Contrails eller Chemical Trails? – Eftersnack och reflektioner

34

Pia Hellertz skrivbordEfter att Pia Hellertz fått sin artikel: ”Contrails eller Chemtrails? – Någon försöker leka Gud” publicerad i DSM nr 3/2014 fick hon mycket gensvar från både intresserade, men även från skeptiker som kallar fenomenet för konspirationsteori. Hellertz redogör i denna artikel för en intressant mail-växling med bla en DN-journalist av skeptikertyp.

Text och foto: Pia Hellertz | Bilden visar den senaste utredningen på Hellertz skrivbord

Jag vill citera en kritiker:

“De undersökningar som jag har gjort är att tala med militära meteorologer, piloter (civila och militära) samt med fysiker och folk på SMHI. Detta är personer som vet hur flygplan fungerar och hur kondensstrimmor uppstår. … Anställda inom Luftfartsverket och flyget fattar inte hur folk kan ha fått för sig att helt vanliga strimmor efter flygplan plötsligt skulle utgöra ett hot mot oss. … Dessa strimmor har bildats sedan 1920-talet då det första flygplanet nådde en höjd som var hög nog för att de skulle kunna bildas.”

Mail-skrivaren hänvisar till experter och rekommenderar mig att även ta del av skeptikersidor för att få en objektiv bild av fenomenet. Man får cirka 3 miljoner träffar när man Googlar på chemtrails. Om man Googlar på “geoengineering” blir det ytterligare cirka 2 miljoner träffar. Jag har läst information från både förnekare och skeptiker (Regeringens utredning, SMHIs och NASAs förklaringar, Vetenskap och Folkbildnings sidor och många fler) samt hundratals artiklar som berättar om och vill medvetandegöra och varna för det som pågår på vår himmel och på vår planet.

Ännu ett citat från en mail-skrivare:

“Du blandar ihop äpplen och päron på ett sätt som alla i ’chemtrails’-branschen gör och försöker få läsaren att tro att de väderexperiment och liknande som genomförts – och som är verkliga – skulle ha något med de vita strimmor som du ser efter flygplanen att göra.”

Ja, det är exakt vad ”chemtrails-teoretikerna” menar. Ett vetenskapligt begrepp för väderexperimenten är geoengineering, ett ämne som även är föremål för studier och experiment vid Linköpings universitet. En del av dessa väderexperiment involverar möjligheterna att skapa moln, förändra temperaturen i jonosfären, skapa regn eller torka, flytta på orkaner och mycket mera. Forskare leker Gud. Som stöd har de teorin om växthuseffekten, att det pågår en uppvärmning av jorden på grund av koldioxidutsläppen och att jorden måste kylas ner, annars blir det katastrof. Och inte vill vi att jorden och miljön ska ta skada!

Att experimenten kräver att det görs giftiga utsläpp berättar ingen. Att teorin om växthuseffekten vilar på en mycket svag vetenskaplig grund berättar ingen. Jag refererar här bland annat till forskning gjord av klimatforskaren vid Uppsala universitet Wibjörn Karlén (2010) som han kort presenterar i artikeln ”Lilla istiden kan redan vara här”, på Expressen.se, samt professor Gösta Petterssons rapport ”Falskt alarm – Klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt” (PDF, 2013). Rapporten kan hämtas på Internet.

Ännu ett citat från en mail-skrivare:

“…dessa förespråkare använder sig av ett urgammalt knep och drar in GMO, växthuseffekten och ’onda myndigheter’ som vi inte kan påverka i en soppa som förefaller välsmakande men vars enskilda beståndsdelar inte håller för en kritisk granskning. Tittar man på de enskilda länkarna så finns det inte längre någon kedja att dra i.”

En fråga man kan ställa sig är varför Monsanto, gigantföretaget som säljer genmodifierade grödor till världen, GMO, motiverar försäljningen med att den genmodifierade majsen är aluminiumresistent. Kanske är det trots allt så att det finns en koppling mellan chemtrails, som sprider aluminium, och GMO? När det gäller ”onda myndigheter” vill jag nämna en oroande rapport.

År 1996 presenterade ett antal militära författare rapporten ”Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025” [PDF]. Där finns planritningen för väderexperimenten [2]. USA vill ”äga vädret”. Enligt en artikel av T J Coles, ”Chemtrails – Proof and Purpose” [3] uppgav The Air Force 2025 att det året ska vädret kunna användas som vapen på många olika sätt, “inklusive injektioner av kemiska ångor och uppvärmning eller laddning via elektromagnetisk strålning eller partikelstrålar (t.ex. joner, neutrala partiklar, x-rays, MeV-partiklar och kraftfulla elektroner).”

När det gäller bekräftelsen att kemikalier används, skriver rapporten:

“Om molnen såddes (med hjälp av kemiska kärnor som liknar de som används idag eller kanske ett mer effektivt medel som upptäcks genom fortsatt forskning) innan vinden kommer till en önskad plats, kunde resultatet innebära en dämpning av nederbörden.”

Kan det betyda annat än möjligheter till medvetet skapad torka? Syftet skulle kunna vara att skapa problem för ett ”fiendeland” genom att försvaga befolkningen med svält och därmed skapa ekonomiska problem för landet. Det låter ohyggligt, men det har hänt tidigare. För åttio år sedan, mellan hösten 1932 och sommaren 1933, dog miljontals ukrainare i en svält som många menar var ett medvetet folkmord styrt av den sovjetiska regimen och Josef Stalin, vilket kom att beskrivas som ”Holodomor” [4].

Det geniala, infernaliska och allra mest skrämmande med dessa aktiviteter är att de ofta kan vara svåra att bevisa. De som ansvarar för dem kan fortsätta förneka och skylla ifrån sig på att det är ”naturligt” förekommande epidemier när människor blir sjuka av gifterna eller på naturliga väder- och naturkatastrofer med mera.

Det intressanta är att det som sker drabbar ju alla, även de förnekande men ansvariga politikernas, de involverade företagarnas och de sprayande piloternas familjer, barn, barnbarn, släkt och vänner. Lider alla av den s.k. Pangloss-sjukan, d.v.s. ”den neurotiska tendensen till extrem optimism inför en sannolik kulturell och planetär kollaps.”

En mail-skrivare undrar:

“Hur kan du veta att de strimmor du ser har bildats av kemikalier när du aldrig har kunnat ta prover på dem?”

Mitt svar är: Det har tagits prover i mängder, framförallt i USA där exempelvis Carnicom Institute tagit prover i olika delstater under cirka 15 års tid, men även i andra länder har prover tagits. Det finns flera artiklar på Internet som redovisar resultaten. I Sverige pågår provtagning. Proverna ger samma svar.

Mark- och regnvattenprover visar att det förekommer aluminium, barium, strontium och mycket mera, metaller och gifter som inte naturligt förekommer i dessa höga doser i naturen. Det finns forskare som menar att den omfattande sjöfågel- och fiskdöden, den märkliga älgdöden, de skador som börjat uppstå på träd och annan växtlighet efter intensiv besprutning samt den skrämmande minskningen av pollinerande insekter, framförallt bin, kanske kan bero på giftspridningen, på chemtrails eller med ett mer etablerat begrepp, på geoengineering, d.v.s. på manipuleringen av vädret.

Omfattande vittnesmål finns dessutom om att människor får andningsbesvär och symtom på förgiftning då utsläppen är intensiva. Vore det endast kondensstrimmor skulle symtomen andningsproblemen luftvägsproblemen mm inte uppstå.

I den mycket informativa artikel jag nämnde ovan,”Chemtrails – Proof and Purpose” skriver författaren T J Coles:

“Ett US Navy-dokument från 1960-talet diskuterar att injicera energi i jonosfären för att frigöra mer kraft. The Advanced Research Projects Agency startade ett projekt med titeln ’Some Upper Atmosphere Aspects of Chemical Geophysical Warfare’. Omkring den tiden började den amerikanska militären experimentera med spridning av barium i atmosfären.

Barium är en piezoelektrisk substans, d.v.s. det genererar ett elektriskt fält eller elektrisk potential som svar på tillämpad mekanisk och elektromagnetisk stress; t ex stressen från jordens elektromagnetiska fält. En artikel publicerad i Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics, som arkiverats av militären, konstaterades ’Användningen av spridning på hög höjd av bariumånga för produktion av synliga plasmamoln’. De globala utsläppen av barium som ett sätt att förändra jordens magnetiska fältlinjer med syfte för energiöverföring hade funnit sin väg in i Bernard Eastlunds patent. Han är den ’uppfinnare’ som tillskrivits utformningen av de tidiga faserna av High-Frequency Active Auroral Research Programme (HAARP). (min översättning)”

Många författare menar att ett av chemtrails syften är att förbättra ledningsförmågan i atmosfären för HAARPs aktiviteter.

De kritiska mail-skrivarna och skeptikerna behöver börja studera himlen och kanske ställa sig, politikerna och myndigheterna följande frågor:

  • Varför arbetar omärkta plan över min stad?
  • Varför avviker strimmorna från kommersiella flygvägar?
  • Varför bryter de mot kommersiella flygplans avståndslagar och utför för kommersiella jetplan omöjliga manövrar (korsning, gör U-svängar, utför nästan vertikala banor osv)?
  • Varför gör de icke-kommersiella, omärkta flygplanen långa, tjocka, ihållande, expanderande spår, medan de märkta, kommersiella flygplanen inte gör det?

Förnekelsen innebär bara att makthavarna får stöd i sina lögner och sina förnekelser. Frågan är vems sida man väljer att ställa sig på. Jag har valt att ställa mig på mina barns, mina barnbarns och mina ofödda barnbarnsbarns sida, d.v.s. på mänsklighetens sida.

Text: Pia Hellertz

[1] Geoengineeringwatch.org/chemtrails-killing-organic-crops-monsantos-gmo-seeds-thrive.
[2] Rapporten i sin helhet: Wikispooks.com/w/images/d/dd/Owning_the_Weather.pdf
[3] ”Chemtrails – Proof and Purpose: Wikispooks.com/wiki/Document:Chemtrails_-_Proof_and_Purpose
[4] SvD-artikel: Svd.se/opinion/ledarsidan/stalin-begick-svaltmord-i-ukraina_2697209.svd

 

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
34 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Torbjörn Sassersson red.
Admin
20 september 2015 kl 01:20

Jag tror det är dags att avsluta diskussionerna om chemtrails på NewsVoice. Vi får återkomma om vi hittar något nytt av värde. Tack för kommentarerna. / red

En; Allmänt kallad: LegeNet
Gäst
20 september 2015 kl 00:37

Om det nu bara är noja, varför bryter ett gäng tillsynsmyndigheter hellre tusentals gånger mot förvaltningslagen m.m. och JK mörklägger, hellre än att helt enkelt bara redovisa de kontrollåtgärder de har vidtagit, eller om de inte vidtagit några kontrollåtgärder, redovisar hur de framledes avser göra detta?

ruben
ruben
Gäst
19 september 2015 kl 23:44

Problemet med bevisningen är att allt är så “hemligt” och så oåtkomligt för allmänheten. Jag tänker att vad som helst kan utföras utan att piloter ens vet vad som pågår. Det finns några kategorier som jag tänker på: 1 Chartrade plan med turister. 2. Linjeflyg 3. Militär. 4. Enskilda, privata
Hur är kontrollen på alla dessa flyg?
Kontrollerar man bränslet före start, kontrollerar man om det finns anordningar för illegala utsläpp före start?
Jag tror jag kan svara nej på båda frågorna.

Mayne Sundewall Hopkins
Gäst
19 september 2015 kl 22:44

Med tanke på den allmänna oron över KLIMATET kanske politiker ute i världen borde tänka till lite. En första åtgärd skulle kunna bli att skära ner på flygtrafiken – ordentligt!! Om det nu är så att de otaliga strimmor som beslöjar skyn (de som så många nu uppfattar som chemtrails) egentligen ‘bara’ är contrails! Då måste ju civilflyget ha ökat något otroligt de senaste åren – och så kan vi ju inte ha det. Vi måste ju värna om planeten!

De piloter som skulle förlora jobbet kunde säkert hitta något annat att göra. De skulle ju t ex kunna söka jobb vid något läkemedelsföretag (..där det ju också förekommer en hel del ‘blufferier’). Att ‘trolla lite’ på olika bloggar kan man ju alltid göra på sin fritid.. eller hur Ulf M? 😉

Ulf M
Ulf M
Gäst
19 september 2015 kl 17:59

Nyss skrev hellertz om någon som aldrig hade sett contrails. Du tror? att moderna motorer kanske producerar mer k-strimmor än tidigare.

Hänger inte ihop riktigt.

Tråkigt, för i verkligheten är det hela rätt enkelt.

Vore kul om nu någon kunde visa på åtminstone ett plan som kan spruta chems av alla de tusentals som måste till världen runt var dag.

Kan ni inte det så förstår jag men utan plan som sprejar så är chemtrailsteorin bara en bluff.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Ulf M
19 september 2015 kl 23:22

Ulf M
Instämmer du?
De moderna flygmotorerna förbränner effektivare. Avgaspartiklarnas storleksfördelning går mot mindre storlekar. Dessa skapar varaktigare k-strimmor.
Äldre motorer med större partiklar absorberade lättare solljuset och dunstade därför snabbare. (Och föll antagligen snabbare ner till varmare luft också)
Det är underförstått att yttre data är samma i de jämförda fallen
Är det detta som förklarar det jag och andra upplever: att k-strimmor var kortare förr och att därför himlen var blåare förr?

bloggerkarl
Gäst
19 september 2015 kl 13:01

jag länkade igår till ett patent med vissa intressanta formuleringar, men det verkar inte ha blivit publicerat(?), så jag postar det igen:

http://www.google.com/patents/US5003186

“One proposed solution to the problem of global warming involves the seeding of the atmosphere with metallic particles. One technique proposed to seed the metallic particles was to add the tiny particles to the fuel of jet airliners, so that the particles would be emitted from the jet engine exhaust while the airliner was at its cruising altitude

[…]

The method comprises the step of seeding the greenhouse gas layer with a quantity of tiny particles of materials characterized by wavelength-dependent emissivity or reflectivity, in that said materials have high emissivities in the visible and far infrared wavelength regions and low emissivity in the near infrared wavelength region. Such materials can include the class of materials known as Welsbach materials. The oxides of metal, e.g., aluminum oxide, are also suitable for the purpose”

Ulf M
Ulf M
Gäst
18 september 2015 kl 15:20

hellertz. Jag kanske var lite hård mot dig.

Det är bara det att jag så ofta får höra personer som är helt övertygade om chemtrails men sedan vidar sig bara vara okunniga eller ute efter att luras. Dessa är enl egen utsago ofta experter på just chemtrails.

Till dags dato så finns mig veterligen inte en enda bild på ett av alla de tusentals plan som måste vara inblandade om chemtrailsteorin var sann. Detta enl mig. Tyvärr kan man tydligen inte visa bilder här på något lätt vis.

Det man möts av utöver detta är just referenser till de stora desinformatörerna där Dane W är värst. Hans sajt kryllar av fel och rena och mycket medvetna lögner. Bl.a en film om jetmotorer.
Rosalind har på YT t.o.m uttalat sig om att hon inte funnit bevis för chemtrails trots 10 års forskning.

http://youtu.be/zOXt0BTOTN0

Tills vidare så är chemtrails bara en hoax som Amerikanerna säger.

Ha en fin fredag alla.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Ulf M
18 september 2015 kl 16:20

Ulf M
Det är inte ditt fel att amerikanska militären använder partikelutsläpp i kombination med kraftiga em vågor för att ändra vädret. Och militär har hållit på med chems sen 40-talet åtminstone. Att glatt utropa att det är en hoax är oseriöst. Men när det gäller civilflyget fortsätter det att vara oklart. Ni vet inte om en del flyg har tillsatser i bränslet redan från början tex.
Sen finns ju sen länge patent även för chems från civilflyg. Var därför inte så tvärsäker.
Att motverka den globala uppvärmningen är ett logiskt motiv och särskilt flygets höga bidrag per capita kan spela in.
Och tänk om de moderna bypassmotorerna faktiskt producerar mycket mer kondens än tidigare konstruktioner. Utan partikeltillsatser. Det skulle förklara mycket.

hellertz
18 september 2015 kl 12:54

Jag förstår att jag aldrig kommer att kunna ge dig Ulf M svar som du blir nöjd med eftersom du har ditt perspektiv och dina utgångspunkter – och jag är inte expert. Så eftersom det inte handlar om medveten desinformation, så låt oss enas om att det är okunskap baserad på att jag inte är expert på området. Att bli expert tar många, många år och egen forskning. Jag har bara läst enormt mycket, men att läsa in sig på ett område behöver inte betyda att man förstår eller anser sig kunna. Det finns hur mycket fakta som helst. Flera forskare har presenterat mängder med fakta, bland andra Clifford Carnicom, Dane Wigington, Rosalind Peterson och många flera.
Jag rekommenderar alla som vill orientera sig inom området att själva läsa. En liten början kan ju vara den referenslista jag har liggande på min hemsida, men som jag inte uppdaterat under senaste månaderna, http://www.piahellertz.com/Referenslista-Chemtrails.pdf. På referenslistan finns länkar till de sidor där jag hämtat information.

Ulf M
Ulf M
Gäst
18 september 2015 kl 11:21

Nu är ju en hearing i Shasta county knappast bevis för någonting. Det har heller inte framkommit några resultat i form av fakta mig veterligen.

Jag blev även förundrad av att du inte visste något om det jag svarade på i mitt tidigare inlägg. Vad beror den lapsusen på?
Okunskap eller försök till ren desinformation?

hellertz
17 september 2015 kl 21:24

Ulf M – det finns oändligt många källor som berättar om Geoengineering och chemtrails.
Jag vill ikväll bara rekommendera dessa experter,
Pilots, Doctors & Scientists Tell Truth about Chemtrails –
https://www.youtube.com/watch?v=DPnWaBsMYnY

I mina artiklar har jag lutat mig mot mängder av experter, både i Sverige och i andra länder och har noggrant angett dem i mina referenslistor. Jag har inga egna expertkunskaper, men jag har förmåga att läsa, lyssna, reflektera och dra slutsatser.

Ulf M
Ulf M
Gäst
17 september 2015 kl 11:27

Mycket ludd här.

Tar en liten del.

Varför omärkta plan som arbetar över hennes stad?
Svar: Svårt att veta vad som avses. Arbetar? Vilken stad? Mer info skulle vara bra.

Varför avviker k-strimmorna från komersiella flygvägar?
Svar: Det finns airways/luftleder men vi följer inte alltid dem om man kan flyga mer direkt/kortare/billigare. Det innebär att vi kan flyga i all luft som inte militären lver i just då.
Annars gäller all luft i Europa.

Varför bryter man mot avståndslagar, utför u-svängar, kors, stigningar, omöjliga manövrar mm.
Svar: antagligen rena misstag av observatören. Svårt att se vilken separation vi har med ögat. Så även för mig ibland och då är jag kapten. Därför har alla plan antikollisionssystemet TCAS. Det varnar om vi skulle komma för nära.
Kors är helt naturligt då olika plan korsar varandras färdväg.
U-sväng likaså. Man vänder alltså. T.ex i väntlägen. Vardagsmat alltså.
Vertikala stigningar utförs bara av militära plan.
Jag har mött folk som misstagit sig på foton där de tror planet stiger brant när det egentligen bara flyger i planflykt. Man misstar sig på perspektivet och på det faktum att det inte finns större plan som ens kan flyga så.

Varför gör omärkta plan tjockare strimmor än märkta plan?
Svar: samma motorer ger samma strimmor om på samma höjd. Liten skillnad kan ge stor skilnad.
Riktigt omärkta plan som inte ATC känner till finns inte. Om nu inte Ryssarna flyger utan transponder i civit luftrum då.

Som sagt. Mycket okunnigt i artikeln. Inte så konstigt egentligen. Jag får många frågor om flyg privat.

Jan Rosbäck
Jan Rosbäck
Gäst
27 juli 2014 kl 11:14

Även om chemtrailsprojekten har en bakgrund i att föra vetenskapen om vädermodifikation framåt så inverkar just en försvagning av UV-frekvenser i att sjukdomar sprids i och med att immunförsvaret hos människor påverkas. Biologen och fysikern Fritz Albert Popp som varit nominerad till ett Nobelpris har forskat i detta. http://www.scalarheartconnection.com/articles_frequency-fields.php
Här en länk till från 2005 om hur vi påverkas av utsläppen http://urlbam.com/ha/Vz

hellertz
27 juli 2014 kl 09:55

Den artikel du hänvisar till Jan är skriven av Russ Tanner som skrivit flera intressanta och tänkvärda artiklar på sin sida, http://globalskywatch.com/stories/my-chemtrail-story/index.html.
Ett intressant påstående han har på den sida du länkar till och som jag läst tidigare är att han ALDRIG NÅGONSIN I HELA SITT LIV sett en contrail, d.v.s. en vanlig kondensstrimma efter ett flygplan. Trots att han bott vid flygplatser och besökt vänner som bott vid militära flygbaser en hel del av sitt liv och varit intresserad av det som sker på himlen av olika anledningar. Om det är sant, varifrån kommer då idén om contrails? Om det inte är sant, hur har han undgått att se dem? Eftersom alla andra verkar ha sett dem, inklusive SMHI, NATO, NASA, och framförallt “vanliga människor”????? Mysteriet tätnar…
Russ Tanner menar också att han kan känns smaken och lukten av chemtrails när de sprutat. Han har också blivit sjuk av dem.

Jan Rosbäck
Jan Rosbäck
Gäst
26 juli 2014 kl 22:25

Här lite mera info på en länk. http://urlbam.com/ha/M003p Som Pia H påpekar har man I USA under flera år skapat stort motstånd mot aerosolerna som sprids. Svenskarna har ännu inte vaknat men det är nog inte så ovanligt i ett land där det mesta överlåtits till anonyma.

hellertz
26 juli 2014 kl 09:46

Det skulle vara intressant att få ta del av dina “enkla tankeövningar” Kim Jong II. De enda “enkla tankeövningar” jag tagit del av från skeptikerhåll handlar om antal flygplan, antal piloter, mängden kemikalier, antal flygtimmar, möjligheterna att behålla hemligheter m.m., d.v.s. för det mesta rena räkneövningar. Samtidigt finns hundradals bilder från olika länder och olika platser på ovanligt långa, tjocka, breda strimmor som bevisligen sprids av flygplan, oavsett innehållet i det de sprayar. Så det går knappast att ifrågasätta mängden flygplan och mängden piloter. Sen har vi mängden innehåll och innehållet i sig. Många experter menar att de strimmor som syns inte kan vara de ispartiklar som skeptikerna påstår att contrails består av. Dessa isstrimmor beter sig annorlunda. Då kvarstår mängden aluminium, barium, strontium, virus, bakterier, svamp och mycket mera, i nanoform. Även detta finns beräkningar om. (Dessutom vet vi att både USA och andra länder i många år sysslat med forskning omkring och testat och experimenterat omkring biologiska vapen, vilket någon källa menar att bomberna över Japan kan ha handlat om. Där fick man möjlighet att studera konsekvenserna på människor.)
En av kunskapskällorna är Clifford Carnicom vid Carnicom Institute, http://www.carnicominstitute.org/, som bedrivit forskning drygt ett 15-tal år. Carnicom har varit anställd av USA:s myndigheter i ett 15-tal år, inom tre olika byråer, bland annat Department of Defense, The Bureau of Land Management, och the United States Forest Service.
I en nyutkommen bok av Elana Freeland, “Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth” berättar författaren ingående bland annat om Carnicoms forskning. Boken är fullspäckad av fakta omkring det som pågår ovanför våra huvuden och i hemliga laboratorier.
Så “enkla tankeövningar” räcker nog inte för att analysera frågan seriöst. Även om jag skulle önska det, för ämnet blir större och tyngre och alltmer skrämmande ju mer jag läser – och det finns MASSOR… De är “bara” att forska själv…

Kim Jong Il
Kim Jong Il
Gäst
21 juli 2014 kl 11:16

Någon gång skulle jag vilja läsa en artikel skriven av en teoriförespråkare som ifrågasätter sina idéer och analyserar det system som hen i sinnet ger upphov till. Eftersom jag är starkt skeptisk är det något som jag gör från första början. Med några enkla tankeövningar har jag kommit fram till att chemtrails-påståendet faller på sin egen orimlighet, en uppfattning som sedan stärkts när jag undersöker bevisläget för och emot.

Tänk om någon förespråkare kunde vända på steken och ställa sig frågan: tänk om jag har fel?

Vad är troligast? Att du har låtit dig föras bakom ljuset, eller att miljontals människor konspirerar medvetet för att orsaka något som ingen egentligen kan förklara tillfredsställande?

Det skulle vara intressant läsning, att höra någon logiskt förklara tankeräckan som krävs för att det senare skulle vara troligast, utan att hänvisa till något annat material. Om inte annat kan du göra det för din egen skull, för om du går stärkt i din uppfattning från en sådan övning, borde du har fått några riktigt fina argument att använda i nästa debatt med en sådan som mig 🙂

ruben
ruben
Gäst
4 juli 2014 kl 00:01

Tack Peter för omfattande info!
Jag har också sett en dokumentär om att just Ryssland skulle avskräckas av atombomerna, men blev inte övertygad av dokumentären. Jag kan ha fel, men tycker själv frågan kvarstår.
Att det fanns en lönsamhet för överklassen håller jag med om. Det har ju spridits en hel del dogmatiska lögner förr i tiden, att krig är en naturlighet för att det inte skall bli överbefolkat. Ett sånt nys!
Det finns inga “påstådda” gaskamrar. Gaskamrar är ren brutal verklighet tyvärr.
Ja nu är vi utanför ämnet förmodligen. Världspolitisk historia kanske inte är helt fel perspektiv? Jag vet inte.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  ruben
4 juli 2014 kl 22:31

Ruben förintelsen gick inte till så. Tyskarna har diskret visat på hur förintelsen i verkligheten gick till vilket jag applåderar. Man kan inte begära att de skall skrika ut det utan man får kolla igenom de fakta som bla SpiegelTV publicerat. Där redovisas en del av de enorma underjordiska anläggningarna där bla vapenindustrin inhystes. Där intervjuas också överlevare bland slavarbetarna. Den schweiziske sociologen Michael Palomino har tvingats gå i landsflykt till Peru pga sin webaktivism bla rörande hur många slavarbetare som dog under mycket svåra förhållanden. SSläkare bedömde som jag nämnde tidigare att förväntad överlevnad var 60-80 dagar. Hans beräkningar visar att 1100 tunnlar projekterades och 1000 byggdes. Typisk men kanske inte genomsnittlig längd 5km. Genomsnittligt antal döda slavarbetare per projekt mellan 1000 och 20000. Han uppskattar antal döda judar där till 1,9 miljoner. De utgjorde ca 90% av slavarna. Vid denna tid led den tyska befolkningen svårt och soldaterna stupade i stora antal. Nazisterna ansåg att det var helt säkert att judarna låg bakom tysklands olycka och slavarbetarnas öde måste ses som en hämnd när tyskland gick mot sin undergång.
Nazisternas dagboksanteckningar pekar i riktning mot att någon form av hämnd pågick men inte gaskammare. Gaskammarna behövs för att rikta uppmärksamheten bort från industrin där Usa hade andelar. Officiellt finns det i den mån man överhuvud nämner ngt en undanflykt om att Usa ville dölja hemlig teknologi som man tog från nazisterna. Men detta är nonsens. Det verkliga skälet är att Usa var nazitysklands partner (och i viss mån boss).
http://geschichteinchronologie.ch/judentum-aktenlage/hol/bunkerbau-SpiegelTV2003_the-underground-reich-ENGL.html

ruben
ruben
Gäst
3 juli 2014 kl 19:37

Jag läser än det ena än det andra i kommentarerna och blir mer och mer förvirrad.
rh-sthlm:
“Roosevelt och Stalin var inga fiender, utan ordensbröder. Hitler hade länge sökt att det skulle avslutas, men Churchill ville ha mera död.”
samt
“Vid förhandlingarna efter kriget beslöt Roosevelt och Stalin att kommunismen skulle tas till Kina för att förstöra det landet.”

Vem vet? Men jag tycker det låter vansinnigt?

Peter G:
“Men samtidigt införde han Glass Steagalls restriktioner mot bankernas spekulerande med småsparares pengar vilket är ett skäl till hatet från parasiterna.”

Där håller jag med! Han hade en känsla för medborgarna, som verkar unik i mitt tycke. Men har ingen koll för övrigt.

Skulle han göra en deal med Stalin att förstöra Kina? Nej det verkar inte sant tycker jag?

Jag är också en aning historielös i många detaljer och kan gå på det som är lögn. Förmodligen enklare än Pia H. Men jag brukar alltid följa vad jag hjärtligt känner och det här känns inte bra.

Tänker på Trumans atombomber över Hiroshima och Nagasaki augusti 1945. Många gemensamma “obevisade” texter säger att det var nödvändigt för att avsluta kriget. Andra “obevisade” texter säger att det var endast hämnd och makt-demonstration, det var redan beslutat att avsluta kriget innan bomberna. Ingen har alla dokument över händelsekedjan i tid och rum vad jag förstått. Det finns inga framlagda slutgiltiga bevis för eller emot och intresset är inte speciellt stort längre. Så det finns för all del en massa frågetecken att reda ut för vårt civiliserade samhälle i dag. Bara för att ge vägledning i vad vi skall undvika.
För mej lutar det åt att det redan var slut på kriget men atombomberna var hämnd och skulle demonstrera förödande vapenmakt. Det var då och alla är förmodligen döda nu. De kan vittna om vad som var sant eller inte och kanske sanningarna kommer upp i ljuset så småningom och kan upplysa oss och därmed ge vägledning. Än i dag dör människor i Japan av atombomberna 1945.

ruben
ruben
Gäst
Reply to  ruben
3 juli 2014 kl 19:54

Menar de som är döda kan inte vittna om vad som var sant och de som lever har nog inte trovärdighet bli hörda även om de vet vad som är sant…

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  ruben
3 juli 2014 kl 22:55

Ruben
Roosevelt hade säkert en viss sympati för alla dem som drabbats av imperialismen.
Roosevelt ogillade Churchills önskemål om att kunna behålla imperiet. Taktiskt sett betyder det att nationell självständighet för så många som möjligt vore ett sätt att motverka kolonialistiska ambitioner. R ansåg kanske att de röda var en starkare garanti för självständighet. Om man inte tror att R var viktig för händelserna i Kina så kan man jämföra med vad amerikanerna internt sade 1919 om varför de finansierade bolshevikerna: nämligen att det var för att Ryssland skulle bli en mindre konkurrenskraftig ekonomi.
Idag finns det många frihetliga amerikaner, libertarianer, som har förståelse för både Rysslands och Kinas uppfattningar och som genomskådar och djupt ogillar Usas propaganda.
Även om jag inte tror på att libertarianernas samhälle skulle fungera mer än kanske en generation innan oligarkier tog över igen, så sympatiserar jag med deras självständiga tänkande i flera avseenden.
Beträffande det du säger om WWII. Det råder enighet bland seriösa bedömare om att det var Rysslands avancemang i både väst och öst som gjorde att Usa ville avsluta kriget. I väst landsteg de för att hindra att Ryssland avancerade längre västerut. I Japan fällde de atombomben för att markera mot Ryssland.
Dessförinnan förhalade Usa kriget och offrade massor med unga amerikaners liv i strider om militärstrategiskt obetydliga öar. (Engelsmännen lär ha kommit efter och förankrat den brittiska flaggan på såna platser) Skälet till förhalandet var vapenindustrins enorma lönsamhet för finans och företagseliterna.(Inte för medelklassen som fick betala med skatter och sina barns liv).
Båda världskrigen var enormt lönsamma för överklassen. Ju mer saker som förstördes desto mer nya beställningar och profiter. Det lönade sig för överklassen som inte behövde riskera livet vid fronten att sälja krigsmaterial till fienden vilket den engelska överklassen gjorde under WWI med stora profiter tex 100-150%.
Försäljningen skedde från dotterbolag i andra länder.
När det gällde WWII i Europa var det lönsamt med förstörelse på båda sidor eftersom Usa hade omfattande delägarskap i nazityskland och erhöll ränta från befolkningens slit på båda sidor.
Ett skäl till den infekterade debatten om de påstådda gaskamrarna är att förintelsen bestod i att slavarbetare under svåra förhållanden grävde de enorma underjordiska industrianläggningarna där nazityskland bla tillsammans med Usas dotterbolag bedrev produktion. Usa vill försöka dölja att nazityskland var ett slags amerikansk teknologisk koloni.

:Albert.
:Albert.
Gäst
3 juli 2014 kl 17:03

För de kritiskt tänkande, är Chemtrails inget nytt, som exempel kan man i The Weather Modifications Act of Cananda 1985, klart läsa vad som lagstiftats och därigenom tillåtits. Detta är ett 29år gammalt bevis på det fullkommliga faktum att chemtrails planerats och värkställts utan offentlig debatt och skrupel.

Kim Jong Il
Kim Jong Il
Gäst
Reply to  :Albert.
21 juli 2014 kl 11:21

När jag läser dokumentet som du syftar till ser jag bara bestämmelser om hur eventuell vädermanipulation ska anmälas och administreras och inget som bevisar att det har planerats och verkställts. Hur gör du den kopplingen?

rh-sthlm
rh-sthlm
Gäst
3 juli 2014 kl 00:02

Peter bedriver desinformation genom för lite historisk kunskap.

Så Pia, du ska vara försiktig och tänka efter före du tackar!

Massdödande var själva vitsen med att de inte ville avsluta kriget. Roosevelt och Stalin var inga fiender, utan ordensbröder. Hitler hade länge sökt att det skulle avslutas, men Churchill ville ha mera död.

Vid förhandlingarna efter kriget beslöt Roosevelt och Stalin att kommunismen skulle tas till Kina för att förstöra det landet.

Roosevelt erkände Stalin och kommunistregimen i Sovjet 1933. Väst gjorde strålande affärer med Sovjet, svälten förnekades av Sovjet, och väst gjorde väldigt lite för att undsätta de utsatta. Propsa på att skeppa säd dit skulle äventyra affärerna med Sovjet.

Kommunismen/Wall Steet och US-elits, frimurare etc ligger bakom dessa svältkatastrofer, både i Ukraina och Kina. Sådant sker inte utan att makten styr upp det så det blir så. Sluta sprid propaganda Peter. Många miljoner dog, svältes till döds, och att påstå att det handlade om guld och brända åkrar borde rendera dig en utvisning till skamvrån.

Om svälten i Kina:

“Den tre år långa Stora svälten [92] kallades ”tre år av naturkatastrofer”, när det i själva verket inte alls var någon naturkatastrof utan istället en helt och hållet av människor skapad katastrof. När man hör dessa ord användas i det dagliga livet och omärkligt blir påverkad av dem, accepterar dock människor omedvetet de ideologier som KKP hade för avsikt att ingjuta i dem. […]

Traditionell kultur respekterar livet. KKP hävdar att ”uppror är försvarbart” och att ”kämpa mot människor är glädjefyllt”. I revolutionens namn kan partiet orsaka tiotals miljoner människors död genom misshandel och svält. […]

[92] Den stora svälten i Kina 1959-61 är den största svältkatastrofen i mänsklighetens historia. Uppskattade siffror av ”onormala dödsfall” under svälten varierar mellan 18 och 43 miljoner.

Hela:
http://www.tuidang.se/pages/posts/sjaette-kommentaren—om-det-kinesiska-kommunistpartiet-foerstoerelse-av-traditionell-kultur9.php

hellertz
Reply to  rh-sthlm
3 juli 2014 kl 08:50

Eftersom även jag har för lite historisk kunskap så faller jag lätt för propaganda, vilket jag är övertygad om att de flesta av oss gör. Det är en av avigsidorna med den ytliga undervisningen i skolan, den ytliga propagandan i massmedia och vår alltför stora tillit till personer som uttalar sig tvärsäkert. Och jag försöker ändå läsa det mesta jag kommer över och ditt klargörande rh-stockholm ligger i linje med vad jag börjar inse ligger närmare sanningen. Jag får fortsätta studera.
Har just fått i min hand en nyutkommen bok av Elana Freeland “Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth”. Det verkar intressant och skrämmande… den också…

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  rh-sthlm
3 juli 2014 kl 18:35

rh-sthlm gör just det han felaktigt anklagar mig för: sprider propaganda genom inte bara för lite kunskap utan sannolikt pga sin agenda att sprida hat mot Usas konkurrenter.
Jag försökte använda Svara knappen under rh-sthlms hatiska och helt ounderbyggda fantasier om de nämnda politikerna. Men knappen fungerade inte. Det kanske bara går att svara en gång? Både Rooseveldt och Stalin är hatobjekt för de imperialistiska parasiterna utan att för den skull skönmåla Roosefeldt. Han var själv så beroende av den angloamerikanska företags och finanssektorn att det går att se hans roll som att han i viss mån gav efter för dem. Men samtidigt införde han Glass Steagalls restriktioner mot bankernas spekulerande med småsparares pengar vilket är ett skäl till hatet från parasiterna.
Pia, du kan själv jämföra med hur mycket väst ljuger idag om sina konkurrenter så förstår du att det inte är långsökt att de ljög lika mycket förr. Det är bara det att vi får reda på mer om det som hänt i närtid. De äldre propagandalögnerna försöker England och Usa radera ut genom en total dominans över medier forskning bokutgivning.
Efter första världskriget tog Usa genom Herbert Hoover mängder av arkivdokument i Europa och även från tsarryssland och stuvade in dem i sina egna samlingar. Smart sätt att dölja att första världskriget helt orsakades av England och gynnade Usa och det angloamerikanska etablissemanget. Och att bolshevikregimen fördes till makten för att krossa den världsledande ryska oljeindustrin. Där svenska Nobels var mycket omtyckta bland den ryska personalen.
Us/Uk hatar Stalin intensivt därför att han var på god väg att etablera en dollaroberoende ekonomisk zon i stil med brics, när han bragtes om livet, troligen på Churchills order.
Och beträffande Kina som rhsthlm hatar, finns historien om massakern på den himmelska fridens torg som bbc och andra ljög om och som västjournalister senare erkänt var bluff.
Pia Hellertz rhsthlm är inte intresserad av fakta utan av sin agenda.
Min agenda är bara att söka avslöja en del av alla lögner som väst sprider för att krossa knäskålarna på konkurrenterna.Kina tvärtom bygger infrastruktur och hjälper fram en fredlig ekonomisk utveckling där väst bara provocerar fram splittring och krig.

hellertz
2 juli 2014 kl 23:07

Jag tror inte M att man är “fan både blind o dum”. 🙂 Man har bara ännu inte lärt sig förmågan att lägga pussel. Ibland kan det ta tid att se hur saker och ting hänger ihop. Det tog tid för mig och jag har därför en stor tolerans och ett stort tålamod med alla som ännu inte kan eller vågar eller vill se. En vacker dag visar sig sanningen.

Jag skrev på annat ställe ikväll ett talande citat av Kierkegaard.

“Det finns två sätt att bli lurad på. Det ena är att tro på det som inte är sant.
Det andra är att inte tro på det som är sant.”

M Merlingen
M Merlingen
Gäst
2 juli 2014 kl 09:28

Samtliga av mobilstrålning, chemtrail, HAARP, vacciner, GMO, tillsatser i maten o s v, skapar en belastning, infektioner och ger kraftigt försämrat immunsystem i alla människor och däggdjur. För den som sen vill sprida smitta av virus, bakterier eller svamp(vilket redan görs ) så uppstår lätt sjukdomar(ex cancer). För vilket enorma belopp av s k läkemedel sen säljs för. Fickan pengarna hamnar i är den samma i hela kedjan och bieffekten att befolkningen minskar. Ingår i planen och är en logisk slutsats av hela paketet. Lägger man ett pussel med mindre än 50 bitar och inte får ihop det, eller ser bilden. Då är man fan både blind o dum !!

Ingemar Ljungqvist
Gäst
1 juli 2014 kl 22:19

Jättebra arbetat Pia, då du bara redovisar 1) fakta, 2) observationer och sedan anger möjliga förklaringar, dvs diskuterar.
En observation som också är viktig är just förnekandet hos myndigheter och main-stream press att fenomenet överhuvud existerar.
Man måste också komma ihåg att i naturvetenskapliga är det oerhört mycket svårare att påvisa att något inte existerar, med tillräckliga bevis – än motsatsen.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
1 juli 2014 kl 18:44

En detalj – det avsiktliga folkmordet holodomor är propaganda. Redan 1935 avslöjades i en rättegång att Randolph Hearsts tidningar spred påhittade artiklar om massvälten och illustrerade med fotografier tagna vid andra tider och platser. Den svält som faktiskt förekom orsakades delvis av att Usa och England vägrade att ta emot betalning med guld för Sovjets import. I förhoppningen om att provocera fram svält krävde angloamerikanerna betalning med spannmål. Detta vid en tid när den internationella handeln med spannmål gått ner kraftigt så någon legitim anledning till att neka betalning i guld fanns inte.
Man hade i Sovjet stort behov av att få igång produktionen och accepterade därför denna ondskefulla utpressning. Därefter hade de otur med vädret så skörden slog fel.
En annan orsak till svälten var att storbönderna i protest mot kollektiviseringen av jordbruket förstörde skördar och brände gårdar. Någon av regimen medvetet orsakad svält handlade det inte om. Antalet som svalt i Ukraina påstås av väst vara 5-10 miljoner men det verkliga antalet var troligen 10ggr mindre.

hellertz
Reply to  Peter Grafström
1 juli 2014 kl 22:07

Tack Peter för intressant klargörande om Holodomor. Det är lätt att svälja propagandainformation om man inte har sakkunskap inom området. Jag håller med dig om att det vore önskvärt att naturvetenskapligt skolade forskare vågade ge sig utanför sina indoktrinerade paradigm, men det är kanske att önska för mycket i nuläget. Det är riskabelt att vara en outsider, det har många vittnat om. Det krävs modiga, självständigt tänkande människor som vågar riskera sina karriärer och sitt rykte och som framförallt vågar titta i teleskop (Galileis) eller mikroskop (Erik Enbys) och sen vågar berätta vad de ser och hur de tolkar vad de ser. Eller som i detta fall vågar titta på himlen och fundera över vad det är som pågår över våra huvuden.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
1 juli 2014 kl 18:38

Många naturvetare är nog upptagna av sitt specialområde och ägnar under den aktiva delen av sin karriär inte mycket uppmärksamhet åt alternativa nyhetsmedier. Speciellt eftersom det där förekommer en del mindre tungt vägande info. Naturvetares kurslitteratur och världsbild överhuvud är säkert i hög grad influerad av angloamerikanska förebilder. Därför tror jag att naturvetare är politiskt naiva i förhållande till deras logiska tankeskärpa i andra sammanhang.
Det är i alla fall min förklaring till att naturvetare ofta är frånvarande i den typ av debatt där deras kunskap och analysförmåga vore värdefull på gräsrötternas sida eller att de hjälper etablissemanget att vifta bort kritiker.