Emerging Viruses: AIDS And Ebola – Nature, Accident or Intentional?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 1 september 2014
- NewsVoice redaktion

Emerging Viruses

Dr. Leonard G. Horowitz’s national best-seller (that the New York Times refused to review) provides the first in-depth exploration into the origins of HIV and Ebola

Health professionals and those involved in infectious disease research will find Emerging Viruses startling: Harvard researcher Horowitz’s studies gather evidence to conclude that AIDS and the Ebola viruses evolved during cancer virus experiments in which monkeys were infected with viral genes from other animals. Certain to spark controversy, this provides quite a different view of virus mutations and evolution. — Midwest Book Review

Buy on Amazon

The book was published in 1996Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Härligt Torbjörn att du uppmärksammar Horowitz arbete. Boken kom ut 1996, Fyra år efter jag skrev Aids-Tabu på svenska. Båda böckerna tillsammans, + ett antal andra tex av Segal och Cantwell är oerhört viktiga. Horowitz största nya bidrag är att han likt Ralf Sundberg följer i pengarnas spår, dvs kartlägger order och pengaflöden mellan militär och bioteknikfirmor som sölade med virus, apor, får och mänskliga foster. Allt för att åstadkomma hybrider.
    Hälsningar Ingemar Ljungqvist, författare, chefred 2000-Talets Vetenskap, Dr Sc och inte minst glad pensionär sedan igår kolla gärna http://www.2000tv.se

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *