Nytt ord på Vetapedia.se: Brain mapping – Hjärnkartläggning

publicerad 1 augusti 2014
- av NewsVoice
Vetapedia.se

Vetapedia.seEn omfattande neurologisk forskning pågår för att finna var i hjärnan som olika medvetandeaktiviteter pågår, ofta avgränsat till studier av aktivitetsområden för perceptionsprocesser. Resultatet av detta är Brain mapping, hjärnkartläggning och med ett avbildningar av hjärnan som visar elektriska impulser där synapser reagerar på olika stimuli.

Läs mer på Vetapedia.se