Även kor påverkas av mobilmasters strålning

publicerad 15 augusti 2014
- Mona Nilsson
Foto: Daniel Schwen – Cow (Swiss Braunvieh breed), below Fuorcla Sesvenna in the Engadin, Switzerland

Ny forskning från Zurichs universitet visar att inte bara människor utan även kor påverkas av strålning från mobilmaster och även att känsligheten varierar mellan olika individer. Forskningen har tidigare visat att mobilmasters strålning är en hälsorisk, bland annat risk för cancer.

Den nya vetenskapliga undersökningen från Schweiz visar att kor som exponerades för strålning från mobilmaster fick förändringar i tre olika enzymer som ingår i kroppens egna försvar mot oxidativ stress.

Oxidativ stress är ett tillstånd av obalans då bildningen av fria radikaler blir för stor i förhållande till kroppens egna antioxidantförsvar. Oxidativ stress anses vara en bidragande faktor vid flera akuta och kroniska sjukdomar och är sannolikt också inblandad i cellernas åldrande.

Forskarna från den veterinärmedicinska enheten vid Zurichs Universitet lät exponera tio kossor under sammanlagt 3 månader för strålning från en GSM-sändare. Blodprov togs från kossorna både före, under och efter exponeringen. I övrigt fick kossorna samma mat och behandling som vanligt. De olika enzymer som undersöktes var glutation, superoxiddismutas och katalas.

Pressmeddelande 15-08-2014: Läs mer på Strålskyddsstiftelsen hemsida

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

  • Med andra ord:
   korna får negativa hälsoeffekter av strålning som ligger mer än 20 ggr under svenska gränsvärdet.

   Och läsplattorna ligger 2,5 ggr över den dosen som korna reagerade på.

   Har jag fattat detta rätt?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *