Så här vilseleder SR och Martin Wicklin om “cloud seeding”

publicerad 2 juli 2014
- Gästskribent

Genier och FoliehattarANALYS. Lördagen den 28 juni sände Sveriges Radio programmet ”Giftet i luften”. Programmet var det första i en ny serie med det märkliga namnet ”Genier och foliehattar – en nyfiken och skeptisk resa ut i förnuftets utmarker”, men redan i första avsnittet vilseleds lyssnarna genom jonglering med data och direkt felaktiga påståenden. 

Text: Mona Nilsson, Torbjörn Sassersson | Bild: Faksimil från SR.se hemsida. 

SR-programmet “Gifter i luften” är producerat av Tredje Statsmakten Media AB, ett externt privat produktionsbolag som även producerar det mediegranskande programmet ”Medierna”. Bakom bolaget står grundarna Martin Wicklin, Petter Ljunggren och Lars Truedson (VD) och det var även Martin Wicklin som producerade programmet om cloud seeding.

Mona Nilsson ringde upp Martin Wicklin två dagar innan programmet sändes. Intrycket under samtalet var att Martin Wicklin missuppfattat vad Naturvårdsverkets mätningar, vilka redovisades i Riksdagens utredningstjänsts (RUT) rapport om cloud seeding [se även artikel] av metaller i regnvatten, egentligen visade. Mona Nilsson sände därför direkt efter samtalet ett mail till Wicklin.

I mailet uppmärksammades Martin Wicklin på att rapporten saknade mätningar över tid av de tre “cloud seeding-metaller” som upprepade undersökningar funnit i regnvatten efter misstänkt cloud seeding. Det var också dessa metaller som riksdagsledamoten Jan Lindholm (MP) specifikt efterfrågat i sin frågeställning till RUT dvs: aluminium, barium och strontium.

Mailet  till Martin Wicklin:

26 juni 2014 kl 19:01
Till: ‘martin@tredjestatsmakten.se’
Ämne: Riksdagens urredningstjänst – Naturvårdsverket
Prioritet: Hög

Hej Martin

Jag sänder ett längre mail senare men vill allra först kolla en viktig sak:

Du hänvisade till Naturvårdsverkets rapport om analys av aluminium i regnvatten. Jag förmodar att du hämtat det från riksdagens utredningstjänst rapport.

Naturvårdsverkets tabell saknar såväl aluminium och barium samt även strontium – de två-tre mest vanliga metallerna i [cloud seeding] och som man i upprepade mätningar sett förhöjda halter av i USA och i Europa.

Jag kan inte se att dessa mätningar på något sätt skulle utgöra belägg för att det inte släpps ut barium och aluminium.

Ett tips så ni inte lämnar felaktig info i programmet på lördag!

Med vänliga hälsningar Mona Nilsson

RUT metaller i regnvatten åren 1986-2009

Tabellen för innehållet av metaller i regn åren 1986-2009 saknar helt de kritiska metallerna strontium, barium och aluminium. Källa: RUT

 

I RUT:s korta rapport om fyra sidor som Wicklin borde läst, står det även tydligt:

”Vad gäller de andra metaller som nämnts i debatten såsom aluminium, barium och strontium görs inga mätningar i regnvatten.”

Trots det och trots att Wicklin uppmärksammades i god tid på avsaknaden av mätningar av de tre mest diskuterade “cloud seeding-metallerna”, bland annat aluminium, säger Wicklin i slutet av SR-programmet ”Gifter i luften”:

Martin Wicklin: Han (Bo Nyström, RUT-utredare) studerade halterna av aluminium och arsenik som faller ner, då finns det sån’a här tidsserier som löper sedan, om man går tillbaka 20 år, så kan man se om det ökar eller minskar med den här typen av metaller.

Bo Nyström: En sådan här grundläggande hypotes är väl att om det sprids ut metaller på det här viset uppe i atmosfären så, kan man inte påvisa det nere på marken så borde man kanske dra slutsatsen att den här typen av verksamhet faktiskt inte förekommer.

Tove Palén: Och vad blev resultatet då? Hittande han en ökad mängd av aluminium då?

Bo Nyström: Nä, det gjorde vi inte.

Martin Wicklin: Nej, tvärtom så var trenden för alla dom här 10 metallerna som man tittade på, trenden var minskande.

Inkompletta datatabeller och smart vilseledning

Det här betyder i klartext att Martin Wicklin vilseleder lyssnarna. SR och RUT sprider uppfattningen att de kritiska ämnen som uppmätts i nedfall från misstänkt cloud seeding förekommer i tabellerna fast de egentligen inte finns med bortsett från aluminium som man hittat i mossa, men då endast i Skåne under bara ett år dvs 2010. Ett enda år är ingen tidsserie.

Redovisningen av mätdata av de kritiska metallerna aluminium, barium och strontium finns alltså inte med i någon tidsserie. Både tabell 1 och 2 som visar tidsserier är tomma på dessa metaller. Alltså kan vi inte veta något om halterna av de kritiska metallerna ökar eller minskar.

Ref: Riksdagens utredningstjänsts rapport om cloud seeding

Martin Wicklin Årets Folkbildare enligt Vetenskap och Folkbildning

År 2012 fick Martin Wicklin och Tredje Statsmakten pris som Årets Folkbildare av skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF).

Motiveringen var i huvudsak:

“Lars Truedsson och Martin Wicklin från Medierna i P1 får priset “Årets Folkbildare” och 25000 kronor från föreningen Vetenskap och Folkbildning. Med tanke på de många dåligt underbyggda påståenden som sprids i samhället är Vetenskap och Folkbildning mycket tacksamma för dem som ständigt håller mediesverige under lupp och ringer i larmklockan när redaktionerna slinter på faktagranskningen.”

“I en tid av allt snabbare nyhetsflöden håller Medierna fanan högt för vetenskap och korrekta statistiska tolkningar. De är en av Sveriges viktigaste folkbildare, eftersom de förutom sina granskningar också pedagogiskt förklarar vad som gått fel och lär såväl journalister som allmänhet att undvika liknande misstag i framtiden.”

Årets folkbildare 2012, föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF).

I SR:s sändningstillståndsregler framgår vad gäller saklighet:

Uppgifter som är av betydelse ska vara korrekta. Inslag får inte vara vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas.

När det gäller opartiskhet gäller följande om programledares ställningstagande i en kontroversiell fråga:

Programledare, reportrar och andra som kan uppfattas som företrädare för programföretaget får inte göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor.

Programmet hade en förlöjligande och suckande ton. Det saknade den objektivitet som ska känneteckna granskande program som sänds i public service-kanaler. Medborgare pekas ut som foliehattar. Foliehattar och förlöjligande är föreningen Vetenskap och Folkbildnings signum och hör bättre hemma där. Programserien ”Genier och foliehattar” verkar vara ytterligare en grindvaktande VoF-produkt som får tillgång till public service kanaler.

NewsVoice har sökt Martin Wicklin och Tredje Statsmakten för en kommentar utan resultat.

Text: Mona Nilsson, Torbjörn Sassersson

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • [inskickat till NewsVoice via formulär den 6 juli. Ursäkta försenad postning / red]

  Hej och tack för responsen. Vi har tagit del av er kritik och tankar om programmet. Vårt syfte har aldrig varit att förlöjliga någon. Vi lämnar till lyssnaren att avgöra och bedöma vem som är foliehatt och vem som är geni. Kanske är det chemtrailsrörelsen som är genierna i slutändan. Det får tiden och lyssnaren avgöra!

  Soliga hälsningar

  Palén och Wicklin

  • För att kunna avgöra vem som är ett geni eller foliehatt så krävs det ett seriöst gjort program. Visst det är fritt för var och en att ploja till det och i vanlig ordning ställa frågan ”tror du på UFOs” eller verka som att man har noll koll och påstå någonting tokigt om Apollo 13. Visst gör gärna ett sånt program men sluta helst då att idiotförklara folk. Ok, vi ”troende” är ganska vana vid det här laget och den första poängen gick ju till oss dock. Dessa s.k. konspirationsteorier är faktiskt rätt så komplicerade och kräver god insyn i olika kunskapsområden. Ett ordentligt gjort program i stil med P3- dok, skulle nog krävas här.

   Med vänlig hälsning
   bjornqvist (notorisk ufogranskare)

  • Martin Wicklin!
   Ditt svar ger inte besked om VARFÖR du lämnade felaktig information om vad tidsseriemätningar av metaller visat i riksdagens utredningstjänsts rapport? Kan du inte läsa en enkel rapport i vilket det står att det saknas tidsseriemätningar av aluminium, barium och strontium, de kritiska metaller som chemtrails anses innehålla? Eller ljög du medvetet och i så fall VILKET MOTIV hade du? Detta är en angelägen fråga eftersom vi är många som vill få klarhet i om Produktionsbolaget Tredje Statsmakten är inkompetenta i sin uppgift och eller om det handlar om något annat …

   Kanske PR-byrå vore något att ägna sig åt i stället för Tredje Statsmakten? Föreningen Vetenskap och Folkbildning är väl en given första kund, militärindustrierna skulle kunna nappa också.

   Detta är en alldeles för viktig fråga för att hanteras med foliehattsjournalistik. Aluminium, barium och strontium är känt mycket skadliga för människor och för miljön och människor vittnar om svåra luftrörsbesvär och influensasymtom när utsläppen är som värst. Antalet patienter som vårdats för lunginflammation/influensa har ökat 22% enbart under de senaste två åren. Luftföroreningar orsakar lungcancer och är klassat som cancerogent för människor, klass 1, i samma klass som asbest.

 • Håller med Daniel! Hur kan man kalla ett program ”Genier – och foliehattar”. Kanske en sarkastisk satir, med tanke på hur många kan vara genier? Däremot har jag ingen känsla för att det tas på allvar. När man riktar in sig på de som misstänker chemtrails är man redan omedvetet styrd. Det är inget granskande utan en egen värdering och propaganda med en vilja att ta död på misstankarna snarlikt VoF strategi. Hur mycket vet dom, som inte andra vet. Hur mycket har de själva studerat frågan? Det låter lite “dagis-mentalitet”. Fröken eller populäre professorn, sa något, som man med hull och hår anammar utan att veta vad det betyder.
  Man får inte ertappas med en sån tanke, då blir man mobbad. Bäst att förneka så mycket man kan.

 • Fantastiskt bra program som tar “konspirationer” på allvar. Konspirationer som denna bör bemötas av riktig media men jag befarar att teorier som denna kommer att sprida sig i takt med att förmågan att granska fakta i medievärlden sjunker (Martin Wicklin är ett undantag som håller fanan högt inte minst vad det gäller mediegranskning) . Amatörer tror att de förhåller sig vetenskapligt till ett fenomen utan att ha ens en uppfattning om vad som krävs för att tas på allvar ( bevisbördan vilar tungt på er chemtrailstroende ). Detta program kommer inte att bli fällt i granskningsnämnden eftersom det är folkbildande i allra högsta grad. Det är på tiden att desinformation slutar spridas bland okunniga amatörer och bemöts med fakta. Konspirationsteorier florerar i överflöd på youtube och det är mycket bra att public service äntligen utmanar detta trams som sprider rädsla hos de människor som saknar ett utvecklat kritiskt tänkande. Det är ignorant att fortsätta hävda saker som inte stämmer med verkligheten för att inte säga smaklöst och i förlängningen farligt. Chemtrails är ju relativt harmlöst jämfört med antivaccintankar och kvacksalveri som ofta hyllas på denna sida. Chemtrail är inte ens en teori som man kan ta på allvar det liknar snarare en trossats när man argumenterar med dess förespråkare.

   • Se följande artikel om 33 “konspirationsteorier” som visat sig vara sanna. http://www.infowars.com/33-conspiracy-theories-that-turned-out-to-be-true-what-every-person-should-know/.
    En 34.e, den om chemtrails och Geoengineering är också redan sann. Den sistnämnda verksamheten erkänns naturligtvis av skeptiker eftersom svenska universitet redan har disciplinen – men skeptikerna verkar inte vara medvetna om att Geoengineering, vilket innebär manipulering av vädret, jonosfären m.m. innefattar kemikaliebesprutning av atmosfären, dvs chemtrails.

    Om du vill ha bevis och fakta Bjarki Kjellson rekommenderar jag Elena Freelands nyutkomna bok “Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth” (2014).

  • Meningen… “Det är ignorant att fortsätta hävda saker som inte stämmer med verkligheten för att inte säga smaklöst och i förlängningen farligt” … säger väl allt. Jag gissar att Bjarki förnekar det mesta för att kunna leva i sin trygga lilla bubbla.
   Du har rätt att chemtrails inte är en teori. Det är rakt av fakta i det stora hela:
   Plan sprutar ut någonting i luften. Det exakta innehållet är det man man försöker komma fram till vad det är. Man försöker också förstå sig på exakt varför man gör det.
   Jag har inte sett det själv helt säkert i Sverige. Däremot har jag sett det klart och tydligt tillsammans med andra i USA. Där fanns det inga som helst tvivel för någon av oss som bevittnade det hela att plan flög kors och tvärs över himlen och sprejade/sprutade ut nånting.
   I övrigt har det funnits “chemtrails” länge. Bland annat i form av besprutning av åkrar och i form av cloudseeding http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_seeding. Så att vi har plan i luften som sprutar ut saker är inget konstigt alls. Hur man kan ifrågasätta det är för mig helt obegripligt. Den här frågan handlar om vad man sprutar ut och varför, inte OM det sker för det gör det. Sen finns det ganska många som tyvärr tittar på en film på youtube, går ut på tomten, ser en kondensstrimma från ett flygplan och drar slutsatsen att någon förgiftar oss med radioaktiva ämnen.

 • Hur kan man ens döpa ett program till “Genier – och foliehattar”. Så sinnessjukt att de fattas ord. Narcissm på hög nivå.

 • Jag kom att tänka på att min mamma har för inte så länge sen varit i Israel. Hon sa att nyheterna där har varit helt annorlunda än här i Sverige främst om Palestina fråga. Nele säger att i Serbien diskuterar man helt annorlunda än i Sverige. Ryska RT sänder ut på annorlunda sätt än Amerikanska medier o.s.v….

  Kan det möjligen vara så att styrning av media är så manipulerande att vi inte får veta sanningen, men samma “sanning” är olika i olika länder?

  Hur ska vi som världsbefolkning kunna samsas när vi är manipulerade inte bara inom våra statliga gränser, men dessutom verkar det så att man ger olika bilder av “verkligheten” i olika länder?

  Enligt min mening är det just Martin Wicklin som bidrar till en fragmenterad värld med sin ensidighet och brist på att undersöka andras argument.

  Hans sätt påminner mig om en lärare som frågar en elev om svar, men eleven svarar inte så som läraren förväntar sig. Efter att han förlöjligade denna elev framför hela klassen, så frågar han en annan elev som kan svara bättre och till lärarens belåtenhet. På detta sätt har enligt min uppfattning just Martin Wicklin agerat.

 • Till Nele: Tack för din kommentar. På min blogg har jag ett inlägg om översvämningar i Serbien: http://ivansbj.blogspot.se/2014/05/vadermanipulation-fororsakar.html

  Kanske vet du också att i Bosnien finns det de största pyramiderna i världen, men DR. Sam Osmanagich har varit trakasserad från makten, media o.s.v. men tak vare hans envishet är dessa pyramider mer och mer kända. Etablissemanget förnekar fortfarande dessa pyramider. En utförlig information finns på min blogg: http://ivansbj.blogspot.se/2014/03/secret-of-bosnian-pyramids.html

  Förvisso har jag skrivit från ämnet…

 • Det är verkligen sorgligt att “oberoende radio och tv” försöker dumförklara alla som tycker annorlunda i ett Sverige som påstås vara ett demokratiskt land. Är Sverige verkligen ett demokratiskt land eller är det bara en illusion? Vissa påstår att vi lever i en demokratur, vissa kallar det t.o.m. ankdamm. Makteliten har sina betalda vapendragare överallt för att hindra att sanningen kommer fram. I mitt hemland Serbien pratar alla öppet om konspirationer, även stats tv gör det, vi har tex hundratals okodade tv kanaler som bjuder oberoende lokala experter och även oberoende experter från hela värden som pratar öppet om Chemtrails, HAARP, Monsanto, GMO mat mm. Vi är medvetna om att den senaste översvämningen i Serbien och Bosnien-Herzegovina är orsakad av HAARP. Det finns mycket på Youtube om man är intresserad.

  Stort tack till Mona och Thorbjörn!

  • Om CIA kunde lägga TT (tidningarnas telegrambyrå) under sina fötter årtionde tillbaks (troligtvis sker detta ännu), så är det lätt att slutleda att Sverige inte är bättre än det både STASI och KGB hann uträtta. Och folk som uppehåller sig på sådana här siter blir nog i vanlig ordning registrerade i analogi med de registreringar som sker när lyssnare ringer in under ett radioprogram. Särskilt gäller det dem som innehar en viktigare post i samhället eller speciellt den som är på väg att anta en viktig post – blir så småningom bortsållade och får i sinom tid slåss om de obefintliga lågstatusjobben, kan man tänka sig.

  • Alternativare och Granskningsnämnden… Det finns 10-talet trådar på newsvoice där rop på anmälan till Granskningsnämnden ekat då den alternativa världen kännt sig kränkt av vanlig journalistik. Inte i ett enda av fallen har försöken att tysta public service lett till ett fällande. Ge upp!

 • Det som jag finner intressant är att när tidningen Vi i Villa kommer så brukar det finnas annonser för vattenrening där. Aluminium finns bland de synliga tungmetaller som dessa reningsverk klarar. Här kommer ett urklipp:
  Steg 5:
  Vattnet passerar genom så kallat jonubytesmedia som reducerar tungmetaller som bly, koppar, aluminium och minskar vattnets hårdhetsgrad från länken: https://www.clearlyofsweden.se/-vattenfilterguide-i-52.aspx

  Varför gör de reklam för detta när det enligt Hörby kommun inte är värd ens att mäta?
  Min mamma bor i Blekinge. Hon berättade om den människa som läckte ut att vatten är förorenad där. Kommunen – politiker, som ska skydda invånare har vad jag förstod inte velat ta i detta. Länk: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/blekingenytt/vattenskandalen-i-kallinge-polisanmald

  Problemet är att människor klär sig i lojalitetsrollen (flockbeteendet?) och sedan är det viktig att passa in i gruppen. Om gruppen inte accepterar att det pratas om gifter, chemtrails eller vad som helst så får man passa sig noga annars blir man utstött.

  Lösningen på detta beteende är att bli MEDVETEN! Att inte bli rädd!

 • OT
  Observation idag södermalm kl 14.00 ca:

  Sol, varmt och blå himmel med några stora vita moln, rakt igenom dessa fanns EN fet chemtrail som bredde ut sig som en slöja.
  Efter en ca 20 minuter hade slöjan bundit ihop molnen och det började det droppa lite och nu åskar det som 17 och haglar samt ösregn!
  Slump?
  Nej!
  Kemstrimman såg ut som den slöja som brer ut sig på bild nr 3 i länken, fint va, kondens, eller hur!!

  Lycka till…

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *