Cloud seeding, bevis och syfte – Doktorand TJ Coles, Plymouth University

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 5 september 2014
- NewsVoice redaktion

ANALYS. Doktorand TJ Coles vid Plymouth University publicerade i januari 2013 en artikel om cloud seeding, bakomliggande bevis och syfte. Den presenterar omfattande hänvisningar till militära dokument, bla från det amerikanska flygvapnet om att cloud seeding är en realitet.

Syftet är att främja militära radarkommunikationer samt att manipulera vädret. Genom att skapa ett täcke av konstgjorda moln i troposfären kan främmande makters civila och militära kommunikation störas samtidigt som USA med sina allierade bundsförvanter skyddar sin egen kommunikation.

Svensk översättning: Pia Hellertz | Källa: [Cloud seeding] Proof and Purpose av T J Coles, PhD doktorand, Plymouth University, UK. | Redigerad av NewsVoice | Uppd. kl 16:42 den 19 sep 2014 | Joint Vision 2020, PDF

Detta är en översikt av verksamheten inom olika militära organ i USA och Storbritannien när det gäller områdena vädermodifiering med hjälp av kemisk besprutning på hög höjd.

År 1996 började personer över hela USA, Storbritannien, Kanada och Australien, se omärkta flygplan som trafikerade över deras städer. Dessa flygplan lämnade långa, tjocka, ihållande spår efter sig på himlen. Dessa kom att kallas cloud seeding (kemiska spår). Eftersom verksamheten intensifierats, har NASA, luftfartsmyndigheter och militära organisationer som svarat på förfrågningar som gjorts av berörda medborgare, sagt att spåren i fråga bara var kondensstrimmor (contrails) som genereras av flygplanens avgaser, som de påstod alltid har funnits och de har expanderat i alla temperaturer, luftfuktigheter och höjder.

I verkligheten är detta inte fallet och de nämnda myndigheterna har inte tagit upp det faktum att flygplanen i fråga är omärkta och ibland militära flygplan.

De som deltar i contrail vs cloud seeding-debatten har redan förlorat, eftersom militära forskare (tex medias favorit Patrick Minnis) [1] kan uppfinna atmosfärsvetenskapliga teorier för att förklara bort kvardröjande strimmor. I själva verket har den överväldigande majoriteten av vetenskapliga publikationer på så kallade kvardröjande strimmor publicerats från och med 1996, med en intensifiering av intresset för ämnet under åren 1998-2002.

Owning the weatherOm ”kvardröjande strimmor” har funnits sedan det kommersiella flyget började, varför börjar det betydande akademiska intresset först år 1996, det år då det amerikanska flygvapnet meddelade att det skulle ”äga vädret” via ”injektion av kemiska ångor” i atmosfären? (Detta diskuteras nedan. Se även rapporten ”Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025” av ett antal militära författare. I fortsättningen beskriven som Owning the Weather-dokumentet.

De kritiska frågorna är:

  • Varför arbetar omärkta plan över min stad?
  • Varför avviker strimmorna från kommersiella flygvägar?
  • Varför bryter de mot kommersiella flygplans avståndslagar och utför för kommersiella jetplan omöjliga manövrar (korsning, gör U-svängar, utför nästan vertikala banor osv)?
  • Varför gör de icke-kommersiella, omärkta flygplanen långa, tjocka, ihållande, expanderande spår, medan de märkta, kommersiella flygplanen inte gör det?

Cloud seeding-operationer är väl dokumenterade av den amerikanska militären och de menar att cloud seeding är en del av Pentagons strävan att uppnå Full Spectrum Dominance till år 2020. Eftersom jonosfären påverkar båda, har man i årtionden förstått att vädermodifiering och dominans av radiokommunikation är två sidor av samma mynt. Genom att frigöra stora mängder av piezoelektriska[2] ämnen (material som genererar elektrisk spänning som svar på tillämpad mekanisk påfrestning) i den övre atmosfären, kan de magnetiska fältlinjerna på jorden påverkas, och håller redan på att påverkas i syfte utveckla hemlig, geofysisk krigföring.

Innehåll i artikeln

  • Vädermodifiering och jonosfärisk krigföring
  • Biokemisk nanoteknik
  • Sammanfattning

Vädermodifiering och jonosfärisk krigföring

År 1996 meddelade tankesmedjan US Air Force 2025 att USA kommer att ”äga vädret ’genom att injicera ’kemiska ångor’ i atmosfären”.[2] En tidsplan för nuvarande och framtida kapacitet finns i dokumentet, inklusive ”kemikalier” och ”leveransfordon”. Programmet är faktiskt redan i drift, och refereras till i andra, oklassificerade US Air Force-dokument som diskuteras nedan. Dessutom bevisar Own the Weather-dokumentet inte bara existensen av cloud seeding, men nämner även deras användning i dess aktuella vädermodifieringsverksamhet.

The Air Force 2025 uppgav att det året ska vädret kunna användas som vapen på många olika sätt, ”inklusive injektioner av kemiska ångor och uppvärmning eller laddning via elektromagnetisk strålning eller partikelstrålar (t.ex. joner, neutrala partiklar, x-rays, MeV[3]- partiklar och kraftfulla elektroner)”. När det gäller bekräftelsen av kemikalier och aktuella distributioner, uppger rapporten: ”Om molnen såddes (med hjälp av kemiska kärnor som liknar de som används i dag eller kanske ett mer effektivt medel som upptäcks genom fortsatt forskning) innan medvinden ankommer till en önskad plats, kunde resultatet vara en dämpning av nederbörden” (förf. kursivering).[3]

Ytterligare bevis för förekomsten av cloud seeding finns i ett dokument publicerat av Air Force Phillips Laboratory och Air Force Materiel Command (som inte har någon friskrivningsklausul om ”fiktiva scenarier”) som anger:

”Mätningar av avgasplymer och kemiska moln av markbaserade och luftburna LIDAR (Light detection and ranging) kommer att fortsätta genom FY99″. [4]

År 1999 var det år då Sonoma State Universitys ”Project Censored” [5] använde begreppet cloud seeding, en av de mest underrapporterade nyheterna det året. [5]

US Air Force överste William Scott Bell skriver år 2008:

”I dag använder NASA och flera andra organisationer rymdbaserad LIDAR för att analysera molnformationer och atmosfäriska aerosoler”. (art.ternaia, min övers. Hänvisar till originalartikeln för kontroll av den ursprungliga betydelsen. en även i förf.s kursivering) [6] Med tanke på att Patrick Minnis arbetar för NASA, specifikt för Langley Institute som använder satelliter för att övervaka (vad de påstår är kondens-) spår, [7] är det tydligt varför Minnis är medias favorittalesman.

Dokumentet ”The Air Force Phillips – Materiel Command” tillade att flygvapnets syften var att ”Utveckla tillförlitlig och validerad moln- och vädersimulering för alla världsomspännande platser för att stödja förvärv, utbildning och krigsspel”, [8], vilket förklarar varför cloud seeding har observerats över hela världen. De fyra länder där cloud seeding först dök upp – USA, Storbritannien, Kanada och Australien – har en bakgrundshistoria av att arbeta tillsammans med sekretessbelagd vädermodifiering och biokemiska projekt för krigföringsprojekt, enligt World Meteorological Organization [9], och det brittiska försvarsministeriet.[10] Efter år 1999 har dock människor i andra länder, inklusive europeiska och nordafrikanska stater, började se cloud seeding.

Amerikanska kongressledamoten Dennis Kucinichs Space Preservation Act (2001) beskriver [cloud seeding] som ”ett exotiskt vapensystem”.[11] Fenomenförnekare brukar citera Kucinichs förslag. I Wikipedia om cloud seeding nämns Kucinichs förslag, men med försök att misskreditera förslaget genom att dra slutsatsen att lagförslaget utsattes för åtlöje i kongressen innan det ogillades, och att det hänvisar till ”utomjordiska” och ”tektoniska” vapen, så per definition måste det vara oseriöst. [12]

I verkligheten innebär begreppet ”utomjordiska” vapen som placeras i rymden (inte en ”utomjordisk” teknik), och förekomsten av tektoniska vapen bekräftades år 1997 då amerikanska försvarsministern Bill Cohen erkände att han och hans Pentagonkumpaner ”intensifierade våra ansträngningar” för att ”starta vulkaner och tsunamis med hjälp av elektromagnetiska vågor” [13], och upprepade vad president Johnsons vetenskapsrådgivare, Gordon MacDonald, sagt i slutet av 1960-talet när det gällde jordbävningsvapen.[14]

Ytterligare bevis för att det finns inte bara cloud seeding utan även den operativa giltighet som Owning the Weather-programmet innebär, finns i en US Air Force-papper, från år 1999:

”The joint Army/AF [Air Force] OTW-[Owning the Weather]-initiativet ska ge kunskaper om aktuella och prognostiserade förhållanden om slagfältsmiljö, tillsammans med deras effekter på system, soldater, operationer och taktik, för att bidra till arméns avgörande fördel jämfört dess motståndare. Inom DOD [Department of Defense, försvarsdepartementet], är BE [the Battlefield Environment division] den ledande organisationen för multitjänster för FoU-program inom transport- och spridningsmodeller …

Dugway Meteorologi och Obscurants Divisions Modellering and Assessment Branch tillhandahåller … prototyputveckling av virtuell Proving Ground meteorologiskt stöd. Divisionsmedlemmar arbetar också i olika nationella och internationella kommittéer som behandlar frågor som rör meteorologiska mätningar och atmosfäriska spridningsmodeller.” [15]

Detta dokument har inte åberopats eller citerats av dem som vill avslöja olaglig cloud seeding. Aerosolförmörkelse uppnås genom att man skapar konstgjorda cirrusmoln, som har sitt ursprung från ”strimmor” som sänds ut från specialiserade flygplan. Verksamheten har sitt ursprung i det amerikanska flygvapnets 1940s ”Project Cirrus”. [16]

Kort efter det erkändes att energin i jonosfären skulle kunna utnyttjas för elektromagnetisk krigföring. US Navy-dokument från 1960-talet diskuterar att injicera energi i jonosfären för att frigöra mer kraft. The Advanced Research Projects Agencystartade ett projekt med titeln “Some Upper Atmosphere Aspects of Chemical Geophysical Warfare” [17].

Omkring den tiden började den amerikanska militären experimentera med spridning av barium i atmosfären.

Barium är en piezoelektrisk substans, d.v.s. det genererar ett elektriskt fält eller en elektrisk potential som svar på tillämpad mekanisk och elektromagnetisk stress; t ex stressen från jordens elektromagnetiska fält. En artikel publicerad i Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics, som arkiverats av militären, konstaterades:

”Användningen av spridning på hög höjd av bariumånga för produktion av synliga plasmamoln.” [18]

De globala utsläppen av barium som ett sätt att förändra jordens magnetiska fältlinjer med syfte för energiöverföring hade funnit sin väg in i Bernard Eastlunds patent [19]. Han är den ”uppfinnare” som tillskrivits utformningen av de tidiga faserna av High-Frequency Active Auroral Research Programme (HAARP). [20]

Placerat i Alaska är HAARP en 180-antennuppsättning som modifierar jonosfären för försöksändamål. Det har fördömts av Europaparlamentet för dess potential till ”manipulation av globala vädermönster”.[21] Utöver detta kan HAARP dock fungera som en av ett dussintal markbaserade lasrar, som laddar bariumpartiklarna i cloud seeding. [22]

Ett Air Force Phillips-Materiel Command-symposium som hölls år 1997 kategoriserade: Molnmodifiering – övervakning/bevakning/hålborrning och att skapa/dämpa Cirrus/strimmor/ jonosfärisk modifiering på samma sida. Varför skulle dokumentet kategorisera ”strimmor” om det inte anges som en modifierad form av contrails (dvs. en aerosol/chemtrail) vilket dokumentet därmed erkände, i förhållande till att flygvapnet kan ”skapa/dämpa” ”Cirrus- moln” och ”jonosfärisk modifiering ”?[23]

Detta passar den citerade 1996-planen, som medgav att flygvapnet analyserar ”kemiska moln” (citerade ovan). De flesta av de cloud seeding-exempel som dokumenterats av globala medborgare expanderar till cirrusmoln. Det finns också en bild av HAARP i symposiets PowerPoint bildspel. Ett 2020-papper, SPACECAST, som publicerades omkring 1994 förklarade:

”Den här tekniken kommer att innebära tillfällig förändring av jonosfären genom spridning av gasformiga föreningar … vid vissa höjder och platser för att öka den neutrala och elektrontätheten … Denna effekt kan emellertid också förbättras genom att skjuta en hög energilaser, mikrovåg eller partikelstråle (våglängd kommer att vara beroende av de gasformiga föreningar som används) i det kemiska införingsområdet för att accelerera fotojonisationen och dissociativa rekombinationsprocesser. Slutresultat från den kemiska insättningen kommer att höja elektrontätheten som har en störningseffekt på fiendens förmåga till radiovågsutbredning på grund av absorption av vågenergi genom de laddade partiklarna i den förbättrade jonosfären. Nackdelen är att din egen kommunikation kan påverkas.”

Den sista meningen är inte längre tillämplig på grund av HAARP, som kommunicerar inom Ultra-, samt mycket- och extremt låga frekvenser. The Air Force Materiel-Phillips Lab- dokument nämner också spridningen av ”kemiska moln” i förhållande till HAARP: ”Kemiska och andra tekniker för att minska skadliga joniseringseffekter på GPS-sändning kommer att testas och utvärderas i FY97-99”, [25] det år då cloud seeding intensifierades.

Owning the Weather-rapporten, vilket, som nämnts, åtminstone två andra flygvapen- publikationer erkänts som giltiga och i drift, konstaterar att verksamheten spänner:

”Från att öka vänskapliga operationer eller störa fienden genom småskalig anpassning av naturliga vädermönster, för att slutföra dominansen av globala kommunikationer och rymd- kontrollen. [26]

(Originaltext: From enhancing friendly operations or disrupting those of the enemy via small-scale tailoring of natural weather patterns to complete dominance of global communications and counterspace control).” [26]

Likaså fastslog det brittiska försvarsministeriet i en trettio-års prognos att ”Vädermodifierng kommer att fortsätta att undersökas” och effekterna kan vara att ”störa kommunikationslinjer”. [27]

Eftersom civil infrastruktur är beroende av rymden för telekommunikation, är målet och syftet för att ”dominera rymddimensionen” att ”skydda”, ”internet, banker, GPS, väder- och klimatprognoser och analyser etc.” Målet för Pentagon är att ”dominera rymddimensionen med syfta att skydda den dubbla användningen av civil-militär hårdvara och mjukvara från rymdattacker, solstormar (rymdväder) och andra skadliga effekter.

Joint Vision 2020Joint Vision 2020

Genom att skapa ett täcke av konstgjorda moln i troposfären, kan Pentagon störa ryska, kinesiska och annan militär och civil kommunikation, samtidigt som de skyddar sina egna samt sina allierade. Det kommer att leda till Full Spectrum Dominance. Pentagon förklarar:

”Informationsöverlägsenhet är starkt beroende av rymdkapacitet för att samla in, bearbeta och sprida ett oavbrutet flöde av information och samtidigt förneka möjligheten för en motståndares förmåga att fullt ut utnyttja densamma … Militären måste bevara viss grundläggande rymdkapacitet, till exempel missilvarning, försäkrad rymdkommunikation, och stora delar av ISR [intelligens, övervakning, spaning]. Annan rymdkapacitet, tidigare inom militärens domän, kan rimligen överföras till civila och kommersiella sektorer, till exempel väder, GPS och multispektrala bildspråk.” [28]

Definition: Full-spectrum dominance

”Full-spectrum dominance is a military concept whereby a joint military structure achieves control over all elements of the battlespace using land, air, maritime and space based assets.

Full spectrum dominance includes the physical battlespace; air, surface and sub-surface as well as the electromagnetic spectrum and information space. Control implies that freedom of opposition force assets to exploit the battlespace is wholly constrained.”

US Defence.gov: ”Full-spectrum dominance is the key term in ”Joint Vision 2020″ the blueprint DoD will follow in the future”. Source: ”Joint Vision 2020 Emphasizes Full-spectrum Dominance”

Biokemisk nanoteknik

Bortsett från att ändra jonosfären med syfte att få ”informationsdominans”, utveckla vädervapen och geofysisk krigföring, spelar cloud seeding också en roll i biokemisk krigföringsanalys, samt studier för eventuell binär nanoteknik. Enligt tidskriften Science and Engineering Ethics skulle det innebära:

”Passiv observation av människor kunde … kompletteras genom att aktivt manipulera dem – till exempel om det skulle vara möjligt att få direkt teknisk tillgång till deras nervsystem eller hjärna … Nanopartiklar kan så småningom transporteras som aerosoler över stora avstånd och distribueras diffust. De kan komma in i kroppen genom lungorna, genom huden eller mag-tarmkanalen.” [29]

Som nämnts har NASAs Langley Institute fått i uppdrag att analysera molnformationer och spåra biokemiska ämnen med hjälp av infrarött och ultraviolett LIDAR (Light Detection And Ranging). År 2001 gavs en PowerPoint-presentation till delegater från the US Air Force 2025 (the ”Owning the weather”-teamet), DARPA, CIA, FBI, med flera som deltog i ett NASA- möte på Langley Institute. I förhållande till cloud seeding inkluderade presentationen ‘Major Influences of IT/Bio/Nano Upon Future Warfare’:

”Överallt förekommande sensorer som minimerats/nätverksmultifysik, hyperspektrala… Wonderous [sic: Vandrande] / Överallt förekommande på land/i hav/i luft/i rymd, multifysik, hyperspektrala sensorsvärmar (militära/kommersiella/vetenskapliga) … Robotic/svärmtekniker primärt kommersiella/endemiska i hela världen … ’Volumetric’ weaponry…bränsle/luftdamm /air….Isomers [kärnor, som enligt Owning the Weather-dokumentet behövs för att skapa moln] … kolfibrer.”

(Originaltext: ”‘Ubiquitous miniaturized/networked multi-physics, hyperspectral sensors…Wonderous [sic: wandering?] /Ubiquitous land/sea/air/space multiphysics, hyperspectral sensor swarms (military/commercial/ scientific)… Robotic/swarm technologies primarily commercial/endemic worldwide…“Volumetric” weaponry…fuel/air dust/air….Isomers [nuclei, which the Owning the Weather document confirmed are needed for cloud creation]…Carbon fibres.’”)

Owning the Weather-dokumentet nämnde också användningen av svart nano-damm.

Presentationen innehöll även en diskussion om:

”Luftburna sorter av Ebola, Lassa, etc. … Aflatoxin (”naturliga” delar per miljard cancerframkallande [)] … Binary bio i nationens jordbruk/matdistributionssystemet (varje hem/ skyttevärn) … Genomicaly (individ/samhälle) riktade pathogens…..Ubiquitous / Billiga mikro-till-nano allt … precisionsangrepp, volymetrisk krigföring, ”svärmar”. … Binär bio (anti-functional/fauna)… inexp. Binary Bio into Food Supply.” [30]

(Originaltext: ”‘Airborne varieties of Ebola, Lassa, etc…..Aflatoxin (“natural,” parts-per-billion carcinogen[)]… Binary bio into nation’s agric./food distrib. system (every home/foxhole)…Genomicaly (individual/society) targeted pathogens…Ubiquitous/Cheap micro-to-nano EVERYTHING…precision strike, volumetric warfare, “swarms”…Binary bio (anti-functional/fauna)… Inexp. Binary Bio into Food Supply.’)” [30]

I rapporten listas: ”Sårbarheter: Visuella, LIDAR, IR [infrarött], biolum (bioluminiscens – självlysande), ’turbidity’”.

Varför skulle ’turbidity’, vilket betyder tjocklek och densitet, särskilt i förhållande till atmosfäriska processer, diskuteras, om det inte används för att målmedvetet skapa vindtransporterade aerosoler?

De biokemiska ämnen som släpps via cloud seeding är därför inte bara utformade för att övervaka hälsan hos utvalda folkgrupper som utsätts för patogener[6], men också för att testa effekten av LIDAR-systemet som förberedelse för ”volymetriska” attacker mot andra länder. När presentationen är förtydligad, innebär detta en operation som är ”endemiska (lokalt riktade, min anm.PH) i hela världen”.

År 2007 bekräftade det brittiska försvarsdepartementet att:

”Vissa känsliga tillämpningar, till exempel bestämda eller revolutionerande system och vapen, särskilt de som förknippas med avskräckande och masseffekt, kommer alltmer att utvecklas i taktfulla (och avskilda) partnerskap. Särskilda nationella eller nära allierade experter och investeringar kommer att krävas för att ta itu med, till exempel bekämpning av terrorism med kärnvapen och kemiska och biologiska försvar.” [31]

The ”defence” tag-on kan uteslutas eftersom de biokemiska-nukleära experimenten 1940-1979 på den brittiska allmänheten också var märkta ”defensiv”. [32]

I detta MOD-(Ministry of Defence)-dokument finner vi följande:

”I dessa fall kommer den leverantören sannolikt att förbli inhouse till Defence, eller regering-till-regering. Direkta investeringar kommer också att vara viktiga även när det inte finns någon civil motsvarighet, såsom högpresterande sprängämnen, visst skydd och vägledningssystem och specifika sensorer … militära och civila tillämpningar som kräver räckvidd och synlighet, särskilt analystillämpningar, har nu flyttat från marken till luftburen användning och, eftersom de blir praktiskt och ekonomiskt lönsamt, kommer många av dessa program i allt högre grad att utnyttjas antingen i övre atmosfären eller i rymden. (Tyngdpunkter i fetstil i original)” [33]

(Originaltext: ”‘In these cases, the supplier is likely to remain inhouse to Defence, or government-to-government. Direct investment will also remain important where there is no civilian counterpart, such as high-performance explosives, certain protection and guidance systems, and specific sensors……Military and civilian applications that require range and visibility, particularly sensing applications, are currently moving from ground to airborne use and, as they become practically and economically viable, many of these applications will be increasingly exploited either in the high atmosphere or in space.’ (Emphases in bold in original)” [33]

Hänvisningen till den ”höga atmosfären” är viktig, eftersom det är där cloud seeding genomförs, enligt ”Owning the Weather”-dokumentet, i förhållande till den jonosfäriska beväpningen (weaponisation). Bortsett från ”Owning the Weather” är den cloud seeding som sprayas i dag en fortsättning på denna typ av forskning. Det amerikanska flygvapnet förklarade:

Boundary Layer Meteorology och Aerosol Research Branch genomför ett forskningsprogram inom mikrometeorologiska processer och strukturer i det atmosfäriska gränsskiktet. Detta program fokuserar på samspelet mellan mark och luft med vindfält, turbulens och flöden samt på optiska metoder för att spåra aerosoler (främst kemisk-biologiska medel) och modellering av deras förflyttning och spridning i den taktiska miljön ”. [34]

Enligt Neil Davison vid Bradford University, ”har försvarsministeriet och det amerikanska försvarsdepartementet samarbetat om ’icke-dödliga’ vapen, inklusive tillhörande krigsspel,[7] genom ett samförståndsavtal som undertecknades i februari 1998″ – ungefär samtidigt som chemtrailing intensifierades i Storbritannien. Air Force Materiel Commandlistade ”kemiska moln” som en del av dessa ”krigsspelsprogram” vilka fortsatte fram till åtminstone år 1999 (och i verkligheten långt därefter). Kan dessa gemensamma ”övningar” har involverat cloud seeding?

År 1999, det år som Air Force Material Commandmeddelade utökad verksamhet: 

”…godkändes ett förslag om att utveckla ett Overhead Chemical Agent Dispersion System (OCADS) för finansiering … enligt the Joint Non-Lethal Weapons Directorate (JNLWD) Technology Investment Program (TIP).”

Syftet med utvecklingsarbetet var att ge den amerikanska militären:

”…förmågan att snabbt sprida kemiska medel över stora områden. De spridda medlen kan användas för kontroll av massorna eller för att utveckla en skyddande barriär på distans.”

Detta arbete utfördes av Primex Aerospace Company (som sedan förvärvades av General Dynamics) i samarbete med US Army’s Armament Research, Development and Engineering Center (ARDEC) vid Picatinny Arsenal, New Jersey. I slutrapporten, som publicerades i april 2000, beskrevs den framgångsrika designen, testen och demonstrationrn av ett system som består av en bärraket och spridningsanordning.

”Spridningsenheten i sig består av en flytande kapsel av plast med integrerad gasgenerator för att sprida lasten … Tekniken är anpassningsbar för att leverera vätskor med olika egenskaper i olika droppstorlekar (från 1 cm till ånga) och för att kunna leverera pulver, inkapslade vätskor eller projektiler såsom gummipellets. Den är också skalbar för olika avstånd och för mindre eller större områden för spridning. Efter september 2001, har the Solid Propellant Systems Group vid General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (formerly Primex Aerospace Company) finansierats av JNLWD att utföra ytterligare arbete som bygger på Overhead Liquid Dispersion System (OLDS) för att utveckla liknande flytande spridningsteknik för en 81mm ”icke dödlig” granatkastare tillsammans med ARDEC ’.” [35]

(Originaltext: ”‘The dispersal device itself consists of a liquid canister made of plastic with integrated gas generator to disperse the payload……[T]he technology is adaptable for delivering liquids with differing properties in varying droplet sizes (from 1cm to vapour) and for delivering powders, encapsulated liquids, or projectiles such as rubber pellets. It is also scalable for different distances and smaller or larger areas of dispersion. Subsequently, in September 2001, the Solid Propellant Systems Group at General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (formerly Primex Aerospace Company) was funded by JNLWD to carry out further work building on the Overhead Liquid Dispersion System (OLDS) to develop similar liquid dispersal technology for an 81mm “nonlethal” mortar in collaboration with ARDEC’”. [35])

”Owning the weather”-dokumentet uppgav att obemannade luftfartyg kan användas för att leverera nanopartiklar för väderkontroll.[36] Ett US Navy-dokument som har avslöjats av Neil Davison antyder att drönare också skulle kunna användas för att leverera biokemiska ämnen, och att tester hade genomförts genom ett Joint Non-Lethal Weapons Directorate (JNLWD),med Hunter and Exdrone UAVs från 1996 till 1997. Drönaren använde rök- ammunition för att simulera ”irriterande kemisk agent-ammunition”.

Ett dokument som grävts fram av Davison med titeln ”Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Non-Lethal (NL) Payload Delivery System” som presenterades vid konferensen Non-Lethal Defense III år 1998, berättar att ”ett UAV-fördelningssystem skulle kunna användas av vilken UAV som helst med en lastkapacitet på 40 lb (cirka 18 kg, min anm.PH) eller mer. Projektet prioriterades av JNLWD under deras översyn år 1998 av befintliga program. Davison fortsätter med att citera en Southwest Research Institute-rapport, avseende medel som tilldelas dem för leverans av biokemiska vapen.

Den anger att:

”…ingenjörer utvecklat en datorstyrd obemannad motordriven Para foil (UPP) utrustad med en last som sprider vätskespray under flygningen. Utvecklad för Marine Corps Non-Lethal Directorateär systemet avsett att ge alternativ icke-dödlig kontroll av folksamlingar för den amerikanska militären. UPPen försågs med en pan-tilt-kamera[8] för att kontinuerligt kunna lokalisera effekterna på målet för vätskesprayningen. Med hjälp av datorstödda flyglägen och kamerabilden, kan en fjärrmanöver rikta UPP över ett mål på låg höjd och släppa sprayningen.” [37]

På sin Langley-adress, nämnde Bushnell användningen av binära vapen. Det verkar som om de, förutom att ”äga vädret”, började ett dolt, globalt, binärt[9] krig för länge sedan med cloud seeding.

Med tanke på att många chemtrail-aktivister har tagit vattenprover efter tung sprutning och säger sig ha funnit höga halter av polymer, skrev Davison år 1999, att JNLWD:

”…finansierat ett projekt vid Advanced Polymer Laboratory (APL) vid University of New Hampshire för att bedriva forskning på användning av mikroinkapsling för leverans av kemiska medel. I föreslagna kemikalier ingår invalidiserande medel såsom anestesimedel. Anledningen till att kapsla in kemikalier möjliggör kontrollerad frisättning och uppdelning av binära system. Dessutom kan de levereras från en mängd olika plattformar som hagelgevär, bärraketer, airburst ammunition, granatkastare och UAV.” [38]

Enligt Davison blev Raytheon[10] belönat med ytterligare kontrakt under 1999.

”Militär leveranssystemsutveckling, å andra sidan, har fokuserat på leverans av kemiska medel över långa avstånd att släppas som aerosoler eller sprayning över ett stort område för att påverka en grupp människor snarare än en individ.” [39]

År 2010 meddelade det brittiska försvarsministeriet att fram till 2040:

”…kommer miljökrigföring att kunna utnyttja leverans och spridning av växt- och mänskliga patogener genom frisättning av fjärrstyrda insekt-maskiner, hybrider eller insekter, för att orsaka fysisk, och därefter, ekonomisk skada.”

Rapporten tillade att ”sådana metoder kan användas för att försätta människor ur stridbart skick eller som dödliga patogener för att attackera människor”. [40]

Sammanfattning

Människor runt om i världen har märkt en intensifiering av cloud seeding. Allmänhetens växande medvetenhet bemöts med mediernas desinformation och tystnad. Forskare, media och myndigheter som är knutna till regeringens och militärens pseudovetenskap om så kallade ”kvardröjande strimmor”, kan inte argumentera mot det enkla faktum att omärkta flygplan är verksamma i civilt luftrum.

I stället för att delta i meningslösa cloud seeding vs contrail-debatter, skulle chemtrailaktivister göra klokt i att kräva att få veta vad omärkta flygplan gör i luftrummet över deras städer. Politiker, flygbaser, lokala media och luftfartsmyndigheter måste konfronteras. Aktivister måste kräva att få veta märke, modell och serienummer på flygplanen, varför de avviker från kommersiella flygvägar, vilka företag som gör dem, under vars kommando de opererar, vilka piloterna är, från var de startar och var de landar. Denna cloud seeding förgiftar oss alla, och i jakten på Full Spectrum Dominance [11], kommer besprutningen bara att öka om vi inte agerar.

Wikispooks – An encyclopaedia of deep politics Wikispooks.com/wiki/

Text: Pia Hellertz | Resrevation för översättningsfel och missförståd. Översättaren hänvisar till originalartikeln för kontroll av den ursprungliga betydelsen.

Referenser

[1] Referenserna som anges inom [] finns i originalartikeln.

[2] Piezoelektricitet, är en egenskap hos vissa kristaller att när de deformeras omvandlas det mekaniska arbetet till elektricitet och även det omvända; elektricitet omvandlas till mekaniskt arbete (Wikipedia).

[3] MeV = Megaelektronvolt. Elektronvolt är en energienhet med beteckningen eV, som används som enhet för små energier. (Wikipedia)

[4] FY99 Air and Missile Defense Fas.org/spp/starwars/docops/amd99/

[5] Project Censored är ett medieforsknings-, utbildnings- och opinionsbildningsinitiativ som är inrymt vid Sonoma State University sedan 1976. I dess journalistiska verksamhet ingår publiceringen av nyheter upplysningar som censureras av andra mediekällor. De definierar sitt uppdrag som ”Project Censored utbildar studenter och allmänheten om vikten av en verkligt fri press för demokratiskt självstyre. Vi exponerar och motsätter oss nyhetscensur och vi främjar oberoende undersökande journalistik, mediekunskap och kritiskt tänkande.” (Wikipedia, min övers. PH)

[6] Patogen betyder något som framkallar sjukdomar. Dit räknas till exempel smittämnen, gifter, stress och autoimmunitet. Autoimmunitet är immunförsvarets skadliga angrepp med autoantikroppar på kroppens egen vävnad, vilket kan yttra sig i sjukdomar eller bortstötning av organ vid transplantation. Alla människor har en viss grad av autoimmunitet, men när den blir för hög blir den skadlig. Autoantikroppar är antikroppar som kroppen bildar mot sina egna vävnader eller system (antigener). (Wikipedia)

[7] En militär övning eller ett krigsspel är användning av militära resurser i utbildning för militära operationer, antingen för att utforska effekterna av krig eller för att testa strategier utan att genomföra själva kriget. (Wikipedia)

[8] Pan/Tilt/Zoom cloud-kameran är en flexibel lösning för övervakning av hemmet eller det lilla kontoret. Till skillnad mot vanliga webbkameror kan kameran sända och spela in högupplöst (HF) video och ljud även i fullständigt mörker tack vare de inbyggda IR LED-lamporna. (Produktinfo från Dlink.com/se/sv/home-solutions/view/network-cameras/dcs-5222l-pan-tilt-zoom-cloud-camera )

[9] Binära kemiska vapen eller ammunition är kemiska vapen där det giftiga medlet i sitt aktiva tillstånd inte finns i vapnet. Snarare är toxinet i form av två kemiska prekursorer, fysiskt åtskilda i vapnet. De prekursorer (katalysatorer) som är utformade för att vara signifikant mindre toxiska än agenten som uppstår när de blandas, och detta gör att det vapen som skall transporteras och lagras kan göra det på ett säkrare sätt än annars (Wikipedia)

[10]Raytheon Corporation, världens fjärde största militära vapenproducent, har köpt HAARP-patentet. Raytheon och Northrop Grumman kör flygvapnets aerosol-program i USA för att förbättra radarvapnens ledningsförmåga. Raytheon äger General Dynamics, som är den främsta militära producenten av obemannade flygande farkoster, ”Unmanned Aerial Vehicle” (UAV) och som nu rapporterar väder för NOAA genom Raytheons Advanced Weather Information Processing System-datorer kopplade till sina UAV-vädermodifieringsenheter och radar- vapen.” (Uppgiften hämtad från William Thomas ”Timelines” Thomas, William (u.å.) – en historisk beskrivning om vädermanipulering från 1940 till 2013.)

[11] Begreppet Full Spectrum Dominance används bland annat av F. William Engdahl i boken med samma namn [begreppet kommer från US Defence.gov]. För den fraktion som styr Pentagon, militärindustrin och oljeindustrin, tog det kalla kriget aldrig slut. De gick ”under radarn” för att skapa ett globalt nätverk av baser och konflikter för att främja deras långsiktiga mål av Full-Spectrum Dominance, total kontroll av planeten på marken, i vatten, luft, rymd, yttre rymden och cyberrymden. I deras metoder ingår kontroll av propaganda, användning av icke-statliga organisationer för regimskifte, färgade revolutioner för att avancera Nato österut, och ett brett spektrum av psykologisk och ekonomisk krigförings- tekniker, en Revolution in Military Affairs, som de kallade det.

Händelserna den 11 september 2001 skulle möjliggöra för en amerikansk president att förklara ett krig mot en fiende som var överallt och ingenstans, som motiverade en Patriot Act som förstörde den frihet alla värnade om genom det nya globala kriget mot terrorismen. Denna bok ger en oroande titel på denna strategi för Full Spectrum Dominance.

T.J. Coles is a Phd candidate at the University of Plymouth (UK) and a filmmaker. His film, ”The Collapse of the Two State Solution” was released by Concord Media. He began writing as a columnist for Axis of Logic in October, 2011. You can contact the author via editor@axisoflogic.com | Axisoflogic.com


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq