Amerikansk lag från 1997 tillåter tester med kemiska och biologiska medel på civilbefolkningen

publicerad 2 augusti 2014
- Pia Hellertz
White House. Photo: Ad Meskens

DOKUMENT. I NewsVoice utredning av fenomenet c-trails blir det naturligt att publicera tex patent och lagar som kan tyda på att stater förbereder för att tillämpa eller redan testar kemiska och biologiska medel på civilbefolkningen i ”forskningssyften”.

Följande amerikanska lag är ett sådant exempel. Texten nedan citerar lagen och den inkluderar kommentarer av skribenten Russ på GlobalSkywatch.com.

Källa: Russ GlobalSkywatch.com | Översättning Pia Hellertz | Source: Law Cornell Edu

PUBLIC LAW 105—85—NOV. 18, 1997: USE OF HUMAN SUBJECTS FOR TESTING OF CHEMICAL OR BIOLOGICAL AGENTS.
SEC. 1078 [Code § 1520a] RESTRICTIONS ON THE USE OF HUMAN SUBJECTS FOR TESTING OF CHEMICAL OR BIOLOGICAL AGENTS.

Lagens innebörd och kommentarer

(a) FÖRBJUDNA AKTIVITETER – försvarsministern får inte genomföra (direkt eller genom avtal)

(1) något test eller experiment med användning av ett kemiskt medel eller biologiskt medel på ett civilbefolkningen; eller
(2) Alla andra test av ett kemiskt medel eller biologiskt medel på människor.

(b) UNDANTAG – Med förbehåll för underavsnitt (c), (d) och (e), förbudet i punkt (a) gäller inte för test eller experiment som utförs för något av följande syften:

(1) Alla fredliga syften som är relaterade till en medicinsk, terapeutisk, läkemedels-, jordbruks-, industri- eller forskningsaktivitet.
(2) Alla ändamål som är direkt relaterade till skydd mot giftiga kemikalier eller biologiska vapen och agenter.
(3) Alla brottsbekämpande syften, inklusive ändamål i samband med kravallbekämpning.

Kommentar: Avsnitt (a) förbjuder kemiska och biologiska tester på människor. Därefter säger avsnitt (b) att förbuden i avsnitt (a) inte gäller för tester som utförs för praktiskt taget alla ändamål. Så avsnitt (b) helt förnekar förbuden i avsnitt (a).

Den amerikanska regeringen kana alltså testa kemikalier och biologiska ämnen på människor för nästan alla ändamål som de önskar. Följande bör också noteras. Med termen ”biologiskt medel” såsom angivits ovan i (a) (1) definieras i (e) som följer:

(e) biologiskt agens definieras:

I det här avsnittet syftar ’ biologiskt medel” på varje mikroorganism (inklusive bakterier, virus, svampar, rickettsiac (Rickettsia är en gramnegativ intracellulärt växande bakterie som överförs via vektorer (fästingar, loppor, löss, flugor m m) från djur och är ganska lik bakterierna Ehrlichia och Anaplasma. Traditionellt delas de olika varianterna av rickettsioser in i tyfus, fläckfeber (”spotted fever”), och ”scrub typhus”. Det finns cirka 18 olika humanpatogena varianter eller protozoer, Källa: Internetmedicin.se), patogen eller smittförande ämne och vilken som helst naturligt förekommande, bioengineered, eller syntetiserad komponent i en sådan mikroorganism, patogen eller smittförande ämne, oavsett ursprung eller framställningsmetod, är att kunna orsaka:

(1) dödsfall, sjukdom eller annat biologiskt fel i en människa, ett djur, en växt eller en annan levande organism;
(2) försämring av mat, vatten, utrustning, förnödenheter, eller material av något slag; eller
(3) skadlig förändring av miljön.

Kommentar: Den amerikanska regeringen kan testa kemikalier och biologiska ämnen på människor som orsakar död, biologiska fel och skadliga förändring av miljön. Termen ”skadlig förändring av miljön” får oss att tänka på c-trails.

Läs om faktiska mänskliga kemisk testprogram för närvarande är i drift: Herballure.com/c-trails

Vissa hävdar att inget av denna verksamhet kan bedrivas utan ”informerat samtycke”, som anges i avsnitt (c), som har följande lydelse:

(c) INFORMERAT SAMTYCKE krävs – The Secretary of Defence kan utföra test eller experiment som beskrivs i punkt (b) endast om informerat samtycke till testningen erhölls från varje försöksperson i förväg av testningen på det ämnet.

Kommentar: Även avsnitt (c) verkar ge ett visst skydd för oss genom att den kräver att vi skall anmälas ”i förväg”, om detta ”test” ska ske i verkligheten, men det ger inget skydd alls.

Varför inte? Eftersom du redan har ”i förväg” har gett ditt ”samtycke”.

Eftersom denna ”lag” är offentligt tillgänglig för alla att läsa, och du har därmed blivit ”informerad”. Eftersom du inte har bestridit det (det är vad domstolarna är för), har du lämnat din ”samtycke”.

Denna lag är en del av ett kontrakt mellan dig och regeringen. När villkoren i ett avtal är kända och obestridda, det kallas ”samtycke”.

Samtycke innebär i grunden att båda parter är överens.

Samtycka: ”skicka eller följa tyst eller utan protest”

Så när denna lag publicerades, var du ”informerad”. Eftersom du inte har ifrågasatt det i domstol, har du ”samtyckt”. Genom din egen passivitet, har du sagt, ”Visst, gå vidare och förgifta mig, även om det orsakar död. Jag har inga problem med det.”

Eftersom detta avtal uppfyller de rättsliga kraven för ”botemedel” och ”utnyttjande”, är det juridiskt bindande.

Domarna vill säga: ”Okunnighet om lagen är ingen ursäkt”. De säger detta eftersom du förväntas veta allt om ”lagen”, eftersom det är allmänt tillgänglig för dig att läsa (trots att det är mänskligt omöjligt).

Så i verkligheten är avsnitt (c) juridiskt värdelös. Den ger inte något extra skydd, bara det ”verkar” så. Avsnitt (c)s enda syfte för att inkluderas i denna lag är bedrägeri, inget mer.

Bedrägeri

Avsnitt (c) i denna ”lag” är mycket vilseledande eftersom de flesta människor inte förstår begreppen samtycke inom avtalsrätt, alltså drar människor felaktigt slutsatsen att detta ”test” aldrig kommer att hända med dem om de inte är informerade om det.

Det är befogenheter som spelar på allmänhetens okunskap genom att förleda människor till att få en falsk känsla av säkerhet. Som ett resultat, tror allmänheten att denna verksamhet inte kunde förekomma eftersom de tror att de personligen skulle ha hört talas om det. Denna falska tro ger sedan en garanti för att denna lag aldrig kommer att bestridas i domstol, och så länge som denna lag förblir obestridd, kommer c-trailspridning fortsätta obehindrat.

Slutresultatet är att den listigt skrivna lagen har gjort sitt jobb. Det har gjort det möjligt för c-trails- sprayning att kunna fortsätta utan att bli ifrågasatt i domstol. Dessutom ger denna lag ständigt rättsliga skyddet för dem som gör besprutningen. När allt beror på din passivitet, som du har gett dem ditt tillstånd.

När man tänker på den otroligt mörka karaktär detta bedrägeri innebär och när man betänker det faktum att denna lag ger dina tjänstemän den självutnämnda makten att döda dig, bör du överväga vilken typ av människor som kör ditt land, eller världen över huvud taget.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq