Mobiltelefontillverkare i USA kan stämmas på flera 100 miljoner dollar

publicerad 21 augusti 2014
- Mona Nilsson

US Supreme CourtEn domstol i USA har beslutat att en skadeståndsprocess mot flera av de största mobiltelefontillverkarna kan gå vidare. 13 hjärntumördrabbade eller anhöriga kräver vardera minst 100 miljoner dollar i ersättning av bland annat Motorola, Samsung och Nokia. Flera anhöriga hoppas processen ska öka medvetenheten om mobiltelefonernas allvarliga hälsorisker.

Pressmeddelande 21-08-2014 | Foto: Wikimedia Commons

Delstaten Washingtons högsta domstol i USA beslöt den 8 augusti att processen mot flera av världens största mobiltelefontillverkare, som inleddes för flera år sedan, nu kan gå vidare genom att domstolen accepterade de klagandes expertvittnen efter att ha hört dem i en första runda. Tretton hjärntumördrabbade eller deras anhöriga i de fall då den drabbade redan avlidit, kräver vardera minst 100 miljoner dollar av bland annat Nokia, Motorola och Samsung.

Beslutet är ett bakslag för mobilindustrin eftersom skadeståndsprocesser om ersättning för skador kopplade till mobiltelefonanvändning ses som en allvarlig ekonomisk risk för hela branschen. Det innebär även en ekonomisk risk för försäkringsbranschen.

Försäkringsbolaget Swiss Re har i en årsrapport 2013 över framtida riskområden bedömt risker med elektromagnetisk strålning i högsta riskklassen då ett erkännande av hälsoeffekter skulle kunna leda till stora förluster.[1]

Bland de experter som domstolen nu accepterat efter inledande förhör, finns den tidigare forskaren vid Stockholms universitet docent Igor Belyaev. Igor Belaev har i sin forskning konstaterat att mobilstrålning, såväl GSM som 3G, försämrar cellernas naturliga förmåga att reparera DNA-skador, vilket innebär ökad risk för cancer.

Monique Solomon är en av de 13 som stämmer mobiltelefontillverkarna. Hon är änka till Andy Solomon, fastighetsmäklare, som dog år 2012 endast 42 år gammal av en aggressiv hjärntumör. Hon hoppas att beslutet kommer att öka medvetenheten om de fruktansvärda riskerna med mobiltelefonanvändning:

Ingenting kommer att ge oss Andy tillbaka men vetskapen om denna process skulle kunna rädda andra ger en viss tröst. Det som hänt är förfärligt och vi vill inte att andra familjer ska drabbas som vi.

Ellen Marks är gift med Alan Marks, också fastighetsmäklare, som fick en hjärntumör efter många års intensiv användning av mobiltelefon i sitt arbete. Hon har också förhoppningen att domstolsprocessen ska leda till större riskmedvetenhet:

Med tanke på den korruption som och de starka intressen som kännetecknar den här frågan är detta ett mycket stort genombrott. Vi hoppas att domstolens ingående utredning kommer att leda till att sanningen om att industrin medvetet mörklagt kunskap om riskerna kommer fram.

Redan år 2012 konstaterade högsta domstolen i Italien i en prejudicerande dom att en mans hjärntumör orsakats av intensiv användning av mobiltelefon och trådlös telefon i arbetet. Domstolen lutade sig främst mot den svenska forskargruppen vid Örebro Universitetssjukhus forskningsresultat. Sedan dess har nya resultat presenterats, både från Sverige och från Frankrike, som stärker beläggen för att mobiltelefonanvändning kan orsaka aggressiv hjärntumör. Redan cirka 20-30 minuter om dagen räcker för att öka risken för den mycket allvarliga och livshotande sjukdomen.

Strålskyddsstiftelsen har återkommande pekat på det faktum att seriösa epidemiologiska undersökningar samstämmigt visar att mobiltelefonanvändning är förenad med en förhöjd risk för hjärntumör. År 2011 bedömde WHO:s cancerforskningsinstitut att mobilstrålning som ”möjligen cancerframkallande”. En växande grupp experter är i dag av uppfattningen att klassificeringen borde skärpas till högsta cancerklassen ”cancerogen för människor, klass 1”.

Strålskyddsstiftelsen beklagar att ansvariga myndigheter fortsätter att svika allmänheten genom att ge en felaktig och skönmålad bild av riskerna med strålning från trådlös teknik.

Vi måste få varningstexter på mobiltelefonerna liksom på cigarettpaketen. Vi måste också varna allmänheten och i synnerhet föräldrarna om att barn löper högre risker än vuxna, säger Mona Nilsson, ordförande för Strålskyddsstiftelsen.

Relaterat

Strålskyddsstiftelsens faktablad om mobilanvändning och risk för hjärntumör

Pressmeddelande: Cancer länkas till mobilen drabbade får skadestånd

Pressmeddelande: 30 minuter i mobilen varje dag ökar risken för hjärntumör

[1] Swiss Re Sonar. Emerging Risks Insights. 2013


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Ja det är tydligt att den vilseledande tystnaden om riskerna dominerat. Allt enligt tillverkarnas önskemål naturligtvis. Hoppas det här bryter oviljan till kunskap om den här teknikens risker. Strålskyddsstiftelsen är nödvändig för att ändra synen till allmänhetens bästa. Hoppas nu det tar skruv även i Sverige, så vi slipper kommande epidemier av strålskador. Det kan ju faktiskt vara en tickande bomb när man tänker på små barn som växer upp omgivna av den ökande strålningen från mobiler och trådlös utrustning i hem och skola.

  • Expressen: De kan stämmas på flera hundra miljoner

    Strålskyddsstiftelsen tycker inte att myndigheterna tar riskerna med användning av trådlös teknik på allvar – och kommer nu med en varning.
    – Vi måste få varningstexter på mobiltelefonerna liksom på cigarettpaketen. Vi måste också varna allmänheten och i synnerhet föräldrarna om att barn löper högre risker än vuxna, säger Mona Nilsson, ordförande för Strålskyddsstiftelsen.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *