DN: Så ville Harry Schein göra DN till public service

publicerad 19 augusti 2014
- av NewsVoice

DN-Harry-ScheinDN. När DN 1973 avskaffade både de anonyma artiklarna på ledarsidan och partibeteckningen ”FP” ­talades det om tidningens död. Det var Olof Lager­crantz som drev igenom processen. Här berättar Svante Nycander om en kris i tidningens liv.

Schein skrev att Bonniers ärftliga makt var orimlig. Han ansåg att ägarna nästan oavbrutet utsatt redaktionen för påtryckningar och att DN:s redaktionella självständighet var en myt. Han upprepade förslaget om regler för pressen liknande dem för radio- och tv-monopolen.

Läs mer i DN

Svante Nycander var under åren 1960–1994 anställd i Dagens Nyheter, från 1979 som chefredaktör och chef för ledarredaktionen. Han ger i dagarna ut ”Makten över åsikterna. DN under Olof Lagercrantz och Sven-Erik Larsson” på Atlantis förlag.