Miljöministerns övertro på “dialog” med jordbrukarna förstör Östersjön

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 2 juli 2014
- Torbjörn Sassersson red.
Ekologisk odling - Naturligt jordbruk - Foto: Crestock.com

DEBATT. MP kräver att allt jordbruk längs Östersjökusten ska vara ekologiskt inom 15 år, men Centern tror inte på den visionen alls. Det är varken möjligt eller önskvärt, säger miljöminister Lena Ek (C). Hon försvarar regeringens arbete med att dialoger med jordbruket sker, men fungerar “dialog” med jordbrukarna i realiteten?

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 19:50, 2 juli 2014

Miljöpartiet vill öronmärka 200 miljoner kronor per år i Sverige för att från Åland och söderut ställa om det kustnära jordbruket till ekojordbruk för att stoppa övergödningen pga konstgödsel (NPK-gödsel) som läcker ut via avvattningen från åkrarna till Östersjön. Förslaget presenterades under Almedalsveckan.

Lena Ek som är miljöminister i den borgerliga alliansregeringen menar att Landsbygdsprogrammet på cirka 3,5 miljarder kr redan avsätter mer än hälften till miljöåtgärder tex mot övergödning. Lena Ek tror därför inte på ett direktiv om att tvinga allt jordbruk att bli ekologiskt, enligt artikeln: ”MP:s krav om ekologiskt jordbruk är inte möjligt” i DN skriven av Hans Rosén.

“Det vanliga svenska jordbruket närmar sig redan ekojordbruket för varje år. Vi har i samarbete med lantbruksföretagen böjt utsläppskurvorna för övergödning ganska rejält och det har skett genom dialog och en mängd olika åtgärder. Det handlar om hur man planerar diken och skogsavverkning så att det inte rinner iväg en massa gödning. Det som bekymrar mig är att Miljöpartiet vill bryta den här dialogmodellen”, säger Lena Ek enligt Hans Rosén på DN.

Jordbrukarna bestämmer om Östersjön ska räddas eller ignoreras – det fungerar inte – ansvar måste tas på högre nivå

alhagenEn kommun som lyckats med att ta hand om avloppsvattnet från kommunens invånare är Nynäshamn [Alhagens våtmark]. I mitten på 90-talet anlades en stor våtmark för att absorbera kväve och fosfor från avloppsvattnet. Systemet fungerar året runt.

Foto: Marcus Nilsson

När en boende (Ingemar Sassersson), som tidigare arbetat på Naturvårdsverket med vattenmiljöfrågor, försökte skapa en liknande lösning i kustkommunen Haninge gick det däremot inte alls bra. På Muskö finns ett mindre samhälle vars avloppsvatten från hushållen passerar en sannolikt underdimensionerad avloppsanläggning. Avloppsvattnet rinner efter reningsanläggningen samman med ett öppet dikessystem från åkermark. Innan mixen av avlopps- och åkervatten rinner ut i en Östersjövik passerar det ett område lämpligt som våtmark vilken skulle kunna absorbera både kväve och fosfor.

Kommunen och Länsstyrelsen var med på noterna, men hela projektet lades på is. Orsaken var att ägarna till en jordbruksfastighet inte hade någon lust att samarbete i projektet, trots bidrag. Så enkelt sköts projektet i sank, ett projekt som skulle kunna rädda en hel havsvik från övergödning.

“Dialog” fungerar knappast.

Höstplöjande jordbrukare tar ingen hänsyn till Östersjön

Ett annat exempel på att jordbrukarna enkelt kan ignorera Östersjöns behov är att det saknas förbud mot höstplöjning i Sverige. Höstplöjning innebär att åkrarna ligger öppna för väder och vind från hösten ända till dess att åkrarna åter börjar grönska på senvåren och försommaren. Under cirka 6 månader rinner näringsrikt åkervatten rakt ut i åar och vikar vid regn. Anledningen till att jordbrukarna inte vill vårplöja beror på att de anser att de förlorar viktig tid på vårarna, att det försenar sådden. Motivet är ekonomiskt. Åren åren går och inget händer för att bönderna inte har lust.

Det som krävs är de direktiv som Miljöpartiet föreslår, annars regerar ekonomiska intressen och ignorans mot miljön. Det är därför dags att Östersjöns behov prioriteras. De senaste 50 åren har jordbrukarnas intressen och bristande samarbetsvilja dominerat. Nu är det Östersjöns tur de kommande 50 åren. 

Text: Torbjörn Sassersson, fd biolog och miljökonsult (genomförde på 90-talet en stor mängd dykningar i Stockholms skärgård i samarbete med bla Stockholms Universitet och med sponsring av Länsstyrelsen. Syftet var att bedöma vattenkvaliteten baserad på kartering av flora och fauna)


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Tänkte på en annan aspekt. Att flera av de av regeringen föreslagna åtgärderna inte är annat än symptombehandlingar. Jag menar, ingen säger något om att minska användandet av NPK-salter som gödning.
  Mayne tar upp en del av problemet, kemikalier. Jag skulle vilja tillägga tungmetaller och spårämnen. Grundämnen som idag hamnar i avloppsslammet och omöjliggör detta som återförbar resurs i jordbruket i stället för konstgödsel. Jag tycker att ett fungerande kretslopp borde vara den målsättning som en ansvarskännande regering ska ha.
  Kretslopp som koncept är ju vad naturen själv använder sig av, och, lite tillspetsat, naturen är vida mer intelligent än människan.

 • Lite O.T

  Regeringarna idag kan inte regera, om det det gäller jordbruk eller nåt annat, de är i händerna på storfinanserna, jag föreslår nåt i Putin-stil. Hårda bud ja visst men jag tror Putin är bra för sitt land under de förhållanden som råder i världen idag, Han smiskar oligarkerna och new world order -bankirerna, ni vet dessa som får Kamprad och Gates att framstå som fattiglappar. Det är bra för den lilla människan i slutändan. Sen kan jag också tycka att den ryska ledningen är lite för hårda ibland men kriget i Ukraina har de ingen del i trots all propaganda i våra Svenska media om att ryssarna vill ha USSR tillbaka. Detta vill de inte. Studera hur de agerat efter sovjets fall, alla gånger det varit problem i de gamla “provinserna” har ryssarna släckt elden och åkt hem. . Gör matten på detta så ser du att Ryssland inte är något hot.

  USSR ÄR tillbaka nu heter de EU. Med politbyrå och alla andra bells and vissels som anstår en tvättäkta diktatur.

  Dax att gå ur EU så att folken kan få sina länder och sin demokrati tillbaka.

  Vad gäller Ryssland: Man ska inte provocera dom, var konsekvent och fredlig så har du inga problem med dom, om alla går med i NATO som våra kristdemokrater föreslår så blir de av historiska skäl oroliga. NATO var ju en skapelse av andra världskriget, dealen på 1950-talet var att NATO _ALDRIG_ skulle utvidga sig österut. Nu är nästan alla där med,
  tacka fan för att Ryssland blir nervösa. Då NATO också är offensiva i diverse krig på senare årtionden. I praktiken ingen försvarspakt utan en aggressionspakt gör ju saken bara värre.

  Jag föreslår att Sverige går tillbaka till att vara neutrala med Schweiz som förebild.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Neutralitet

  Tack för ordet

  • Du kan ju kolla hur många miljarder Putin är god för. Pengar han tillskansat sig i position av ledare för landet. Hans regering förtrycker miljontals ryssar och minoriteter. Titta bara på de ryska anti-gay-lagarna. Demokratiska länder skall för sjutton själva få avgöra om de vill ingå i NATO eller inte utan risk för rysk agression.

  • Re Biggan. I ärlighetens namn så är ju lagarna inte anti-gay utan motverkar att barn blir utsatta för sexuell/pornografisk propaganda.

   I övrigt så är det ju så att hela systemet för jordbruk spårat ur då det mesta går ut på att ta emot stöd för olika saker, och upprätthålla villkoren för dessa stöd. Man gör i många fall mer för att uppfylla formalia och regler än att bedriva regelrätt jordbruk med ansatsen att producera så mycket mat som möjligt på ett så naturnära sätt som möjligt.

   Om stöden försvann, exportsstöd i hela EU försvann, och maten fick kosta vad den kostar att producera så skulle det bli ett helt annorlunda scenario.

   Den storskaliga inblandningen av politiska åtgärder i stödprogrammen motverkar ett anpassat bruk av jorden. Bönder tvingas för att få stöd, och därmed överleva, göra som de övergripande regelverken säger. Oavsett vad den lokala naturen bjuder att man gör. Byråkratin tar inte hänsyn till detta.

 • Om nu Östersjön, som innanhav, redan har “..problem med döda bottnar helt naturligt..” är det väl ännu viktigare att inte spä på med kemikalier som ytterligare förvärrar situationen.
  Östersjön behöver omsorg och hjälp ..inte stjälp!

 • Har inget emot ekologisk odling, tvärtom faktiskt. Mitt intresse har gått så långt att jag köpt in mig i naturbetesdjur som jag hälsar på varje vecka, grävt upp större delen av gräsmattan för att själv odla mer av min mat, skaffat växthus, osv.

  Men är inte Östersjön ett innanhav och kommer att ha problem med döda bottnar helt naturligt? Så visst påverkar jordbruket en hel del, och nödvändiga åtgärder ska vidtagas, men man ska nog inte förvänta sig att Östersjön blir som ett “riktigt hav”.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *