Oroande mängder sjuk och död fisk i Östersjön – Miljöorganisation vädjar om tips från allmänheten

publicerad 21 augusti 2014
- av Torbjörn Sassersson red.

Sjuk fisk Foto Oceana

Under miljöorganisationen Oceanas expeditioner i Östersjön har mer död fisk observerats samt fisk i dåligt skick jämfört med de expeditioner i andra delar av världen. Orsaken till detta oroande problem är okänt.

Under senare år har media återkommande rapporterat om kustbefolkning, fiskare och myndigheter som observerat dålig vattenkvalitet, död och sjuk fisk, samt försvinnande kustbestånd. Det har också bekräftats under Oceanas samtliga expeditioner i Östersjön.

Oceana grundades 2001 och är i dag den största internationella miljöorganisationen som uteslutande arbetar med havsmiljöfrågor. Man hoppas nu skapa en bättre överblick av problemet med hjälp av en ny hemsida där allmänheten uppmanas att bidra med information om fisk i dåligt skick.

Vi hoppas få in så mycket information som möjligt, säger Hanna Paulomäki, chef för Oceanas Östersjökontor.

Oceana kommer att använda den insamlade informationen till att upprätta en databas. Organisationen är intresserad av information om fisk som observerats död, döende, sjuk eller som på annat sätt uppfattas som onormal. Även information från fiskare och allmänhet om ”försvinnande” kustbestånd eller dålig vattenkvalitet är av intresse.

Hemsidan innehåller en karta som visar var Oceana gjort sina observationer, med tillhörande bilder, samt en samling av relaterade rapporter från media.

Text: K. Reporter | Foto: Oceana.org

Oceanas hemsida om Östersjön

Oceanas europeiska hemsida