SR: “Ska forskningsfusk vara brottsligt?”

publicerad 16 juli 2014
- av Torbjörn Sassersson red.

ForskningsfuskSka forskare som fuskar kunna straffas i domstol? Det tycker en rad forskare som menar att fusket kan få negativa konsekvenser för människors hälsa och dessutom skada förtroendet för den skattefinansierade forskningen, skriver Sveriges Radio idag.

Text: Torbjörn Sassersson | Bild: Faksimil från SR.se

Det har blivit vanligare att vetenskapliga artiklar dras tillbaka efter att överdrivna forskningsresultat eller plagiering avslöjats. SR tar som förväntat exemplet med påstått fusk inom vaccinforskning och syftar på Andrew Wakefield som är en av de ytterst få de senaste 10 åren som enligt NewsVoice utredning blivit falskt anklagad för fusk inom ämnet vaccin.

Niklas Zachrisson på SR skriver:

Till exempel har redan fusk inom vaccinforskning, felaktigt fått månniskor att avstå från att vaccinera sig och sina barn.

Zachrisson ställer dock en adekvat fråga:

Men frågan är om införande av rättssystemet skulle kunna göra det mer rättvist för de forskare som anklagas på felaktiga grunder av andra forskare?

Bengt Brülde som är professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet svarar:

Ja, precis, frågan om man skulle kunna få någon återupprättelse då om man ställs inför rätta, och jag är tveksam till det. Tilliten till andra forskare är fortfarande mycket mycket stor, jag tror att det ska mycket till innan man ska börja misstänka en person, på det sättet att personen blir smutskastad, sa Bengt Brülde.

Barnläkaren Andrew Wakefield har helt klart anklagats på fel grunder och han har smutskastats av en samordnat mobbande medievärld i flera länder. NewsVoice har redovisat och kommentera det sedan flera år. I en snart kommande svensk dokumentär där vi undersöker vad som egentligen hände får Wakefield en upprättelse efter 10 år av djungelns lag iscensatt och vidmakthållen av både juridiska instanser och medier som aldrig gått till botten med Wakefield-fallet.

Det finns paralleller mellan fallet Julian Assange och Andrew Wakefield.

Text: Torbjörn Sassersson