Alternativmedicin – ingen politisk reaktion trots smutskastning?

publicerad 6 augusti 2014
- Torbjörn Sassersson red.

Jochen RohdeDEBATT. Anna Bäséns reportageserie som attackerade alternativmedicinen i Expressen i våras resulterade i några mycket kloka och upplysande artiklar från respekterade läkare och andra. Berörda terapeuter kunde lätt bemöta den fabricerade sanningen som kvällstidningen publicerade, men debatten får inte avstanna,  skriver Jochen Rohde. 

Text: Jochen Rohde

Expressen valde dock att inte publicera replikerna till Anna Bäsens reportage. Dessa finns istället att läsa i NewsVoice.

Mitt inlägg den 6:e maj vände sig främst mot socialministerns kommentarer i en intervju också publicerad i Expressen, där han utan faktakontroll svartmålade samtliga inslag och därmed i praktiken en yrkesgrupp – just alla som sysslar med alternativ/komplementär medicinska behandlingar. Han kanske inte vet att biopater, homeopater, homiatriker mfl alla har en basmedicinsk bakgrund och i många fall har genomgått en bredare utbildning än en specialistläkare – men inte lika djupt.

Jag ansåg då att socialministern borde informera sig bättre om vad som egentligen var sanningen – och vad tex de läkare som uttalade sig i Anna Bäséns artiklar skulle säga om dom visste sanningen, men nej, det kom ett märkligt svar från KD som med hänvisning till intervjun med Göran Hägglund – just det som är basen för min kritik – försvarar hans ställningstaganden. Inget från någon av läkarna.

Så kom ännu ett brev, nu från Socialdepartementet på Regeringskansliet, som heller inte tar ställning utan försöker att bortförklara hela saken med att prata om lagar och förordningar, om “vetenskap och beprövad erfarenhet” som konstaterar att:

Regeringen anser inte för närvarande att det finns behov av en förändring av lagstiftningen när det gäller alternativa behandlingsmetoder.

Läser man NewsVoice så är det helt uppenbart att den synen på verkligheten inte delas av många välinformerade människor – läkare, vetenskapsmän och kvinnor och andra med erfarenhet av den traditionella sjukvården såväl som den alternativa. Det kan väl inte vara så att “etablissemanget” inte vill ta i detta? Vi läser om sådana indikationer.

Jag hoppas fortsatt att Socialministern – nuvarande eller nästa – tar bort skygglapparna och sätter sig med kunnigt folk som inte är lierade med eller avlönade av läkemedelsindustrin alltså en neutral och objektiv grupp som analyserar möjligheterna att för patienternas bästa integrera delar av den alternativa behandlingen i sjukvården. Det skulle säkert både hjälpa många patienter och spara pengar för sjukvården, som ju inte alls fungerar så bra som Socialministern tycks tro.

Läs inläggen från tex Bertil Wosk och docent Rune Eliasson och begrunda själva hur en integration skulle kunna förbättra vården.

Jag menar att det är dags för KAM, andra förbund och individer att själva ta ton i debatten – kom fram med något konstruktivt som Socialdepartementet kan grunna på!

Skriv till NewsVoice – make your voice heard.

Text: Jochen Rohde (inte terapeut, men agent för Aqua Detox)


Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Det finns en enkel lösning. Varje patient är den som väljer sin egen behandling. Varje person som behandlar mot betalning ska vara tvungen att föra egen journal samt en journal som patienten tar med sig. Vetenskapens uppgift är att mäta olika behandlingsmetoders effektivitet och redovisa resultaten, inte att förbjuda den ena eller andra metoden.

  Man måste som patient ta i beaktning att läkemedelsmaffian ljuger ofta, kanske också en hel del alternativmedicinare. Det kan minska om vi betalar för upplevd friskhet istället för sjukvård.

  Jag tar av ovanstående anledning aldrig betalt för mina råd och upplyser varje individ om att den själv är ansvarig för sin läkning och vad den själv tror på. Jag upplyser dem ofta att inte lita på mig, men att tänka själva, titta på ingredienser och undersöka djupare.

  En fråga kan läka. Ex. Varför tror du att din läkare inte vill att du ska resa utomlands till varmare klimat om det tidigare var exakt den behandlingsmetod som rekommenderades?

 • Har skrivit till Göran Hägglund som så många andra med total tystnad som svar. Anna Bäsen svarade för sig så det visade ju en ryggrad som G H verkar sakna. Enda sättet för oss som jobbar i alternativ delen är att inte rösta på KD men alternativen är ju tyvärr dåliga. Centerpartiet har visat visst stöd för alternativmedicinen så vi får lobba ditåt.
  Har haft ett långt och intressant samtal med Socialstyrelsen där jag frågade efter vetenskaplig evidens för sjukgymnaster vilket visade sig att dom inte fick vara i vården pga evidens utan mer för att det har blivit så. Sen tillade hon att det är lika i större delar av vården att det inte är som mycket som har evidens överhuvudtaget och det är ju oerhört intressant när man hör VOF och anhang skandera om att vi inte har vetenskaplig grund.
  Arne Hamberg
  Zonterapeut

  • Tack för kommentaren, ja det synes att vara mycket svårt att komma någonstans i denna debatt, alla berörda har hört och läst vad grupperingarna som M.Merlingen ovan pratar om säger om “bluffen” som de alternativa håller på med – men om man som GH i egenskap av socialminister utan att veta detaljerna bara går på att allt han blev presenterad av AB var bluff och de som håller på med det lurar folk så kan man bara undra….
   Ja, politiken bör involveras, kanske bäst genom en politiker som kan alternativa behandlingar ? Finns det någon ?

   Jag tänker också på vad jag läste för några år sedan i detta sammanhang : Endast 30-40% av den vård och läkemedel som ges i den konventionella vården dvs. skolmedicin följer vetenskap och beprövad erfarenhet. Tyvärr slänger sig många med begreppet men ingen vet vad det betyder. Socialstyrelsen som är kontrollorgan för att vetenskap och beprövad erfarenhet följs av hälso- och sjukvårdspersonal brukar säga att definitionen inte kan fastställas då den förändrar sig från tid till annan.
   Bertil Wosk gav oss en mycket bra förklaring, de två grenarna traditionell och alternativ begriper inte varandra, pratar förbi varandra.
   Det är just det problemet man bör angripa, med öppna sinnen, och utan påverkan från t.ex. läkemedelsindustrin som kanske riskerar en försäljningsminskning. Det är fint att personer som blivit hjälpta berättar om det, men de som arbetar med alternativ/komplementär medicin bör i större utsträckning säger ifrån också, precis som Arne Hamberg, och givetvis även läkare som känner till och kanske även använder sig av detta bör göra det – dom finns därute !

   • Om Martin Ingvar hade använt all miljoner till vad donationen avsåg, istället för att förskingra huvudparten.(ingen redovisning värd namnet finns fortfarande inte och helt obegripligt han blev Oshercentrums chef). Så kanske vi hade kommit en bit på integrationen och förståelsen av komplementärmedicin i den allmänna vården. Ekonomiskt är sjukvårdens kostander helt orimliga i förhållande till antalet tillfrisknade patienter. Kvaliten kan verkligen diskuteras med 105000 felbehandlingar och 3000 dödsfall av fel i vården. Här pratar vi om MÄNNISKOR. Jag kan garantera att det finns INGEN bilverkstad eller annan inrättning i världen som systematiskt år efter år gör så dåligt jobb för så mycket pengar utan att bli nerlagt. En välgrundad slutsats är att det kanske är de tappra alternativa terapeuterna m fl som faktisk håller skutan flytande trots allt, eftersom dom oftast får ta hand om “vraken” sjukvården skapat och rätta till allt. Oftast för en struntsumma i jämförelse och betalad helt utanför den allmänna plånboken.
    Kan det bli billigare, bättre och friskare ???? Dags att ändra varannat sjuk-hus till frisk-hus med alternativmedicin !!!

 • Jag upplever läkemedelsverket, socialstyrelsen och läkemedelsindustrin som ett och samma gäng egentligen. Att lägga energi på att agera och skapa diskusioner där för att skapa förändring ser jag som bortkastad tid. Det är ju dom som manipulerat alltihop. Lägg krutet på systematisk lobbying och möten mm på ansvariga politiker. Skapa Tv-program, “Fråga naturdoktorn”. Hur man blir frisk ifrån olika sjukdomar där enskilda berättar sin egen historia, o s v. Det är denna teknik dom andra använder i propaganda syfte med framgång.

  • Socialminister Göran Hägglunds hänvisning till begreppet “VETENSKAP OCH BEPRÖVAD ERFARENHET” (en tom klyscha) kräver en kritisk analys!
   Används när “sakkunnigläkare” (=FMR) extraknäcker hos myndigheter (t ex Försäkringskassan) eller försäkringsbranschen. SBU, Socialstyrelsen eller Sveriges Läkarförbund förnekar att förteckning existerar över vilka metoder för utredning och behandling, som uppfyller vad begreppet påstås stå för. Enligt Justitiedepartement och Regeringskansli saknas definition av begreppet i svensk lagstiftning!

   Enligt SANCO, EUkommissionen, får odefinierade begrepp inte användas i medicinska eller juridiska sammanhang. Försöker Hägglund (utbildad av och med bakgrund som handläggare hos försäkringsbranschen) skydda branschen mot utgifter – trots utlovad ersättning vid inträffad olycka.
   FMR utnyttjar begreppet för att övertyga medicinskt okunniga domare, att drabbade inte uppfyller ställda krav för att få ersättning. De framföra felaktiga samband mellan skador och besvär under sanningsförsäkran, varefter försäkringstagaren förlorar mot bolaget, samt tvingas även betala bolagets rättegångskostnader!

   Troligen sparar branschen mångmiljardbelopp årligen när begreppet utnyttjas som argument! Är det Försäkringskassan och skadedrabbade som får betala den notan?

   Lagstiftaren bestämde att FMR inte får träffa drabbade. Sambanden skall byggas på intyg och journaler – TROTS alla VÅRDENS fel och brister!

   Styr försäkringsbranschen utformningen av lagstiftningens paragrafer? Sker det genom att Försäkringsjuridiska Föreningen (branschens lobbyverksamhet) är rådgivare åt Justitiedepartementet, men behöver inte underteckna JÄVSdeklarationer!

   Vem vågar inför valet granska rådande förhållanden?

   Kommer Göran Hägglund efter valförlust återgå till FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *