Contrails eller Chemical Trails? – Eftersnack och reflektioner

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 1 juli 2014
- NewsVoice redaktion

Pia Hellertz skrivbordEfter att Pia Hellertz fått sin artikel: ”Contrails eller Chemtrails? – Någon försöker leka Gud” publicerad i DSM nr 3/2014 fick hon mycket gensvar från både intresserade, men även från skeptiker som kallar fenomenet för konspirationsteori. Hellertz redogör i denna artikel för en intressant mail-växling med bla en DN-journalist av skeptikertyp.

Text och foto: Pia Hellertz | Bilden visar den senaste utredningen på Hellertz skrivbord

Jag vill citera en kritiker:

“De undersökningar som jag har gjort är att tala med militära meteorologer, piloter (civila och militära) samt med fysiker och folk på SMHI. Detta är personer som vet hur flygplan fungerar och hur kondensstrimmor uppstår. … Anställda inom Luftfartsverket och flyget fattar inte hur folk kan ha fått för sig att helt vanliga strimmor efter flygplan plötsligt skulle utgöra ett hot mot oss. … Dessa strimmor har bildats sedan 1920-talet då det första flygplanet nådde en höjd som var hög nog för att de skulle kunna bildas.”

Mail-skrivaren hänvisar till experter och rekommenderar mig att även ta del av skeptikersidor för att få en objektiv bild av fenomenet. Man får cirka 3 miljoner träffar när man Googlar på chemtrails. Om man Googlar på “geoengineering” blir det ytterligare cirka 2 miljoner träffar. Jag har läst information från både förnekare och skeptiker (Regeringens utredning, SMHIs och NASAs förklaringar, Vetenskap och Folkbildnings sidor och många fler) samt hundratals artiklar som berättar om och vill medvetandegöra och varna för det som pågår på vår himmel och på vår planet.

Ännu ett citat från en mail-skrivare:

“Du blandar ihop äpplen och päron på ett sätt som alla i ’chemtrails’-branschen gör och försöker få läsaren att tro att de väderexperiment och liknande som genomförts – och som är verkliga – skulle ha något med de vita strimmor som du ser efter flygplanen att göra.”

Ja, det är exakt vad ”chemtrails-teoretikerna” menar. Ett vetenskapligt begrepp för väderexperimenten är geoengineering, ett ämne som även är föremål för studier och experiment vid Linköpings universitet. En del av dessa väderexperiment involverar möjligheterna att skapa moln, förändra temperaturen i jonosfären, skapa regn eller torka, flytta på orkaner och mycket mera. Forskare leker Gud. Som stöd har de teorin om växthuseffekten, att det pågår en uppvärmning av jorden på grund av koldioxidutsläppen och att jorden måste kylas ner, annars blir det katastrof. Och inte vill vi att jorden och miljön ska ta skada!

Att experimenten kräver att det görs giftiga utsläpp berättar ingen. Att teorin om växthuseffekten vilar på en mycket svag vetenskaplig grund berättar ingen. Jag refererar här bland annat till forskning gjord av klimatforskaren vid Uppsala universitet Wibjörn Karlén (2010) som han kort presenterar i artikeln ”Lilla istiden kan redan vara här”, på Expressen.se, samt professor Gösta Petterssons rapport ”Falskt alarm – Klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt” (PDF, 2013). Rapporten kan hämtas på Internet.

Ännu ett citat från en mail-skrivare:

“…dessa förespråkare använder sig av ett urgammalt knep och drar in GMO, växthuseffekten och ’onda myndigheter’ som vi inte kan påverka i en soppa som förefaller välsmakande men vars enskilda beståndsdelar inte håller för en kritisk granskning. Tittar man på de enskilda länkarna så finns det inte längre någon kedja att dra i.”

En fråga man kan ställa sig är varför Monsanto, gigantföretaget som säljer genmodifierade grödor till världen, GMO, motiverar försäljningen med att den genmodifierade majsen är aluminiumresistent. Kanske är det trots allt så att det finns en koppling mellan chemtrails, som sprider aluminium, och GMO? När det gäller ”onda myndigheter” vill jag nämna en oroande rapport.

År 1996 presenterade ett antal militära författare rapporten ”Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025” [PDF]. Där finns planritningen för väderexperimenten [2]. USA vill ”äga vädret”. Enligt en artikel av T J Coles, ”Chemtrails – Proof and Purpose” [3] uppgav The Air Force 2025 att det året ska vädret kunna användas som vapen på många olika sätt, “inklusive injektioner av kemiska ångor och uppvärmning eller laddning via elektromagnetisk strålning eller partikelstrålar (t.ex. joner, neutrala partiklar, x-rays, MeV-partiklar och kraftfulla elektroner).”

När det gäller bekräftelsen att kemikalier används, skriver rapporten:

“Om molnen såddes (med hjälp av kemiska kärnor som liknar de som används idag eller kanske ett mer effektivt medel som upptäcks genom fortsatt forskning) innan vinden kommer till en önskad plats, kunde resultatet innebära en dämpning av nederbörden.”

Kan det betyda annat än möjligheter till medvetet skapad torka? Syftet skulle kunna vara att skapa problem för ett ”fiendeland” genom att försvaga befolkningen med svält och därmed skapa ekonomiska problem för landet. Det låter ohyggligt, men det har hänt tidigare. För åttio år sedan, mellan hösten 1932 och sommaren 1933, dog miljontals ukrainare i en svält som många menar var ett medvetet folkmord styrt av den sovjetiska regimen och Josef Stalin, vilket kom att beskrivas som ”Holodomor” [4].

Det geniala, infernaliska och allra mest skrämmande med dessa aktiviteter är att de ofta kan vara svåra att bevisa. De som ansvarar för dem kan fortsätta förneka och skylla ifrån sig på att det är ”naturligt” förekommande epidemier när människor blir sjuka av gifterna eller på naturliga väder- och naturkatastrofer med mera.

Det intressanta är att det som sker drabbar ju alla, även de förnekande men ansvariga politikernas, de involverade företagarnas och de sprayande piloternas familjer, barn, barnbarn, släkt och vänner. Lider alla av den s.k. Pangloss-sjukan, d.v.s. ”den neurotiska tendensen till extrem optimism inför en sannolik kulturell och planetär kollaps.”

En mail-skrivare undrar:

“Hur kan du veta att de strimmor du ser har bildats av kemikalier när du aldrig har kunnat ta prover på dem?”

Mitt svar är: Det har tagits prover i mängder, framförallt i USA där exempelvis Carnicom Institute tagit prover i olika delstater under cirka 15 års tid, men även i andra länder har prover tagits. Det finns flera artiklar på Internet som redovisar resultaten. I Sverige pågår provtagning. Proverna ger samma svar.

Mark- och regnvattenprover visar att det förekommer aluminium, barium, strontium och mycket mera, metaller och gifter som inte naturligt förekommer i dessa höga doser i naturen. Det finns forskare som menar att den omfattande sjöfågel- och fiskdöden, den märkliga älgdöden, de skador som börjat uppstå på träd och annan växtlighet efter intensiv besprutning samt den skrämmande minskningen av pollinerande insekter, framförallt bin, kanske kan bero på giftspridningen, på chemtrails eller med ett mer etablerat begrepp, på geoengineering, d.v.s. på manipuleringen av vädret.

Omfattande vittnesmål finns dessutom om att människor får andningsbesvär och symtom på förgiftning då utsläppen är intensiva. Vore det endast kondensstrimmor skulle symtomen andningsproblemen luftvägsproblemen mm inte uppstå.

I den mycket informativa artikel jag nämnde ovan,”Chemtrails – Proof and Purpose” skriver författaren T J Coles:

“Ett US Navy-dokument från 1960-talet diskuterar att injicera energi i jonosfären för att frigöra mer kraft. The Advanced Research Projects Agency startade ett projekt med titeln ’Some Upper Atmosphere Aspects of Chemical Geophysical Warfare’. Omkring den tiden började den amerikanska militären experimentera med spridning av barium i atmosfären.

Barium är en piezoelektrisk substans, d.v.s. det genererar ett elektriskt fält eller elektrisk potential som svar på tillämpad mekanisk och elektromagnetisk stress; t ex stressen från jordens elektromagnetiska fält. En artikel publicerad i Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics, som arkiverats av militären, konstaterades ’Användningen av spridning på hög höjd av bariumånga för produktion av synliga plasmamoln’. De globala utsläppen av barium som ett sätt att förändra jordens magnetiska fältlinjer med syfte för energiöverföring hade funnit sin väg in i Bernard Eastlunds patent. Han är den ’uppfinnare’ som tillskrivits utformningen av de tidiga faserna av High-Frequency Active Auroral Research Programme (HAARP). (min översättning)”

Många författare menar att ett av chemtrails syften är att förbättra ledningsförmågan i atmosfären för HAARPs aktiviteter.

De kritiska mail-skrivarna och skeptikerna behöver börja studera himlen och kanske ställa sig, politikerna och myndigheterna följande frågor:

  • Varför arbetar omärkta plan över min stad?
  • Varför avviker strimmorna från kommersiella flygvägar?
  • Varför bryter de mot kommersiella flygplans avståndslagar och utför för kommersiella jetplan omöjliga manövrar (korsning, gör U-svängar, utför nästan vertikala banor osv)?
  • Varför gör de icke-kommersiella, omärkta flygplanen långa, tjocka, ihållande, expanderande spår, medan de märkta, kommersiella flygplanen inte gör det?

Förnekelsen innebär bara att makthavarna får stöd i sina lögner och sina förnekelser. Frågan är vems sida man väljer att ställa sig på. Jag har valt att ställa mig på mina barns, mina barnbarns och mina ofödda barnbarnsbarns sida, d.v.s. på mänsklighetens sida.

Text: Pia Hellertz

[1] Geoengineeringwatch.org/chemtrails-killing-organic-crops-monsantos-gmo-seeds-thrive.
[2] Rapporten i sin helhet: Wikispooks.com/w/images/d/dd/Owning_the_Weather.pdf
[3] ”Chemtrails – Proof and Purpose: Wikispooks.com/wiki/Document:Chemtrails_-_Proof_and_Purpose
[4] SvD-artikel: Svd.se/opinion/ledarsidan/stalin-begick-svaltmord-i-ukraina_2697209.svd

 


Så här kan du stötta Newsvoice