Amerikansk lag från 1997 tillåter tester med kemiska och biologiska medel på civilbefolkningen

  5

  US Supreme Court

  DOKUMENT. I NewsVoice utredning av fenomenet chemtrails blir det naturligt att publicera tex patent och lagar som kan tyda på att stater förbereder för att tillämpa eller redan testar kemiska och biologiska medel på civilbefolkningen i “forskningssyften”. Följande amerikanska lag är ett sådant exempel. Texten nedan citerar lagen och den inkluderar kommentarer av skribenten Russ på GlobalSkywatch.com.

  Källa: Russ GlobalSkywatch.com | Översättning Pia Hellertz | Foto: Wikimedia Commons

  PUBLIC LAW 105—85—NOV. 18, 1997: USE OF HUMAN SUBJECTS FOR TESTING OF CHEMICAL OR BIOLOGICAL AGENTS.
  SEC. 1078 [Code § 1520a] RESTRICTIONS ON THE USE OF HUMAN SUBJECTS FOR TESTING OF CHEMICAL OR BIOLOGICAL AGENTS.

  Source: Law Cornell Edu

  Lagens innebörd och kommentarer

  (a) FÖRBJUDNA AKTIVITETER – försvarsministern får inte genomföra (direkt eller genom avtal)

  (1) något test eller experiment med användning av ett kemiskt medel eller biologiskt medel på ett civilbefolkningen; eller
  (2) Alla andra test av ett kemiskt medel eller biologiskt medel på människor.

  (b) UNDANTAG – Med förbehåll för underavsnitt (c), (d) och (e), förbudet i punkt (a) gäller inte för test eller experiment som utförs för något av följande syften:

  (1) Alla fredliga syften som är relaterade till en medicinsk, terapeutisk, läkemedels-, jordbruks-, industri- eller forskningsaktivitet.
  (2) Alla ändamål som är direkt relaterade till skydd mot giftiga kemikalier eller biologiska vapen och agenter.
  (3) Alla brottsbekämpande syften, inklusive ändamål i samband med kravallbekämpning.

  Kommentar: Avsnitt (a) förbjuder kemiska och biologiska tester på människor. Därefter säger avsnitt (b) att förbuden i avsnitt (a) inte gäller för tester som utförs för praktiskt taget alla ändamål. Så avsnitt (b) helt förnekar förbuden i avsnitt (a).

  Den amerikanska regeringen kana alltså testa kemikalier och biologiska ämnen på människor för nästan alla ändamål som de önskar. Följande bör också noteras. Med termen “biologiskt medel” såsom angivits ovan i (a) (1) definieras i (e) som följer:

  (e) biologiskt agens definieras:

  I det här avsnittet syftar ‘ biologiskt medel” på varje mikroorganism (inklusive bakterier, virus, svampar, rickettsiac (Rickettsia är en gramnegativ intracellulärt växande bakterie som överförs via vektorer (fästingar, loppor, löss, flugor m m) från djur och är ganska lik bakterierna Ehrlichia och Anaplasma. Traditionellt delas de olika varianterna av rickettsioser in i tyfus, fläckfeber (“spotted fever”), och “scrub typhus”. Det finns cirka 18 olika humanpatogena varianter eller protozoer, Källa: Internetmedicin.se), patogen eller smittförande ämne och vilken som helst naturligt förekommande, bioengineered, eller syntetiserad komponent i en sådan mikroorganism, patogen eller smittförande ämne, oavsett ursprung eller framställningsmetod, är att kunna orsaka:

  (1) dödsfall, sjukdom eller annat biologiskt fel i en människa, ett djur, en växt eller en annan levande organism;
  (2) försämring av mat, vatten, utrustning, förnödenheter, eller material av något slag; eller
  (3) skadlig förändring av miljön.

  Kommentar: Den amerikanska regeringen kan testa kemikalier och biologiska ämnen på människor som orsakar död, biologiska fel och skadliga förändring av miljön. Termen “skadlig förändring av miljön” får oss att tänka på chemtrails.

  Läs om faktiska mänskliga kemisk testprogram för närvarande är i drift: Herballure.com/chemtrails

  Vissa hävdar att inget av denna verksamhet kan bedrivas utan “informerat samtycke”, som anges i avsnitt (c), som har följande lydelse:

  (c) INFORMERAT SAMTYCKE krävs – The Secretary of Defence kan utföra test eller experiment som beskrivs i punkt (b) endast om informerat samtycke till testningen erhölls från varje försöksperson i förväg av testningen på det ämnet.

  Kommentar: Även avsnitt (c) verkar ge ett visst skydd för oss genom att den kräver att vi skall anmälas “i förväg”, om detta “test” ska ske i verkligheten, men det ger inget skydd alls.

  Varför inte? Eftersom du redan har “i förväg” har gett ditt “samtycke”.

  Eftersom denna “lag” är offentligt tillgänglig för alla att läsa, och du har därmed blivit “informerad”. Eftersom du inte har bestridit det (det är vad domstolarna är för), har du lämnat din “samtycke”.

  Denna lag är en del av ett kontrakt mellan dig och regeringen. När villkoren i ett avtal är kända och obestridda, det kallas “samtycke”.

  Samtycke innebär i grunden att båda parter är överens.

  Samtycka: “skicka eller följa tyst eller utan protest”

  Så när denna lag publicerades, var du “informerad”. Eftersom du inte har ifrågasatt det i domstol, har du “samtyckt”. Genom din egen passivitet, har du sagt, “Visst, gå vidare och förgifta mig, även om det orsakar död. Jag har inga problem med det.”
  Eftersom detta avtal uppfyller de rättsliga kraven för “botemedel” och “utnyttjande”, är det juridiskt bindande.

  Domarna vill säga: “Okunnighet om lagen är ingen ursäkt”. De säger detta eftersom du förväntas veta allt om “lagen”, eftersom det är allmänt tillgänglig för dig att läsa (trots att det är mänskligt omöjligt).

  Så i verkligheten är avsnitt (c) juridiskt värdelös. Den ger inte något extra skydd, bara det “verkar” så. Avsnitt (c)s enda syfte för att inkluderas i denna lag är bedrägeri, inget mer.

  Bedrägeri

  Avsnitt (c) i denna “lag” är mycket vilseledande eftersom de flesta människor inte förstår begreppen samtycke inom avtalsrätt, alltså drar människor felaktigt slutsatsen att detta “test” aldrig kommer att hända med dem om de inte är informerade om det.
  Det är befogenheter som spelar på allmänhetens okunskap genom att förleda människor till att få en falsk känsla av säkerhet. Som ett resultat, tror allmänheten att denna verksamhet inte kunde förekomma eftersom de tror att de personligen skulle ha hört talas om det. Denna falska tro ger sedan en garanti för att denna lag aldrig kommer att bestridas i domstol, och så länge som denna lag förblir obestridd, kommer chemtrailspridning fortsätta obehindrat.

  Slutresultatet är att den listigt skrivna lagen har gjort sitt jobb. Det har gjort det möjligt för chemtrails- sprayning att kunna fortsätta utan att bli ifrågasatt i domstol. Dessutom ger denna lag ständigt rättsliga skyddet för dem som gör besprutningen. När allt beror på din passivitet, som du har gett dem ditt tillstånd.

  När man tänker på den otroligt mörka karaktär detta bedrägeri innebär och när man betänker det faktum att denna lag ger dina tjänstemän den självutnämnda makten att döda dig, bör du överväga vilken typ av människor som kör ditt land, eller världen över huvud taget.

  Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
  Prenumerera
  Notify of
  guest

  5 Kommentarer
  Nyast
  Äldst Mest röstad
  Inline Feedbacks
  Se alla kommentarer
  Kim Jong Il
  Kim Jong Il
  Gäst
  5 augusti 2014 kl 15:23

  Hej Pia!

  Jag lät en jurist titta på den här artikeln och kommentera tolkningen av dokumentet. Dessvärre har det fullkomligt feltolkats i en av de viktigaste punkterna i dokumentet, den om “informed consent”, informerat samtycke.

  Det finns förvisso ett begrepp som kallas “rättsvillfarelse”, som betyder att okunskap om lagen inte ursäktar brott – men det är inte att jämställa med informerat samtycke. Jag tror problemet här är att den som tolkat har hoppat över ett ord i den här meningen:

  “The Secretary of Defence kan utföra test eller experiment som beskrivs i punkt (b) endast om informerat samtycke till testningen erhölls från varje försöksperson i förväg av testningen på det ämnet.” [sic!]

  Det viktiga ordet här är “erhålls”. Informerat samtycke betyder nämligen helt enkelt att innan experiment utförs måste varje enskild försöksperson aktivt ge sitt samtycke. Det är alltså inte alls frågan om någon passiv acceptans, och det är alltså helt felaktigt att påstå att det här dokumentet skulle innebära att någon genom sin egen passivitet säger ”Visst, gå vidare och förgifta mig, även om det orsakar död. Jag har inga problem med det.”

  Nästa gång kan det vara ett tips att ta kontakt med en jurist och be dem läsa igenom och kontrollera lagtexten och tolkningen, så att du inte sprider villfarelser. Ännu bättre är det ju förstås om du kontrollerar källorna lite bättre. Tack för ordet.

  Red
  Red
  Gäst
  Reply to  Kim Jong Il
  5 augusti 2014 kl 16:28

  Och vilken trovärdighet har en anonym skribent som kallar sig Kim Jong II som hänvisar till en anonym jurist? Du kanske ska träda fram ur anonymiteten och uppge dina egna fritolkande källor istället? Bara ett tips. / Red

  jocke
  jocke
  Gäst
  3 augusti 2014 kl 18:56

  Jag kan inget om chemtrails ( på min tid pratades det enbart om contrails), däremot har jag läst mycket om otäcka kemikalier som ingen har kontroll på – läs denna länk t.x.
  http://legacy.sfei.org/inthenews/washingtonpost01042010.pdf

  – utdrag : By Lyndsey Layton Washington Post Staff Writer

  Monday, January 4, 2010; A01

  Of the 84,000 chemicals in commercial use in the United States — from flame retardants in furniture to household cleaners — nearly 20 percent are secret, according to the Environmental Protection Agency, their names and physical properties guarded from consumers and virtually all public officials under a little-known federal provision.

  Although a number of the roughly 17,000 secret chemicals may be harmless, manufacturers have reported in mandatory notices to the government that many pose a “substantial risk” to public health or the environment. In March, for example, more than half of the 65 “substantial risk” reports filed with the Environmental Protection Agency involved secret chemicals.,

  Att detta bara fortsätter visas också i filmen “Underkastelsen” av Stefan Jarl och man kan nog säga att åtminstone den alternativa medicinens utövare känner väl till problemet, som dock de flesta inom den traditionella medicinen inte riktigt kan tackla eller till och med förnekar.
  Detta är en hälsorisk som bör ägnas större uppmärksamhet

  Ivan Björn
  2 augusti 2014 kl 11:37

  Den 23 januari har ITCCS domstol följande artikel på sin hemsida: Chemtrailers: New Common Law court actions are unveiled this week….

  “3. A prosecution of those responsible for atmospheric chemical spraying (“chemtrails”). Launched by the Common Law Court of Long Island, New York.

  The aim of all of these cases, brought by citizen prosecutors, will be to halt such criminal practices and to jail those liable and responsible.”…..

  Länk: http://itccs.org/2014/01/23/breaking-and-thrilling-news-from-itccs-central-jailed-itccs-member-david-compan-is-released-from-london-mental-hospital-following-protests-also-indicting-the-new-pope-the-banksters-and-chemtra/

  Personligen tror jag att USA är offer för samma behandling som resten av världen och att det inte är USAs regering som är huvud initiativtagare till allt detta. Jag tror bestämt att det finns krafter som jobbar i det dolda och laglig rätt till chemtrailsbesprutning är bara ett yttre resultat av denna styrning.

  De som verkligen står bakom detta gömmer sig bakom höljet av omsorg om människan och goda gärningar.

  Perra J
  Gäst
  Reply to  Ivan Björn
  4 augusti 2014 kl 13:30

  Spot on, Ivan.
  En talande bild av dolda krafter som styr oss är bilden av den stympade pyramiden man ser bl. a på dollarsedeln. Man kan inte se att pyramiden har en naturlig topp, men man kan tänka sig det. Dessvärre har vi indoktrinerats att inte bry oss om det. Vi är mestadels ovilliga att se vad som finns hierarkiskt ovanför oss. Och endast därför kan vi manipuleras.