Fd Microsoft-VD Frank Clegg: Allmänheten måste varnas för hälsoriskerna med mobiltelefoni och WiFi

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 16 juli 2014
- NewsVoice redaktion
Fd Microsoftdirektör VD Frank Clegg
Fd Microsoftdirektör VD Frank Clegg

Frank Clegg, tidigare Vd för Microsoft Kanada, riktar kraftig kritik mot gällande föråldrade gränsvärden för tillåten strålning från trådlös teknik. De skyddar varken barnen som exponeras i skolan för trådlösa nätverk och trådlösa datorer, mobilanvändarna eller grannarna till mobilmaster. Liksom Strålskyddsstiftelsen kräver han skärpt regelverk och att allmänheten informeras brett om hälsoriskerna. 

Text: Strålskyddsstiftelsen

Den tidigare Vd:n för Microsoft Kanada framhöll vid en presskonferens nyligen att över hundra undersökningar har visat att trådlös teknik kan orsaka exempelvis cancer, genetiska skador, infertilitet, skador på hjärnans utveckling och hjärtsjukdomar vid nivåer som är långt under gällande gränsvärden.

Till sitt stöd har Frank Clegg samlat över 50 forskare och experter samt över 20 läkare som uttrycker kraftig kritik över att gällande gränsvärden är helt otillräckliga som skydd mot kända hälsorisker.

Gränsvärdet skyddar inte barn som exponeras hela dagen för WiFi i skolan. Det skyddar inte någon från hälsorisker förenade med strålning från en mobilmast rakt över gatan eller utanför bostads- eller kontorsfönstret. Gällande riktlinjer är föråldrade och har inte anpassats efter ny och fastställd vetenskap, sa Clegg.

Frank Clegg, som har bildat organisationen Citizens for Safe Technology C4STKanadas motsvarighet till Strålskyddsstiftelsen, kritiserar därmed indirekt även den industri han tidigare arbetade för som lobbar för att myndigheter och politiker inte ska skärpa de föråldrade och bristfälliga reglerna för tillåten strålning.

ArcanumSkolan 2024

Frank Clegg har även tidigare varnat föräldrar och ansvariga i skolor för hälsoriskerna med strålning från trådlös teknik och uppmanat dem att ”aldrig låta ett barn vara nära en uppkopplad mobil eller läsplatta”.

Läkarna bakom Clegg uppmanar i en gemensam skrivelse de ansvariga myndigheterna och politikerna att implementera strategier för att öka medvetenheten om den trådlösa teknikens skadliga effekter samt att minimera exponeringen i skolor och på andra platser där barn exponeras regelbundet.

De efterlyser också en informationskampanj riktad till läkare så att de bättre kan identifiera patienter med symtom som kan vara orsakade av mikrovågsstrålning från trådlös teknik.

Strålskyddsstiftelsen har upprepade gånger pekat på gällande gränsvärdens otillräcklig skydd mot hälsorisker och ställt krav på skärpning. Gränsvärdena saknar skydd mot risker förenade med längre tids exponering, exempelvis ett barn som exponeras för en trådlöst uppkopplad läsplatta under flera timmar varje dag i skolan. Skandalöst nog skyddar gällande gränsvärden endast mot så kort exponering som 6 minuter då strålningen är så hög att den värmer upp vävnad med en grad och ger upphov till omedelbara effekter.

Strålskyddsstiftelsen framhåller att barn, sjuka och äldre är särskilt känsliga och att trådlös teknik, främst trådlösa datanätverk (wifi), trådlöst uppkopplade datorer och mobiltelefoner, därför omedelbart bör förbjudas i skolan och förskolan, inom sjukvården och på äldreboenden.

Strålskyddsstiftelsen välkomnar Frank Cleggs förslag om skärpta gränsvärden för tillåten strålning samt om att öka allmänhetens medvetenhet om riskerna, vilket är helt i linje med Europarådets resolution 1815 och Strålskyddsstiftelsens egna förslag.

Strålskyddsstiftelsen uppmanar återigen regering, ansvariga myndigheter och näringsliv till att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra en folkhälsokatastrof, bland dem:

  1. Omfattande informationskampanjer om de allvarliga hälsoriskerna förenade med exponering för strålning från trådlös teknik som varnar för att mobilanvändning kan orsaka aggressiv hjärntumör och att strålning från trådlös teknik  kan orsaka cancer och en symtombild som innefattar sömnsvårigheter, huvudvärk, koncentrations- och minnesproblem samt hjärtbesvär;
  2. Omedelbart förbud för användning av trådlösa datorer, trådlösa nätverk och mobiltelefoner på förskolor, daghem och i skolor samt på sjukhus och äldreboende;
  3. Lagstifta om förbud för försäljning och marknadsföring av mobiler och trådlös teknik riktad till barn under 14 år.
  4. Kraftig skärpning av gällande gränsvärden så att de även skyddar mot effekter av långtidsexponering. Gränsvärdet bör därför skärpas till mellan 1-10 mikroW/m2;
  5. Lagstifta om obligatorisk varningsmärkning på mobiler och läsplattor liksom på cigarettpaket:

Mobilstrålning kan skada din hälsa och orsaka cancer, slår Stålskyddsstiftelsen fast.

Text:  Mona Nilsson, ordförande Strålskyddsstiftelsen

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats. www.stralskyddsstiftelsen.se

Källor

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *