Abby Martin om “data mining” på patientdata, risker med att begära offentlig information och internetbeskärning

publicerad 9 juli 2014
- av NewsVoice