50 IPCC-experter förkastar uppfattningen om den globala uppvärmningen

18

global-uppvärmning-graf

Mainstreammedias språkrör lämnade skamsna när femtio internationella klimatexperter bröt leden för att trotsa den globala uppvärmningskulten och fördömde den som ”skräpvetenskap”

Översättning: Pia Hellertz | Källa: O’Sullivan, John (2011) Fifty IPCC Experts Expose Washington Post Global Warming Lies, Climate Realists Article

Washington Posts debattförfattare Richard Cohen avslöjades i förra veckan med lögner under ”bad-mouthing” Texasguvernör Rick Perrys presidentkandidatur. Cohen, som skulle få sina läsare att tro att människor åstadkommer en farlig uppvärmning av planeten, började att attackera skeptikern Perry över hans inställning till den av människan skapade globala uppvärmningsfrågan (AGW). Cohen hasplade ur sig det knasiga påståendet att skeptiska forskare “skulle kunna hålla sitt årsmöte i en telefonkiosk, om det fanns några kvar.”

Tråkigt nog för Cohen bevisar fakta nedan att han bara är ännu en lögnaktig propagandist och klimatalarmist.

Till exempel är den chockerande sanningen att alla fem officiella datamängder visar på global nedkylning sedan 2002, medan en tredjedel av alla stationer upprätthåller en långsiktig kylningstrend under hela sin historia.

Ja, så rasande över de uppenbara lögnerna är Nobelpristagaren i fysik, Dr Ivar Giaever, (norsk-amerikansk) att han i förra veckan i avsmak avgick från American Physics Society för att de fortsätter att upprätthålla den nu helt krossade globala uppvärmningspropagandan.

Denne fysikprofessor som kammade hem Nobelvetenskapspriset år 1973 konstaterade att “Det är fantastiskt hur stabil temperaturen har varit under de senaste 150 åren.”

Professor Giaever och gruppen av forskare blir allt mer medvetna om att “konsensus” som Cohen och hans medarbetare anspelar på, är lite mer än 77 av tillfrågade 10.000 forskare .

Många bland regeringens klimatexperter blir skeptiska

För att ytterligare illustrera hur ”off base” Cohen är att man egentligen bara kan konstatera att allt fler experter som verkligen arbetat för IPCC som bidragsgivare/editors/granskare nu vänder sig emot den globala uppvärmningen ”skräpvetenskap” (Hatt Tips: Galileo Movement, se Galilei-rörelsen).

Nedan är en lista till Cohen och de andra mainstreammedias förnekare av klimatrealism, en lista med bara 50 före detta IPCC-experter, vars röster dina fördomsfulla öron vägrar att lyssna på:

1. Dr Robert Balling: “IPCC konstaterar att ’Ingen betydande ökning av hastigheten av höjningen av havsnivån under 2000-talet har upptäckts’ “(Detta fanns inte med i IPCC: s Sammanfattning för beslutsfattare).

2. Dr Lucka Bogataj: “Stigande nivåer av luftburen koldioxid orsakar inte att den globala temperaturen stiger … temperaturen ändras först och ungefär 700 år senare sker en förändring av luftens innehåll av koldioxid.”

3. Dr John Christy: “Lite känt för allmänheten är det faktum att de flesta av de inblandade IPCC-forskarna är inte överens om att den globala uppvärmningen sker. Dess slutsatser har konsekvent misstolkats och/eller politiserats med varje efterföljande rapport…”

4. Dr Rosa Compagnucci: “Människor har bara bidragit med några tiondels grader till uppvärmningen på jorden. Solens aktivitet är en viktig drivkraft för klimatet.”.

5. Dr Richard Courtney: “De empiriska bevisen tyder starkt på att den antropogena globala uppvärmningshypotesen är fel.”

6. Dr Judith Curry: “Jag tänker inte bara acceptera rakt av och godkänna IPCC eftersom jag inte har förtroende för processen.”

7. Dr Robert Davis: “Den globala temperaturen har inte förändrats enligt vad de toppmoderna klimatmodellerna förutspådde att de skulle. Inte ett enda omnämnande av satellittemperatur- observationer visas i IPCCs ”Summary for Policymakers” – Sammanfattning för beslutsfattare.”.

8 Dr Willem de Lange: “År 1996 listade IPCC mig som en av cirka 3000 ”vetenskapsmän” som gick med på att det fanns en märkbar mänsklig påverkan på klimatet. Det gjorde jag inte. Det finns inga belägg för hypotesen att skenande katastrofala klimatförändringar beror på mänskliga aktiviteter.”

9. Dr Chris de Freitas: “Regeringens beslutsfattare borde ha hört vid det här laget att grunden för det långvariga påståendet att koldioxid är en viktig drivkraft för det globala klimatet ifrågasätts, tillsammans med det hittills antagna behovet av kostsamma åtgärder för att begränsa koldioxidutsläpp. Om de inte har hört det, är det på grund av dånet från den globala uppvärmningens hysterin, som förlitar sig på det logiska felslutet av argument från okunnighet och förutsägelser baserade på datormodeller.”

10. Dr Oliver Frauenfeld: “Mycket mer framsteg är nödvändiga när det gäller vår nuvarande kunskap om klimatet och vår förmåga att modellera det.”

11. Dr Peter Dietze: “Med hjälp av en bristfällig ”flawed eddy diffusion model” (virvel-diffusionsmodell?), har IPCC grovt underskattat det framtida havskoldioxidupptaget.”

12. Dr John Everett: “Det är dags för en verklighetskontroll. Haven och kustområdena har varit betydligt varmare och kallare än vad som projiceras i nuvarande scenarier för klimatförändring. Jag har granskat IPCC och nyare vetenskaplig litteratur och tror att det inte är något problem med ökad försurning, även upp till de osanna nivåer som är de mest använda IPCC-scenarierna.”

13. Dr Eigil Friis-Christensen: “IPCC vägrar att betrakta solens påverkan på jordens klimat som ett ämne värdigt en utredning. IPCC har tänkt att deras uppgift endast är att utreda möjliga mänskliga orsaker till klimatförändringarna.”.

14. Dr Lee Gerhard: “Jag har aldrig varken helt accepterat eller förnekat den antropogena globala uppvärmningens (AGW) koncept, tills begeistringen startade efter [NASA:s James] Hansens vilda påståenden i slutet av 1980-talet. Då gick jag till [vetenskaplig] litteratur för att studera grunden för påståendena, med början vid den första principen. Mina studier ledde mig då att tro att påståendena var falska.”

15. Dr Indur Goklany: “Klimatförändringarna kommer sannolikt inte att vara världens viktigaste miljöproblem för 2100-talet. Det finns ingen signal i mortalitetsdata för att ange en ökning av de totala frekvenser eller svårighetsgrader av extrema väderhändelser, trots stora ökningar av befolkningen i riskzonen. ”

16. Dr Vincent Gray: “De (av IPCC) uttalande klimatförändringarna är en iscensatt litania av lögner.”

17. Dr Kenneth Green: “Vi kan förvänta oss att klimatkris-industrin växer mer och mer genomträngande och alltmer fientligt mot alla som ifrågasätter deras auktoritet.”

18. Dr Mike Hulme: “Påståenden som ‘2, 500 av världens ledande forskare har nått ett samförstånd om att mänskliga aktiviteter har en betydande påverkan på klimatet” är oärligt … Det faktiska antalet forskare som stöder detta påstående kan bara vara ’några dussintal’.”

19. Dr Kiminori Itoh: “… Det finns många faktorer som förorsakar klimatförändringar. Tanken på att det bara är växthusgaserna är nonsens och skadligt. När folk får veta vad sanningen är kommer de att känna sig lurade av vetenskap och vetenskapsmän”

20. Dr Yuri Izrael: . “Det finns ingen bevisad koppling mellan mänsklig aktivitet och global uppvärmning. Jag tror att paniken över den globala uppvärmningen är helt omotiverad. Det finns inget allvarligt hot mot klimatet…”

21. Dr Steven Japar: “Temperaturmätningar visar att den heta zonen i mitten av troposfären som klimatmodeller förutspått är obefintlig. Det här är mer än tillräckligt för att ogiltigförklara globala klimatmodeller och prognoser som gjorts med dem.”

22. Dr Georg Kaser: “Detta nummer (av vikande glaciärer som rapporteras av IPCC) är inte bara lite fel, utan långt utöver i någon storleksordning … Det är så fel att det inte ens är värt att diskutera.”

23. Dr Aynsley Kellow: “I’m not holding my breath for criticism to be taken on board, vilket understryker ett fel i hela peer review processen hos IPCC: det finns ingen chans att ett kapitel [i IPCC-rapporten] någonsin avslås för publicering, oavsett hur bristfällig den än må vara. ”

24. Dr Madhav Khandekar: “Jag har noga analyserat de negativa effekterna av klimatförändringen som projiceras av IPCC och har bortsett från dessa påståenden som överdrivna och saknar någon som helst bevisning.”

25. Dr Hans Labohm: “Alarmisterna delar i (IPCC) Summary for Policymakers är skeva genom en utstuderad och sofistikerad process avspin-doctoring.” (spinndoktor (av engelska spin doctor), professionell rådgivare inom politiken. Spinndoktor betecknar en ny sorts politisk rådgivare som kommit att få en alltmer central roll i mediesamhället.)

26. Dr Andrew Lacis:. “Det finns inga vetenskapliga meriter som finns i sammanfattningen. Presentationen låter som något som satts samman av Greenpeaceaktivister och deras juridiska avdelning.”.

27. Dr Chris Landsea: “Jag kan inte i god tro fortsätta bidra till en process som jag betraktar som både motiverad av förutfattade agendor och för att vara vetenskapligt osund.”

28. Dr Richard Lindzen: “. IPCC-processen drivs av politik snarare än vetenskap. Den använder sammanfattningar för att förvränga vad forskarna säger och utnyttjar allmänhetens okunnighet.”

29. Dr Harry Lins: “Yttemperaturförändringar under det senaste århundradet har varit episodiska och blygsamma och det har inte skett någon global netto-uppvärmning i över ett decennium nu. Larmen om klimatförändringarna är grovt överdrivna.”

30. Dr Philip Lloyd: “Jag gör en detaljerad utvärdering av IPCC:s rapporter och Summaries for Policymakers, och identifierar det sätt på vilket Sammanfattningarna har förvrängt vetenskapen. Jag har funnit exempel på en sammanfattning som säger raka motsatsen till vad forskare säger.”

31. Dr Martin Manning: “Vissa statliga delegater påverkar IPCCs Summary for Policymakers genom att förvränga eller motsäga huvudförfattarna.”

32. Stephen McIntyre: “De många referenserna i populära media till en ’konsensus av tusentals forskare’ är både en stor överdrift och även missvisande.”

33. Dr Patrick Michaels: “Bedömningarna för uppvärmning på flera tidsskalor har nu ogiltigförklarat sviten av IPCC:s klimatmodeller. Nej, vetenskapen inte avgjord”

34. Dr Nils-Axel Mörner: “Om du går runt om i världen, hittar du ingen höjning av havsnivån någonstans.”

35. Dr Johannes Oerlemans: “IPCC har blivit alltför politiskt. Många forskare har inte kunnat motstå frestelsen av berömmelse, forskningsfinansiering och möten på exotiska platser som väntar dem, om de är villiga att kompromissa med sina vetenskapliga principer och sin integritet som stöd för den av människan skapade globala uppvärmningsläran. ”

36. Dr Roger Pielke: “Alla mina synpunkter ignorerades utan ett enda genmäle. Då drog jag slutsatsen att IPCC:s rapporter faktiskt var avsedda att vara opinionsbildningsdokument som syftar till att ta fram särskilda politiska åtgärder, men inte som en sann och ärlig bedömning för förståelsen av klimatsystemet.”

37. Dr Jan Pretel: “Det är nonsens att drastiskt minska utsläppen … förutsägelserna om en avlägsen framtid – 100 år – kan inte förutsägas på grund av osäkerhet.”

38. Dr Paul Reiter: “När det gäller vetenskapen som “fastslagen’ så tror jag att det är en förvrängning. Faktum är att vetenskapen snedvrids av personer som inte är forskare.”.

39. Dr Murray Salby: “Jag får en ofrivillig kräkreflex när någon säger att ’forskningen’ är avgjord. Den som tror att vetenskapen är fastslagen inom detta område fantiserar.”

40. Dr Tom Segalstad: “IPCCs globala uppvärmningsmodell stöds inte av vetenskapliga data.”

41. Dr Fred Singer: “Är det inte anmärkningsvärt att Summary for Policymakers av IPCC- rapporten undviker att helt och hållet nämna uppgifter om satellitdata , eller till och med att det finns satelliter – antagligen på grund av att data visar på en (liten) kylning under de senaste 18 åren, i direkt motsättning till beräkningarna från klimatmodeller?”

42. Dr Hajo Smit: “Det finns en tydlig sol-klimatkoppling och en mycket stark naturlig variation av klimatet på alla historiska tidsskalor. För närvarande tror jag knappast längre att det finns något relevant samband mellan mänskliga CO2-utsläppen och klimatförändringar.”

43. Dr Roy Spencer: “IPCC är inte en vetenskaplig organisation och bildades för att reglera koldioxidutsläppen. Påståenden om att människan orsakar global uppvärmning är bara ett medel för detta mål.”

44. Dr Richard Tol: “IPCC lockade fler människor med politiska snarare än akademiska motiv. I AR4[1] höll gröna aktivister nyckelpositioner i IPCC och de lyckades att exkludera eller neutralisera kritiska röster.”.

45. Dr Tom Tripp: “Det finns så mycket av en naturlig variation i vädret att det gör det svårt att komma till en vetenskapligt giltig slutsats om att den globala uppvärmningen är ett resultat av vad människans gjort.”

46. Dr Robert Watson: “(IPCC) misstagen verkar alla ha gått i riktningen mot att få det att verka som om klimatförändringarna är allvarligare genom att överdriva effekten. Det är oroande och IPCC måste titta på denna trend i felen och fråga sig varför det hände. ”

47. Dr Gerd-Rainer Weber: “De flesta av de extremistiska åsikterna om klimatförändringen har liten eller ingen vetenskaplig grund alls.”

48. Dr David Wojick: “Allmänheten får inte bra information med detta konstanta trummande av larmrapporter som de matas med av datormodeller som manipulerats av förespråkare.”

49. Dr Miklos Zagoni: “Jag är positivt övertygad om att den antropogena globala uppvärmningsteorin är fel.”

50. Dr Eduardo Zorita: “Redaktörer, granskare och författare till alternativa studier, analyser, tolkningar bygger på samma uppgifter som vi har till vårt förfogande. De har blivit trakasserade och subtilt utpressade. Genom att skriva dessa rader … kommer några av mina framtida studier inte se ljuset av en publicering. ”

Översättning: Pia Hellertz


[1] AR4 – Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change Core – Writing Team, Pachauri, R.K. and Reisinger, A. (Eds.) IPCC, Geneva, Switzerland. pp 104

 


Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

18 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Kjell Pedersson
Gäst
9 februari 2015 kl 12:31

Havet är den största reservoaren för värme. När ytvattnet värms mer än tidigare märks detta tydligast på istäckena vid polerna. Faktum är att isen vid nordpolen och dess närhet har minskat i volym under senare tid.
Havsvattnet värms vid ytan av kylvatten från kärnkraftverk och också av kylvatten från fartyg.
Ju fler kärnkraftverk som byggs,desto mer fördröjs isläggningen på hösten. Och på våren försvinner isen tidigare i de områden där kärnkraftverk är belägna.
Koldioxid bidrar inte mycket till uppvärmning av jorden, men däremot till försurning av vattnet i de kallare delarna av haven.

anders
anders
Gäst
14 september 2014 kl 14:33

Lord Monckton sammanfattar läget på National press club:

https://www.youtube.com/watch?v=ma6cnPLcrtA

Hemsidan där nyheter förmedlas:
http://www.lordmoncktonfoundation.com/

anders
anders
Gäst
13 september 2014 kl 14:28

Global warming, full movie
https://www.youtube.com/watch?v=D-m09lKtYT4

roffe
roffe
Gäst
1 september 2014 kl 17:52

en länk som fler borde se -donna laframboise finns på youtube
https://www.youtube.com/watch?v=TPz2QnD0HFg

Zjivago
Zjivago
Gäst
1 september 2014 kl 14:10

Studien talar för att jordens, eller iaf det för norra halvklotet, klimat historiskt kan ha påverkats av solens aktivitet, vilket knappast kan sägas vara någon nyhet i sig (det nya är snarare med vilka mekanismer detta skett). Det sägs inget om nuvarande utveckling och att anta att det automatiskt skulle förhålla sig på samma vis nu vore ovetenskapligt.

anders
anders
Gäst
23 augusti 2014 kl 07:50

En studie från Lunds universitet som visar solklar (obs humor) korrelation mellan klimatet och solens aktivitet.
http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo2225.html

Sigvard Eriksson
Sigvard Eriksson
Gäst
25 juli 2014 kl 23:30

Att förutsägelser eller s k framtidsprojiceringar för klimatutvecklingen fram till slutet av detta decennium är rena gissningar alt expertbedömningar med stöd av hittills felvisande datormodeller torde vid det här laget vara klart. Sammanfattningar och pressmeddelanden är förvanskade från det vetenskapliga underlaget som i sin tur är selekterat för att stödja AGW-hypotesen. Media i allmänhet och svenska public service i synnerhet är så starkt grönvänsterinfluerade att dom ser som sin uppgift att ytterligare filtrera nyhetsflödet till skydd för rådande dogm. Och nu, nu har kyrkan genom biskopsbrevet,100 sidor, från kyrkomötet i maj 2014. aningslöst sällat sig till skaran av megafoner för klimathotsindustrin! Mäniskans skuld till klimatförändringarna(?) skall predikas på det att utsikterna till syndernas förlåtelse skall bli en drivkraft till omedelbara åtgärder. Allt i den heliga godhetens namn. Risken att vi av politiska skäl och numera också av religiösa skäl går för långt i våra klimatambitioner är överhängande. Biskoparna har blivit miljömuppar till stöd för grön fanatism.

Anske Daggmark
Anske Daggmark
Gäst
25 juli 2014 kl 17:45

50 forskare av hur många? 50 av 100 000?

Dessutom har den ökade mängden koldioxid gjort att världshaven blivit surare vilket påverkar livet i haven.

Så ska vi minska l koldioxiden i luften eller hålla på att älta om det finns i en global uppvärmning eller inte.

2013 var det varmaste året sedan 1880. 2014 blir troligen ännu varmare. 2006 och 2009 var också varma år.

Jag har ingen bil och får min el från ett vindkraftverk så mina utsläpp av koldioxid är mycket små.

ruben
ruben
Gäst
25 juli 2014 kl 11:19

Ja faran är väl att man aldrig närmar sig det viktigare sanningarna/orsakerna för att de ekonomiska intressena börjat inrikta sig på ( till viss del ) följdsymtom. Förstörelse av regnskogar och andra ekologiska viktiga områden, tror jag är en av faktorerna om vi nu har en akut klimatfara? Konstgödsel och GMO upptar stora arialer av odlingsbar jord också, vad kan det betyda? Bäst med artikeln, att många vill och vågar öppet söka riktiga svar och inte blint gå på gamla invanda etablerade gissningar.

36. Dr Roger Pielke: ”Alla mina synpunkter ignorerades utan ett enda genmäle. Då drog jag slutsatsen att IPCC:s rapporter faktiskt var avsedda att vara opinionsbildningsdokument som syftar till att ta fram särskilda politiska åtgärder, men inte som en sann och ärlig bedömning för förståelsen av klimatsystemet.”

Ungefär liknande slutsatser tänker jag som lekman också. Det känns hoppfullt med den artikeln.

Janne
22 juli 2014 kl 22:08

Det är mer än hög tid att vi alla tar vårt ansvar för klimatet och miljön här på Moder Jord, ju mer vi fortsätter vår nedsmutsning, förstörelse och nedhuggning av regnskogar desto snabbare utrotar vi oss själva. Troligen är det redan försent för att rädda mänskligheten här på jorden, dock så kommer Moder Jord att leva kvar.
Artiklar som denna bidrar ytterligare till att folk inte bryr sig utan bara fortsätter smutsa ned och förstöra Moder Jord, mycket tråkigt och tragiskt.
Denna video säger det mesta vi bör veta: http://www.youtube.com/watch?v=g7cylfQtkDg

Karri
Gäst
21 juli 2014 kl 19:07

Tack. Förnuftet vinner till slut. Australien går i bräschen då de tar bort CO2-skatten.
Ringde för ett tag sedan till transportstyrelsen. Jag frågade vad de menade med att bilskatten är CO2-baserad. “Jag förstår precis vad du menar” var svaret i andra ändan : )

Vart positivt överraskad för en gångs skull.

anders
anders
Gäst
Reply to  Karri
25 juli 2014 kl 10:42

Om det är felaktigt insamlad skatt, på felaktiga grunder, blir det återbäring alt. skadestånd då?

pelle
pelle
Gäst
21 juli 2014 kl 16:16

Så var klimathotets saga all. Det är som Mariann för fram – mycket investeras i det och det är en ren maktfråga. Men jag tror inte de kommer att hinna göra så mycket eftersom statistiken kommer att få genomslag, politiker kalla fötter och MP inga röster i valet.
Men självklart kommer SVT m.fl att fortsätta trumma ut sin propaganda.
Människors ökade medvetenhet kommer till viss del att sätta käppar i deras hjul.
Dock, denna “civilisation” är på väg utför stupet så det gör inte så mycket vem sm säger vad i dagsläget. Alla val är gjorda. även de på det inre planet. Vi ser bara effekterna av dem nu, tydligare för varje dag.

Conny Lundberg
Conny Lundberg
Gäst
21 juli 2014 kl 14:48

Stort tack Torbjörn Sassersson och Pia Hellertz för denna så viktiga information!!!

Hans Sternlycke
Gäst
21 juli 2014 kl 14:40

Räcker det inte med havens försurning och dess förödande verkan på livet där att vilja minska koldioxidutsläppen.
Hans Sternlycke

Adoby
Adoby
Gäst
21 juli 2014 kl 13:53

Diagrammet som sägs visa att det blivit kallare sedan 2002 tycks enbart ta hänsyn till temperaturmaxima. Men om det blir varmare eller kallare beror inte bara på hur de högsta temperaturerna ändras. Det beror också på hur de lägsta temperaturerna ändras. Faktiskt så var 2001-2010 det varmaste decenniet som uppmätts, sedan man började föra temperaturstatistik 1880. Dessutom så inträffade de 13 varmaste åren (årsmedeltemperatur) under innevarande århundrade.

Mariann Nyqvist
Mariann Nyqvist
Gäst
21 juli 2014 kl 12:50

Stort tack Pia för din översättning av denna viktiga artikel så att innehållet görs tillgängligt och kan spridas.

En av de viktigaste kommentarerna görs av Dr Kenneth Green: ”Vi kan förvänta oss att klimatkris-industrin växer mer och mer genomträngande och alltmer fientligt mot alla som ifrågasätter deras auktoritet.”. Hans utsaga berör pudelns kärna i klimahotsdemagogin som bara handlar om scientism, makt och pengar över jordens befolkning. Klimathotet är en modern ”stor” berättelse som enbart syftar till att omforma samhällen och människor för att underkuva oss till ett globalt/totalitärt/miliärt styresskick .

OECD har tagit klimathotet till sitt hjärta för dess ekonomiska utvecklingspotential. De stakar ut vår framtid och menar att vi ska anpassa oss till deras agenda. I agendan ingår bl a avancerade beteendevetenskapliga teorier, metoder och kommande praktiska tillämpningar – med eller utan vårt samtycke. För att lyckas måste de samla in big data för att inte bara övervaka väder och vind utan också människor som inte anpassar sig till deras mål.

Vi får hoppas att de ädla forskarna i listan får behålla sina liv. Klimathotsföreträdarna backas upp av en tung ekonomisk, politisk som vetenskaplig industri. Dessutom har de Unesco på sin sida som styr över världen genom att designa utbildning och socialisation av våra barn och ungdomar för att bl a naturalisera klimathotet. Ve den som motsätter sig deras vilja…

OECD: Adaptation to climate change: http://www.oecd.org/env/cc/adaptation.htm

Adoby
Adoby
Gäst
21 juli 2014 kl 09:46

Denna text är en översättning av ett blogginlägg från 2011. Det visade sig redan 2011 att det fanns vissa brister och felaktigheter. Exempelvis när det handlar om ifall det verkligen är “IPCC experter” (vad nu den titeln skall betyda) eller inte, och huruvida de verkligen sagt det de påstås ha sagt, eller om de är felciterade eller ofullständigt citerade. För mer detaljer se: http://jules-klimaat.blogspot.se/2011/09/john-osullivan-look-ma-no-brain.html