Kosttillskott eller fullvärdig kost?

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 16 augusti 2014
- NewsVoice redaktion

Johan BergströmMinst ett femtiotal näringsämnen är essentiella, d.v.s. livsnödvändiga och måste tillföras med kosten. Det gäller i första hand vitaminer, kofaktorer, lipider, aminosyror och grundämnen. Energi, d.v.s. kolhydrater bör inte betraktas som näring i detta sammanhang, men vid förbränning av energi krävs näring. Näringsämnen har ofta relationer till varandra så att vissa är synergistiska och andra antagonistiska.

Text: Johan Bergström

Vidare existerar en uppsjö substanser som gynnar god hälsa genom att förstärka tillgängligheten och därmed effekten av näring vilket i allmänhet leder till ökad metabolisk kapacitet, effektivare immunförsvar och förbättrad hälsa.

För att kunna undvika näringsbrist och därigenom måna om folkhälsan och sin egen hälsa finns det två principiella vägar att gå:

 • Man kan tillföra den näring som saknas i dieten genom kosttillskott. Oftast i form av kapslar eller piller men även genom tillsatser i halvfabrikatleden.
 • Man kan justera näringsbristen i kosten genom att konsumera sorter med hög näringspotential som odlats i näringsberikad, idealt balanserad jord.

Den första vägen är standard och kvantitativ, d.v.s. är ekonomisk på kort sikt för rationella odlare och profitabel för industrin vid framställning av halvfabrikat. Näringsinnehållet i dessa grödor och produkter har dessvärre sjunkit dramatiskt alltsedan moderna och rationella odlingsmetoder introducerades [Pdf].

Som konsekvens tycks majoriteten ha utvecklat åkommor orsakade av näringsbrist varför nödvändiga kosttillskott rekommenderas [se seperat artikel].

Detta diskuteras löpande i samtliga medier och branschens potential är minst sagt enorm om man tänker sig att varje individ är i behov av kanske ett halvt dussin kapslar eller piller per dag.

Parallellt med detta mörkar Livsmedelsverket med överdrivna standardiserade näringsdeklarationer på matprodukter parat med låga rekommenderade dagliga kosttillskott som i jämförelse med studier av näringsinnehållet i naturfolks dieter vilka generellt är (var) minst 5-10 gånger högre [Westonaprice.org].

Den andra ”alternativa” vägen är mer kvalitativ och förutsätter två saker; dels att växtsorten som odlas har god genetisk potential för högt upptag av näring, och att denna näring finns tillgänglig i jorden i rätt proportioner. Denna ”alternativa” väg lyser tyvärr med sin frånvaro. Den är den skära elefanten i rummet om man så vill.

Den allmänna föreställningen är att den bästa metoden för odling av näringsrika livsmedel sker genom ”ekologiska eller organiska” metoder. Reglerna för att bli certifierad odlare är stränga och omständliga, men kan kort sammanfattas med: ”endast jordförbättringsmedel som kommer från organiskt material är tillåtet och alla kemiska bekämpningsmedel är förbjudna”.

Problemet blir uppenbart när man inser att organiska odlare oftast har mycket dimmiga kunskaper om vilken näring, koncentration, proportion, balans och tillgänglig form som finns i jorden.

Denna odlingsverksamhet kan således liknas vid en blind som försöker sikta rätt. Man tillsätter så mycket organiskt material man antar är tillräckligt och hoppas att det ska bli bra. Likaså är de odlade produkternas näringsvärde oftast okänt. Jag vill inte kasta skit på organiska odlare och förbudet mot bekämpningsmedel är viktigt, men det finns uppenbart en lucka i deras system i och med förbudet mot berikning med minerala näringsämnen.

Saken är den att det finns en metod som innebär att man kan skapa den ideala jorden med avseende på struktur och optimal näringsbalans och där skördade produkter haft möjlighet att fylla sin potentiella kvot med balanserad näring. Denna metod ”Den Ideala Jorden” innehåller alla nödvändiga parametrar, såsom pH, organisk fraktion och CEC (katjonutbyteskapacitet). Den har testats med stor framgång över hela världen, i alla odlingsbara klimat.

Utvärdering sker löpande, de bönder, trädgårds och hobbyodlare som prövat är alla nöjda och ingen har så vitt förstått återgått till något annat system. De växter som odlas i en Ideal Jord får bättre motståndskraft vilket leder till färre angrepp och sjukdomar varför behovet av kemiska bekämpningsinsatser kan reduceras till noll.

Metoden finns som en handbok

Den ideala jorden bokBoken bygger på jordanalys från laboratorier. Uträkning av givor för jordförbättring kan vid en första anblick te sig aningen komplicerad men en normalbegåvad människa med lite tid, intresse, en kalkylator och lite allmän baskunskap i kemi klarar detta, annars kan man få hjälp. Den engelska versionen kan köpas på Amazon eller som e-bok på Soilminerals.com. Om intresse finns, fråga efter den svenska versionen som nyligen färdigställts av undertecknad.

Den Ideala Jorden bygger vidare på William Albrechts och Carey Reams forskning (Soilminerals.com), men det är författaren som nykonstruerat metoden genom slutledning från egna försök och förfinat den utifrån rapporter från odlare som anammat metoden. När jorden väl balanserats med denna metod behöver endast små årliga tillskott av näring tillföras. Metoden för den Ideala Jorden är även användbar på betesmarker, fruktodlingar och vid odling i olika medier.

Text: Johan Bergström


Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Fortsättning:

  And they have—all over the world people read The Ideal Soil and put it into practice. It is a primary textbook for teaching young African agronomists in Namibia and used by growers in Tanzania, South Africa, and Egypt. Rice farmers and fruit, vegetable, and coffee growers put the ideas into practice in Thailand, Philippines, Malaysia, Vietnam, Laos, and Indonesia. The ratios in The Ideal Soil Chart were proven to work in Mexico, Nicaragua, Panama, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Brazil, Argentina, and Chile. Many copies have gone out to Australia, New Zealand, the United Kingdom, Ireland, and all parts of Europe. The method is used by an ever-growing number of farmers, gardeners and specialty growers in Canada and the USA. A number of people have used what they learned to start their own soil consulting businesses. Over the past six years the concepts have been put to the test worldwide and have been proven to work well in all climates and all soils.
  The 2014 V2.0 edition has been completely revised and rewritten to reflect the knowledge and experience gained over the past six years. The earlier versions were aimed largely at growers in the USA; V2.0 is a World Edition equally usable by those working with any system of measurement: Acres, hectares, pounds, grams, cubic feet, yards, meters or any other measure of weight, area, or volume. New chapters provide in-depth explanations of how to work with high-pH and calcareous soils as well as low-CEC soils that don’t have the capacity to retain the optimum amount of minerals. The authors have done their best to answer all of the questions left unanswered in earlier versions. The Ideal Soil V2.0 is the definitive edition of the Handbook for the New Agriculture.

 • For too long the only measurement of food production has been bulk quantity: How many bushels or bales or tons per acre were grown. Tons and bushels are not a measure of nutritional quality. Many have spoken and written about the mineral depletion of the world’s agricultural soils and the resulting nutrient deficiencies in our food. Until now few solutions have been offered other than to promote a nutritional supplement or add some generic “rock dust” of unknown composition to the soil. Why not restore the specific minerals that are depleted or missing in the soil? The Ideal Soil 2014 shows not only how to restore depleted soil minerals, but how to transform any soil, no matter how poor, into a powerhouse of plant nutrition.
  Good food is nutrient-dense and contains all of the vitamins, minerals, proteins, lipids and other nutrients to provide perfect nutrition for healthy people and animals. The Ideal Soil 2014 teaches exactly how to grow nutrient dense food of unsurpassed flavor and quality. You will also learn to apply the same methods to pastures, lawns, landscapes, and forests. A mineral-balanced biologically active soil produces healthy plants, healthy animals, and healthy people.
  The first edition of The Ideal Soil (2008, updated 2010 and 2012) started a quiet revolution in agriculture. No longer did growers have to guess what minerals and fertilizers their soils and plants needed; no longer did farmers, gardeners, ranchers, greenhouse growers, vineyards, golf courses or landscapers have to pay a professional agronomist to interpret their soil tests and make recommendations. With The Ideal Soil Handbook anyone with a grasp of fifth grade arithmetic and the willingness to learn some simple chemistry could easily write their own soil fertility Rx.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *