Skatteparadis och nytänkande om företagsskatter

Hans Sternlycke (1942-) var tidigare medarbetare i redaktionen på Miljömagasinet och medlem i Miljöpartiet. Han arbetar för ekonomisk omvandling underifrån, arbetskooperativ, ekobyar och omställningsrörelsen. Hans skriver om energifrågor, klimat, naturresurser, det ekonomiska pyramidspelet och hållbarhet.
publicerad 15 juni 2014
- Hans Sternlycke

Företagsskattekommittén har kommit med ett verkligt innovativt förslag. Det visar hur lätt det är att komma åt skattesmitning genom att flytta vinsterna till skatteparadis och att stoppa riskkapitalbolagens spekulationer med lånade pengar.

Text: Hans Sternlycke

Negativt är dock att det sockras genom att den effektiva bolagsskatten sänks till 16, 5 procent, och att utredningen inte fått ta ett helhetsgrepp på skatterna till att omfatta också firmor och privatpersoner.

Nu ökas skillnaderna till att enskilda får betala dubbla skatten mot bolag. Skattenivån borde vara densamma för att minska lusten till att dribbla för att undkomma skatt, och därigenom kräva byråkrati för att motverka det. 3:12 reglerna för att definiera vad som är inkomst för företaget och för personen gör skattebelastningen mycket hårdare för små företag än bolag. Det är inte höga bolagsskatter som bromsar små företag utan höga arbetsgivaravgifter och ägarskatter.

Förslaget vill begränsa avdragsrätten för räntor och finansiella kostnader och införa ett finansieringsavdrag på 25 procent av företagets skattemässiga resultat. Det innebär en sänkning av bolagsskatten med 5,5 procent. Företaget får bara kvitta räntor och finansiella kostnader mot de finansiella intäkter man har. Finansiella institut som alltid har mer finansiella intäkter än kostnader åsätts en finansiell schablonskatt.

Man får ett komplicerat regelverk för vad som är finansiella intäkter och kostnader. Men resultatet blir att skillnaden mellan lånat och eget kapital i stort sett försvinner, och att det inte lönar sig att låna mer pengar än man kan kvitta räntorna för, och att man inte kan minska bolagets skatt genom att flytta över vinsten till skatteparadis, genom att ta stora lån där med höga räntor, som sedan belastar det svenska företaget. Riskkapitalbolagens affärsidé försvinner, att få stor utdelning på litet eget kapital genom att låna upp mesta möjliga, och låta andra ta risken. I och med att eget kapital behandlas skattemässigt lika med lånat kapital får man en neutralitet, som gynnar självfinansiering och är rättvisare mot småföretag, som inte har samma möjlighet att låna upp pengar. Företagens finansiella stabilitet stärks.

Det är möjligt att kvitta mellan företag i samma koncern, men däremot inte mellan skilda år. Det missgynnar nystartade företag, som kanske ger förlust i början innan vinsterna kommer, och som inte kan luta sig mot andra företag i en koncern. Det hämmar innovationskraften och centraliserar onödigt till stora företagskonstellationer. Man borde få spara outnyttjade avdrag över tiden i en avdragsfond.

Fastighetsbolagen är mycket negativa till förslaget eftersom de menar att ett nybyggt hus har höga lån och låg vinstmarginal. De hotar med att en trea med förslaget kan bli tusen kronor dyrare i månaden.

Företagsskattekommitten har kommit med ett nytänkande som verkligen är värt att arbeta vidare med för att komma ifrån de stora företagens skattesmitning. Men det bör bearbetas för att komma ifrån negativa effekter för bostäder och småföretag. Ännu bättre vore om man tog ett samlat grepp för alla skatter, både för bolag och enskilda.

Text: Hans Sternlycke


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq