Public service fick endast marginellt underkänt 2013 av Granskningsnämnden

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 16 juni 2014
- Torbjörn Sassersson

Public services

Granskningsnämnden har nyligen lämnat den årliga bedömningen av public servicebolagens egna redovisningar till Kulturdepartementet. Nämnden anser att programverksamheten hos SVT, SR och UR uppfyller ställda krav i stora drag men att det även finns områden att förbättra.

Granskningsnämndens bedömning baseras på SR:s, SVT:s och UR:s egenkontroll. Kanaleerna ska alltså kontrollera sig själva och sedan redovisa sina subjektiva uppfattningar om sig själva. Sedan ska Granskningsnämnden bedöma om de lyckats med sina public service-uppdrag.

Dr Mats Reimer skriver på SVT att “Public service har ett ansvar att förmedla det som är sant”. “Att det finns enstaka personer som tror att jorden är platt, betyder inte att det finns någon verklig kontrovers om formen på vår jord”, skriver Mats Reimer.

Det mycket förvånande att det enda som Granskningsnämnden tar upp i sitt pressmeddelande är kritik mot att public service inte tagit hänsyn till barn och ungdomar som tillhör språkgruppen romani chib. I Själva verket finns mycket mer allvarliga exempel på att public service misslyckats under 2013. Ta som exempel det mycket vinklade reportaget om dr Andrew Wakefield som NewsVoice skrivit om.

Dr Andrew Wakefield anklagades grovt av SVT, men fick aldrig chansen att bemöta kritiken trots att det ska vara en självklarhet i en kanal som ska vara neutral och oberoende i sin rapportering.

Läs mer i artikeln: “Granskningsnämnden friade SVT:s påhopp på Dr Andrew Wakefield”.

Pressmeddelande

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq