Förstå dagens strategiska krig med hjälp av Naomi Kleins “chockdoktrin”

publicerad 18 juli 2014
- av Torbjörn Sassersson red.

https://youtube.com/watch?v=mGmB63TIHLY

För att förstå dagens krigstillstånd i Ukraina, Gaza, Mellanöstern och Afrika finns det skäl att studera analytikern och författaren Naomi Kleins bok “The Shock Doctrine” från 2007. Hennes teori om hur stater kan starta krig,  genomdriva liberala ekonomiska reformer, få accept för exploaterande policys och åtstramande lagändringar, under pågående chock-tillstånd i samhället, är mer aktuell än någonsin.

Naomi KleinVissa av dessa chocktillstånd i samhället är skapade genom krigföring och samma tillstånd uppstår vid naturkatastrofer och ekonomiska depressioner. Det emotionella chocktillstånd som allmänheten då befinner sig i är en perfekt jordmån för att genomdriva radikala förändringar i samhället. Allmänhetens förmåga till motstånd är då kraftigt nedsatt, resonerar Klein.

Vi kan i vår samtid se det ske framför våra ögon. Det är knappast en tillfällighet att stora banker går in med enorma lånepaket för att “rädda” stater i akut ekonomisk nöd, men i  realiteten “köper” bankerna hela stater genom att skuldsätta dem.

I Gaaza bedriver i dagarna den israeliska militären chockerande angrepp med militär överlägsenhet mot palestinierna, vilka i sin tur svarar med 100-tals raketer mot Israel. Markinvasionen är idag ett faktum och israelisk militär har hemmaopinionen på sin sida.

Vi vet att brittiska trupper klätt ut sig i kaftaner och svarta peruker [false flags] för att agera pseudoterrorister i Basra, Irak, förmodligen med avsikten att skapa en utdragen och för krigsindustrin fortsatt lönsam krigsföring [sustained warfare].

Ett annat bra exempel är 911-attacken i New York 2001 som banade väg för en lång rad av lagändringar och de eviga krigen i Mellanöstern och numera även Afrika där terrorister i djunglerna jagas av amerikanska trupper och drönare.

Boken “The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism” är även underlaget för den dokumentär som du kan se här ovan. Nedan en mycket aktuell intervju med Naomi Klein om chockdoktrinen.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd, kl 21:54 den 2 okt 2014

Relaterat: Naomi Kleins hemsida och info om boken: Naomiklein.org/shock-doctrine