USA-regeringen rädd för hemvändande amerikanska soldater – De kan bli terrorister

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 12 augusti 2014
- Torbjörn Sassersson

Paul Joseph WatsonANALYS. Paul Joseph Watson som rapporterar för InfoWars kommer med ytterligare en skarp analys av den amerikanska situationen som följer den nya Mellanösternkonflikten. Watson menar att IS-hot som nyligen riktats även mot USA omedelbart kommer att användas av den enorma anti-terror-apparat som byggts upp sedan 2001. Man kommer att försöka dra växlar på allt som IS gör. Den amerikanska befolkningen och särskilt amerikanska hemvändande krigsveteraner blir objektet för det paranoida antiterrormaskineriet, som tycks sakna gränser.

Text: Torbjörn Sassersson

Paul Joseph Watson konstaterar att den amerikanska inhemska militäriseringen varit på stadig frammarsch. Enorma mängder ammunition har köpts in vid sidan av bepansrade polisfordon. Militäriseringen av USA har pågått sedan 2001. Det matchas av en ökande medvetenhet bland amerikanska medborgare. När NewsVoice publicerade artikeln ”US Senate wants the entire USA to be a battleground” fick NewsVoice över 850,000 besök på fem dagar, varav minst 90% kom från USA.

With ISIS militants now threatening to attack the United States, the huge domestic anti-terror apparatus that has been built over the last decade will inevitably be used as a tool of homeland repression not to eliminate ISIS terrorists but to target politically active Americans who are adversarial to the Obama administration.

As we have exhaustively documented, domestic law enforcement in the United States has become increasingly militarized in recent years, with police departments across the country purchasing MRAP armored vehicles that were first used to fight against insurgents in Afghanistan and Iraq.

Watson skriver att en ACLU-rapport förmedlar att införandet av bepansrade polisfordon handlar om att amerikanska medborgare allt mer betraktas som fiender. Det mest anmärkningsvärda är ändå ett uttalande från ett polisbefäl som sagt att amerikanska krigsveteraner som kommer hem från Mellanöstern numera betraktas som ett inhemskt potentiellt terrorhot.

Webben är fylld med exempel på kanaliserad intellektuell vrede som dessa veteraner riktar mot Obama-regimen vilken lurade amerikanska unga män till Mellanöstern. Regimen tycks vara rädd för dessa krafter i görningen [red anm].

A recent major ACLU report warns that such vehicles are part of a transformation into militarized policing where Americans are treated “like wartime enemies.” Indiana Police Sergeant Dan Downing also recently admitted that the militarization of domestic law enforcement was to deal not with ISIS militants but with returning veterans who are now seen as a homegrown terror threat.

Vad vi ser är sannolikt en politisk, ideologisk och psykologisk masspsykos byggt på paranoia och bristande verklighetsförankring som sprider sig över Västvärlden och Mellanöstern. [red anm]

Läs mer på InfoWars

Text: Torbjörn SasserssonDu kan stötta Newsvoice via MediaLinq