Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Så här kan viktiga kunskapsspridande organisationer bättre nå allmänheten

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 4 juli 2014
- Torbjörn Sassersson

Strålskyddsstiftelsens annons i SvD bilaga juni 2014

DEBATT. När svenska myndigheterna inte klarar av att ta ansvar, håller inne på information av allmänt intresse, ger allmänheten hälsoskadliga råd eller när svensk vård misslyckas måste civilsamhället gå in och ta ledningen, utbilda och med rådgivning hjälpa människor till självhjälp. Det arbetet kan effektiviseras med smart och kostnadseffektiv informationsspridning via sociala och etablerade medier.

Flera av dessa samhällsviktiga organisationer har sedan NewsVoice startade 2011 varit i kontakt med redaktionen. Dessa organ och ledande samhällsprofiler har fått sina debattartiklar publicerade i NewsVoice, men det finns mycket mer som kan skapa framgång.

Ett exempel på en framgångsrik och samhällsnyttig organisation är Strålskyddsstiftelsen som genom Mona Nilsson på ett professionellt sätt spridit mycket kunskap i Sverige sedan stiftelsen lanserades för 18 månader sedan. Det har skett genom att stiftelsen aktivt och regelbundet sänt ut pressmeddelanden och debattartiklar samt använt sociala medier och byggt samarbeten med tex NewsVoice. Stiftelsen har även producerat en rad informations- och faktablad att ladda ner från webbsidan samt en åttasidig informationsbroschyr med fokus på de särskilda riskerna för barnen som hittills distribuerats i 25000 exemplar till barnfamiljer och till skolor över hela landet.

Mona Nilsson har även kontaktat alla svenska kommuner med information om hur barn och ungdomar kan skyddas mot hälsoskadlig mikrovågsstrålning från WiFi-routers, läsplattor och mobiltelefoner.

Till skillnad från Strålsäkerhetsmyndigheten har Mona Nilsson på Strålskyddsstiftelsen presenterat vetenskapligt befästa rön och internationellt erkänd forskning som visar på strålningsriskerna. Strålsäkerhetsmyndigheten har däremot valt att inte sprida information av allmänt intresse och istället strukit industrin medhårs genom att tona ned riskerna till i princip noll.

Eftersom Strålskyddsstiftelsens informationsmaterial varit professionellt och gediget har det fått stor spridning och genomslag. Strålsäkerhetsmyndigheten har tvingats gå ut i fält och bestrida kunskapsspridningen med motinformation genom bland annat ett pressmeddelande om Strålskyddsstiftelsens informationsbroschyr vilket uppmärksammats av såväl Sveriges Radio som SVT.

Den senaste offensiven iscensatt av Mona Nilsson är en betalannons i bilagan “Våra nyfödda barn” i Svenska Dagbladet i juni 2014. Annonsen i sig finansierades av donationer via PayPal och BG-inbetalningar till stiftelsen.

Annons gav 11000 nya besök på relativt okänd hemsida

Resultatet blev den annons på sid 9 i bilagan som syns i uppslaget ovan. Annonsen trycktes och distribuerades i totalt 128000 kopior och den publicerades även digitalt i ”Våra nyfödda barn” på sajten Europeanmediapartner.com. Annonsen har hittills resulterat i över 11000 tusen nya besök på Strålskyddsstiftelsens hemsida.

Kunskapsspridningen i landet gjorde därmed ett stort kliv om man betänker att varje person som läst på stiftelsens hemsida i sin tur kommer att fysiskt diskutera med vänner, familj och arbetskamrater.

Strålskyddsstiftelsens slogan är ”kunskap räddar liv”. Hur många liv som kan räddas genom de nya människor genom annonsen nåtts av information om att mobiler, läsplattor, trådlösa nätverk och mobilmaster sänder ut strålning som kan orsaka cancer och skada hjärnan är svårt att uppskatta, men varje räddat liv är värt väldigt mycket, enligt Mona Nilsson.

Strålskyddsstiftelsen bedriver med små medel inte bara det arbete som Strålsäkerhetsmyndigheten borde säkerställa utan gör även det informationsarbete som etablerade hälsoorganisationer och myndigheter borde bedriva. Dessa presenterar sällan information om hur man förhindrar tex cancer genom att minimera sin exponering för cancerframkallande ämnen som kemikalier och strålning.

Dessa organisationer har i stället snarast tonat ner riskerna, konstaterar Mona Nilsson.

Margarinexpert Livsmedelsverket

Opinionsbildning och att skapa Public Relations behöver inte vara dyrt eller svårt

Andra viktiga kunskapsspridande organisationer och grupperingar i Sverige måste dra lärdom av dessa arbetssätt.

Exempel på organisationer och kunskapsspridare som varit i kontakt med NewsVoice är: nackskadeförbund, borreliaföreningar, gränsöverskridadne skolmedicinare, aktivister för rätten till gränsöverskridande vård, kunniga mot elchocksbehandlingar, public service-räddare, vaccinkritiska sajter, LCHF-bloggare, hälso-communities, alternativmedicinska föreningar samt andra organisationer och ideella grupperingar.

Tips och smarta arbetssätt:

 • Använd sociala medier och var aktiv i forum.
 • Utnyttja annonskampanjer i bilagor i de stora etablerade medierna.
 • Ge ut pressreleaser, kanske via ett gratisabonnemang på MyNewsdesk.
 • Publicera debattartiklar på andras sajter än den egna och delta i efterdebatten i kommentarsfältet.
 • Skapa digitala och/eller fysiska “flyers” och broschyrer. Dela ut dem på stan. Maila dem.
 • Ta direktkontakt med landets beslutsfattare på kommuner, länsstyrelser, vårdinrättningar etc.
 • Samarbeta med andra tangerande grupperingar. Låt alla göra “sin grej”, men skapa ändå samarbeten.
 • Ta in pengar genom “crowdfunding” via PayPal, Funded B yMe etc.
 • Uppmana besökare på hemsidan att aktivt donera pengar. Var inte blyg med den uppmaningen.
 • Se till att installera en besöksstatistikfunktion på hemsidan. Det är ofta gratis.
 • Bygg en ny sajt. Förmodligen är den sajt ni har alldeles för gammalmodig. Anpassa för mobila enheter.
 • Ge ut ett nyhetsbrev.
 • Delegera vem som gör vad i organisationen.
 • Ha kul.

Text: Torbjörn SasserssonDu kan stötta Newsvoice via MediaLinq