Pressmeddelande från advokatbyrå bevisar CDC-skandal – Barnvaccin ökar risken för autism

publicerad 28 augusti 2014
- av Torbjörn Sassersson red.

Swisch-donera till NewsVoice

Dr William Thompson beslöt att släppa ett offentligt uttalande via en advokatbyrå mindre än en dag efter att Natural News publicerat tidigare hemligstämplade brev mellan Dr. Thompson och hans CDC-kollegor. Därmed är det fastställt att Thompson är en äkta visslare och inte en skröna. Thompson avslöjade att myndigheten CDC medvetet dolt risker med barnvaccin.

Text: Torbjörn Sassersson

Mike Adams redaktör på Natural News skriver att frisläppandet av dessa brev kan ha varit avgörande för att Thompson skulle offentliggöra sitt eget uttalande där han erkänner myndighetens mörkning av vaccindata. Uttalandet  gjordes som ett pressmeddelande via advokatbyrån Morgan Verkamp, LLC, Ohio, USA.

Advokatbyrån Morgan Verkamp fick 2010 utmärkelsen “Whistleblower Lawyers of the Year” av det amerikanska Taxpayers Against Fraud för att de drivit domstolsmål under lagar som False Claims Act och IRS whistleblower Law.

Mike Adams skriver att när han spred nyheten om visslaren på CDC blev han omedelbart anklagad  av vaccinindustrin för att ha fabricerat CDC-mailen. William W. Thompsons (Ph.D) offentliggjorda avslöjande stärker nu istället Natural News som trovärdig källa om hur vaccinindustrin vilseleder allmänheten i USA och världen.

Natural News, in other words, was instrumental in breaking this historical story about medical fraud at the highest levels of the CDC. Credit is also due to many other independent media organizations and alternative journalists who pounded this story from day one. / Mike Adams

Brev från den 2:a februari 2004 till Dr. Julie Gerberding [förstora brevet]

CDC-Gerberding-warning-vaccines-autism

 

 

Brev från den 18:e okober 2002 till Melinda Wharton, Coleen Boyle där William Thompson insinuerar en mörkläggning inom CDC [förstora brevet]

 

CDC-DOJ-Investigation-MMR-Vaccine-Autism-NN-Watermark

Läs mer på Natural NewsSå här kan du stötta Newsvoice

 • Svensk lagstiftning fastställer att “sakkunnigläkare” varken får träffa eller undersöka en skadedrabbad. Bedömningarna skall endast bygga på journal- och intygsuppgifter.

  När nödvändiga utredningsmetoder för korrekt fastställande av skador saknas i svensk vård ökar risk för felaktiga slutsatser – vilket i slutändan leder till att medicinskt okunniga domare som regel dömer till försäkringsbranschens/Försäkringskassans (FK) fördel.

  Trots skyldighet att på uppmaning konsultera EUdomstolen brukar domarkåren som regel vägra det.

  Lagstiftningen ger försäkringsbranschen alla fördelar, när en medicinskt okunnig drabbad skall bevisa samband mellan olycka och uppkomna besvär. Istället borde sakkunnigläkare efter egen undersökning bevisa rådande samband. Vilken nytta gör de genom att utan egen undersökning hävda alternativa förklaringar?

  Nackskador kan fastställas med senaste teknologi hjälper ej drabbade, då varken ersättning för utredning, operation, eller resor i/till EUvården tycks godkänns av FK – trots att EUdomstolens domar fastställt drabbades rättigheter.

  Att FK omtolkar EUdomarna påvisar hur korrupt drabbade hanteras av. samhället.

  Vid Osloseminariet 11-12 december 2014 presenterar ledande specialister vad som internationellt gäller utredningsmässigt och kirurgiskt – för att efter nackskada bli återställd

 • Den 11:e och 12:e December i år (2014) anordnas ett seminarium om Nackskador i Oslo. Till det kommer internationellt ledande specialister vilka använder senaste medicinska teknologiska metoder för att fastställa de skador som försäkringsbranschens försäkringsläkare brukar förneka – inte bara i Sverige, Norge utan även i många andra länder.

  Samma budskap hänger Försäkringskassan på, för att slippa betala ut ersättningar till dem vilka åkt till EU för att bli utredda och opererade. Förmodligen tror ledande riksdagsmän och okunniga generaldirektörer på att samhället besparas en massa kostnader om nuvarande svenska regelverk tillämpas i enlighet med vad försäkringsbranschen hävdar!

  Ingen tycks bry sig om att odiagnosticerade, obehandlade kroniska invalider kostar svenska samhället enorma summor pengar!

  Ingen tycks heller bry sig om att man i Sverige bryter mot vad EU-domstolen fastställt i dessa frågor!

  Ointresset är påtagligt i alla media – Varför har det varit inopportunt.

  http://www.nackskadeforbundet.se finns det mycket intressanta programmet!

  Läs där om vad svensk vård, Försäkringskassan, försäkringsbranschen inte vill att svårt skadedrabbade och deras anhöriga skall få kännedom – chansen till att åter kunna fungera utan plågor av alla slag – att HJÄLP faktiskt finns att få!

  Samt att Försäkringskassan har skyldighet att betala för denna vård inom EU!

 • När “makten” störs av att sanningar avslöjas – får sällan allmänheten veta verkliga fakta.

  Istället brukar antingen tystnad råda, eller budskap presenteras för att få okunnig allmänhet att tänka på andra saker.

  Detta kan gälla många områden. När nackskadade (s k whiplashdrabbade) försöker få korrekta utredningar och nödvändig vård i Sverige eller Norge, får de veta att deras skador inte finns, eller att använda metoder inte kan godkännas med skilda osannolika motiveringar av välbetalda försäkringsläkare.

  Om detta går att läsa på http://www.nackskadeforbundet.se !

  Skadedrabbade kan på det viset förhindras få vård de behöver redan i akut skede. Följden är att många med dessa skador förblir permanenta invalider, vilket kostar stora summor för olika delar av samhället – förutom att drabbade inte kan förbli skattebetalare.

  Enligt lagstiftningen, där förmodligen ledande medhjälpare åt försäkringsbransch medverkat, d v s påverkat formuleringarna så att den, liksom myndigheten Försäkringskassans s k försäkringsmedicinska rådgivare (s k försäkringsläkare), ej får träffa skadedrabbade, utan endast med hjälp av journaler och intyg avgör bedömningar om skador finns eller ej!

  Hur skall korrekt diagnos kunna fastställas när senaste internationella metoder inte blivit introducerade i den svenska vården, utan det skall räcka med att slätröntgen nacke görs – en metod som missar många av de skador som uppstår i samband med våldsamma olyckor där bilar brukar bli skrot!

  Om dessa saker vill inte Socialminister Göran Hägglund höra och diskutera. Inte heller ansvariga myndigheter. När denna information framförs till ledande dagstidningar eller SVT händer ingenting! – Utan tystnad råder!

  Varför ser det ut så i Sverige, som tycks vara internationellt ledande i så många väsentliga avseenden?

  Beror det på att det kostar pengar för försäkringsbransch och Försäkringskassa?

 • Scientific journal censors Brian Hooker’s analysis of CDC vaccine data; the Church of Science orders ‘burning of books’

  Yet another astonishing development has taken place that demonstrates the extraordinary degree of scientific censorship being pursued to bury the story about scientific fraud at the CDC. The science journal Translational Neurodegeneration has pulled a data analysis study conducted by Brian Hooker, who published a re-analysis of CDC data regarding MMR vaccines and autism. The journal web page which previously showed the full abstract of the study now reads:

  “This article has been removed from the public domain pending further investigation because the journal and publisher believe that its continued availability could cause public harm. Definitive editorial action will be taken once our investigation is complete.”

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *