Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Mike Adams testade influensavaccin – 25 000 högre halt kvicksilver än vad som tillåts i dricksvatten

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 3 juni 2014
- Torbjörn Sassersson

Flulaval-flu-shot-influenza-640

Mike Adams som driver Natural News lyckades få tag på en dos med influensavaccin. Han undersökte kvicksilverinnehållet. Halten visade sig ligga 25 000 gånger över det amerikanska naturvårdsverkets (EPA) maximala tillåtna gräns för kvicksilver i dricksvatten.

Foton: Mike Adams | Uppd. kl 17:30, 3 juni 2014

Vaccinet heter Fluaval och kommer från GlaxoSmithKline. Testet genomfördes av Natural News eget lab, Natural News Forensic Food Lab. Mike Adams betonar att riskerna med att få höga halter av den giftiga tungmetallen kvicksilver injicerat är mycket värre än att inta samma mängd kvicksilver oralt.

Mike Adams“The tests were conducted via ICP-MS using a 4-point mercury calibration curve for accuracy. Even then, the extremely high level of mercury found in this flu shot was higher than anything we’ve ever tested, including tuna and ocean fish which are known for high mercury contamination.” – “Natural News tests flu vaccine for heavy metals, finds 25,000 times higher mercury level than EPA limit for water”

Det här är inte första gången vaccin testas oberoende. NewsVoice publicerade tidigare ett avslöjande om höga halter av arsenik och tenn i Pandemrix från GlaxoSmithKline. Det testet utfördes i samarbete mellan en läkare på Karolinska och KTH i Stockholm. Någon förklaring till varför Pandemrix överhuvudtaget innehöll två giftiga tungmetaller fick varken läkaren eller NewsVoice, annat än att de är rester från produktionen.

KTH stängde dörrarna för NewsVoice som försökte få ut dokumentationen från KTH. När ärendet överklagades till en högre juridisk instans blev beslutet ett”: “nej”, NewsVoice får inte se dokumentationen.

Läkemedelsverket lät GlaxoSmithKline (jävig) och ett laboratorium i Polen testa Pandemrix och de fann inga höga halter [naturligtvis]. Därmed tyckte Läkemedelsverket att det inte var någon fara. Att få tag på den dokumentationen från Läkemedelsverket var enkelt.

Läs mer: “Svensk läkare och KTH hittade höga halter av arsenik och tenn i Pandemrix”

Text: Torbjörn SasserssonDu kan stötta Newsvoice via MediaLinq