Påverkar MSB:s psykologiska försvar SvD:s rapportering och omdöme? – Infokriget mot Ryssland och Putin

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 2 augusti 2014
- Torbjörn Sassersson

Helena Lindberg, MSBANALYS. Den senaste tidens SvD-rapportering skuldbelägger Ryssland för att flygplanet MH17 kraschade i Ukraina långt innan de forensiska analyserna ens börjat på nedslagsplatsen. Samtidigt pekar SvD ut RT.com:s rapportering som falsk. Är detta resultatet av MSB psykologiska försvar och direkta påverkan på svenska medier? NewsVoice analyserar situationen.

Text och analys: Torbjörn Sassersson | Foto: MSB pressbilder

Bakgrunden är att det uppstod en debatt på SvD mellan statsvetaren Jakob Ljungman från den säkerhetspolitiska tankesmedjan Fri Värld och generaldirektören på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) Helena Lindberg [i bild th]. Ljungman menar i artikeln ”Sverige behöver ett psykologiskt försvar” från den 17 juli att Kina och Ryssland på några få år skapat cyberarméer i syfte att kontrollera informationssfären. Han menar att det psykologiska försvaret i Sverige i princip är avskaffat.

Helena Lindberg generaldirektör på MSB replikerar med debattartikeln: ”Faktafel om psykologiskt försvar” den 21 juli 2014. Hon skriver bland annat:

”Vi har sedan myndigheten bildades 2009 analyserat mediebilden i samband med ett antal händelser som skulle kunna utvecklas till kriser. I samband med vårens händelser i Ukraina har vi fokuserat arbetet särskilt mot just påverkansanalys.”

Flera försvarsdebattörer har på senare tid ställt svåra frågor om Sveriges psykologiska försvar, skriver MSB på sin hemsida. Det föranledde MSB att publicera artikeln: ”Har Sverige något psykologiskt försvar?” på sin hemsida. Här förklarar MSB att efter att Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) lagts ner 2008 togs uppgifterna över av MSB med start den 1 januari 2009.

MSB förklarar vidare att det psykologiska försvaret i Sverige handlar om att ge medborgarna kunskap om försvar och säkerhetspolitik, att säkerställa att medierna kan fungera och att myndigheter kan kommunicera med medborgarna i krig. Inför och under höjd beredskap kan all genomtänkt samhällskommunikation betraktas som psykologiskt försvar.

MSB poängterar samtidigt att det inte finns någon avdelning på MSB som har orden ”psykologiskt försvar”.

”Det finns inte någon avdelning eller enhet inom MSB som har orden psykologiskt försvar i sitt namn. Orden finns inte heller i MSB:s instruktion eller i de regleringsbrev som vi har fått av regeringen under åren 2009-2014. Bakgrunden till detta är bland annat att planeringen för höjd beredskap har legat i träda under perioden och först nu håller på att återupptas på civil sida. Det är för närvarande osäkert om den nu återupptagna planeringen kommer att leda till att uttrycket psykologiskt försvar åter kommer att börja användas.”

MSB medger ändå att det psykologiska försvaret fortlever:

”Med detta sagt finns det ändå ett antal verksamheter inom MSB som har sitt ursprung inom Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) och som kan sägas bidra till det psykologiska försvaret.”

  • Medieföretagens beredskap (inklusive bidrag till etermediernas beredskap)
    MSB samverkar med medieföretagen genom Mediernas beredskapsråd och gör bland annat regelbundet en hot-, risk- och sårbarhetsanalys tillsammans med aktörerna i mediebranschen.

MSB fortsätter med att hänvisa till bla: Sveriges medieberedskap, utbildning i kriskommunikation, Säkerhetspolitik.se, Kriskommunikation.se, rapporten Opinioner 2013 samt diverse information om sociala risker och social oro.

När det gäller det psykologiska försvaret och medier skriver MSB:

”Som en del av uppdraget att stödja samordning vid händelser bedriver MSB aktiv omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Att analysera informationen från olika intressenter i förhållande till de händelser som inträffar, är en naturlig del av denna bevakning och analys. Det handlar bland annat om att få klarhet i hur medborgarnas bild av händelsen ser ut och bedöma om det sker olika former av försök till aktiv påverkan. Vi bedriver också omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom informations- och cybersäkerhetsområdet.”

MSB granskar alltså hur svenska folket påverkas genom att genomföra påverkansanalys. Myndigheten vill: ”få klarhet i hur medborgarnas bild av händelsen ser ut och bedöma om det sker olika former av försök till aktiv påverkan”.

SvD ett led i USA:s, EU:s och MSB:s propagandakrig riktad till det svenska folket?

propaganda-mot-Putin-och-Ryssland

 

SvD upplyser osignerat den 23 juli, kort efter debatten mellan Ljungman och Lindman, om de ”ryska lögnerna” med 10 korta texter samlade under rubriken: ”Ryska lögner om flygkraschen”. SvD hade tydligen redan då bestämt sig för att USA:s version är den som gäller, att det var proryska separatister som sköt ned flight MH17 trots att den första och förhoppningsfullt oberoende forensiska analysen av det krashade flight MH17 inleddes först den 31 juli, vilket rapporterades av BBC i artikeln: ”Ukraine MH17: Forensic scientists reach jet crash site”.

[Faksimiler från SvD är pixlade för att skydda upphovsrätten]

SvD deltar med andra ord själv i propagandakriget som tidningen osignerat anklagar Ryssland för. NewsVoice kommenterade det i artikeln: ”SvD kör på med ett osignerat och vulgärt propagandamaskineri mot Ryssland”.

Ryska RT.com som streamas på NewsVoice attackeras särskilt i SvD-artikeln: ”Ryska lögner om flygkraschen”. Det finns här anledning att misstänka att MSB har ett finger med i spelet eftersom de arbetar med påverkananalys och studerar aktiv påverkan på den svenska opinionen.

MSB beskriver  på sidan ”Medieberedskap” från 2009 (samma år som MSB bildades) om ”Mediernas beredskapsråd” som regelbundet gör: ”en hot-, risk- och sårbarhetsanalys tillsammans med aktörerna i mediebranschen”. Dessa är: Post- och telestyrelsen, Radiobranschen (RAB), Räddningsverket, Sveriges Radio, SVT, Teracom, TT, Tidningsutgivarna (mediernas branschorganisation) och TV4. Enligt ett dokument daterat 2006 var generaldirektör Helena Lindberg ordförande.

En öppen fråga till Helena Lindberg på MSB och Mediernas beredskapsråd är således om myndigheten eller rådet ligger bakom SvD:s artikelflod mot Ryssland tex det osignerade utspelet den 23 juli om att alla Rysslands versioner kring flight MH17 är lögner?

Eftersom SvD tydligt har visat i sin rullande nyhetsförmedling senaste tiden att USA:s och EU:s version är den sanna och den ryska är den osanna trots att den forensiska analysen av nedslagsplatsen inleddes först den 31 juli är det bortom alla tvivel att SvD arbetar med opinionsbildning och det är sannolikt att det är ett resultat av MSB:s påverkansanalys som identifierat RT.com:s inflytande på Sverige  som ett stort problem.

Men MSB måste vara säker på att EU:s och USA:s propagandamaskineri verkligen är sanningsenligt. Kan det vara så att RT.com faktiskt bedriver genuin undersökande journalistik och därför presenterar en mer sann bild av MH17-kraschen trots att ryska RT.com inte kritiserar Putin precis som amerikanska CNN inte kritiserar Obama? Vad är Helena Lindbergs kommentar på det?

Propagandakriget mot Putin är inte ett bara ett informationskrig mot Putin utan även mot hela det ryska folket. 

NewsVoice inväntar en replik.

Text och analys: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq