och ha?llbarhetsprojekt.

Paradigmskifte inom bygg- & bostadssektorn
Vi vill visa att alla kan bygga sitt eget boende, ba?de med enkla kunskaper och med liten budget. Med lokala naturmaterial fra?n platsen du bygger pa?, och med kunskaper vidareutvecklade fra?n ura?ldriga, enkla tekniker som ”alla” kan la?ra, skapas ett la?ngsiktigt ha?llbart samha?lle. Ekobygg, eller “Natural Building” a?r en starkt va?xande global trend inom permakulturro?relsen.

Va?r vision a?r vackra, ha?llbara, lokala, ekonomiska & ekologiska hus fo?r alla. Va?r mission a?r att sprida ha?llbara och enkla byggtekniker genom exempelbyggnader, seminarier, workshops mm.

Olika tekniker varje kurs
Fredag till so?ndag pa?ga?r Ekobyggs femte kurs; nu la?r vi ut hur man go?r en ”Rocket Stove/Mass Heater” (raketspis/masugn). Vi a?teranva?nder ett oljefat, ventilationsro?r och murar med lera, sand, tegelsten och natursten.

Under de tidigare kurserna har vi byggt tre olika exempelhus som nu finns att se pa? ga?rden. Ha?r sta?r nu 1) ramverk ”Timber Framing” helt av furu och ek”spikar”, 2) kubbhus murat av ved och lera samt 3) halmbalshus. Vi anva?nder lokala naturmaterial och a?terbrukar fo?nster, do?rrar etc.

Va?r la?rare denna ga?ng a?r Joshua Roxendal som driver egen verksamhet inom ugnsmurning, permakultur och ekologisk byggteknik.

Johannes Riesterer fra?n Svenska Jordhus, Svenskajordhus.se som var kursledare fo?r kubbhuset och med ma?nga?rig erfarenhet av att bygga hus och ugnar i lera, kommer att finnas med pa? fredagen och arbeta med en bastu- och bakugn i kubbhuset.

Fo?r mer information
Siri Lundstro?m, 073-920 40 90
Genuine Green och Ekobygg Friberga ga?rd
Hejsta 22, 153 92 Ho?lo

Genuinegreen.se

Ekobygg.nu

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq