BBC visar vägen för västmedier – intervjua inte “excentriska” personer

publicerad 7 juli 2014
- av Torbjörn Sassersson red.

BBC-trustANALYS. BBC ska sluta intervjua "excentriska" personer. BBC Trust visar därmed vägen för hur etablerade västmedier, med ett policybeslut, enkelt kan stänga ned möjligheten för "okvalificerade personer" att komma till tals i vetenskapsprogram. "Klimathotsförnekare", vaccin- och GMO-motståndare ska inte bjudas in till BBC:s studios eftersom sakfrågorna inte ska anses vara omstridda.

Text: Torbjörn Sassersson | Uppd. kl 06:54, 8 juli 2014

"BBC Trust says 200 senior managers trained not to insert 'false balance' into stories when issues were non-contentious" ... "BBC journalists are being sent on courses to stop them inviting so many cranks onto programmes to air marginal views, skriver The telegraph i artikeln "BBC staff told to stop inviting cranks on to science programmes".

Det betyder att BBC Trust som är BBC:s styrande stiftelse bestämmer vad som är omstritt dvs "contentious" och därmed ska marginaliserade ämnen inte granskas. Det är ju redan bestämt att det inte finns något att undersöka eftersom ämnena inte är omstridda, enligt den nya pseudojournalistiken.

"Bland annat ska inte klimatförändringen behandlas som en vetenskapligt omstridd fråga, eftersom cirka 95 procent av forskarna är överens om att klimatförändringen är reell". ... " På samma sätt ska BBC behandla vaccineringsskeptiker och motståndare till genmodifierad mat (GMO). The Telegraph konstaterar att policyändringen innebär att BBC ska sluta bjuda in excentriska personer till sina vetenskapliga program", skriver Johannes Nesser i Journalisten i artikeln: "BBC ska sluta intervjua knäppgökar".

ge-stod-newsvoiceVad är det Johannes Nesser missar i sin artikel, vilken tycks stryka BBC:s nya policy medhårs? [eftersom den saknar kritik]

Han ställer inte frågan: Vilka sitter i BBC Trust och hur styrs egentligen BBC:s utbud?

Enligt  artikelförfattaren Dan Hind som skriver för Opendemocracy.net består BBC:s översta ledningsskikt  dvs "The British Broadcasting Corporation", till stor del av bankirer och företagsledare från säkerhets- och energibranschen. Dan Hind förklarar mer ingående hur BBC styrs i artikeln: "A corporation run by bankers, not journalists: who are the BBC Trust?".

NewsVoice återpublicerar den artikeln med  tillstånd av Opendemocracy.net. 

Text: Torbjörn Sassersson

Trust Conclusions on the Executive Report on Science Impartiality Review Actions [PDF]