Hur exploaterande stater ser på Afrikas naturresurser

publicerad 10 september 2014
- av Torbjörn Sassersson red.

Lägg den här bilden på minnet. Den är inget skämt utan en krass bild av den verklighet som Afrikas folk konfronteras med. Undertecknad träffade nyligen representanter från Zambias regering och ställde då frågan hur ledningen ser på USA:s interventioner på den Afrikanska kontinenten. Jag kan inte återge svaret exakt, men det var tydligt att de politiskt medvetna i landet inte ser mer blida ögon på de metoder USA använder för att få tillgång till kontinentens naturresurser.

Afrikanska stater vill självklart ha en bra import/export, men när tex USA ger sig in på Afrikamarknaden sker det ofta genom att landet först destabiliseras.

Text: Torbjörn Sassersson | Bildkälla: okänd

Afrika naturresurser