Misstanke om att oetisk medicinsk forskning sker på levande människor i Sverige

publicerad 16 september 2014
- av Torbjörn Sassersson red.
Tvångsvaccination eller bara vaccination? - Crestock.com

GMO-vaccine

DEBATT. NewsVoice har tidigare varnat för att oetisk medicinsk forskning kan ske i Sverige. Det framgick i och med att svenskt lagrum 2012 utökat möjligheterna för medicinsk forskning på beslutsoförmögna. Nu har 5 av Etikprövningsnämndens 14 ledamöter plötsligt hoppat, enligt Ekot som tagit del av mail-konversationer.

Text: Torbjörn Sassersson | Uppdaterad kl 16:36 den 19 sep 2014

Etikprövningsnämndens uppgift [länk] är att överse att svensk forskning på levande och avlidna personer, forskning på biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter, sker etiskt.

Sveriges radio Ekot: Etiknämnd får kritik – ledamöter avgår

Kritiken som framförts till ledningen i nämnden handlar om att flera av ledamöterna som hoppat av uppger att myndigheten inte klarar av sitt uppdrag, alltså att se till att medicinsk forskning på tex levande och döda människor är etisk.

Jag använder ogärna ordet katastrof men mycket talar för att läget på kansliet är katastrofalt, skriver en av nämndens ledamöter i en mejlkonversation som Ekot tagit del av, skriver SvD idag [16 sep 2014].

Att oetisk forskning på människor kan vara ett faktum – eftersom ledamöterna hoppat av – kommer inte som en överraskning. Vi har en mörk historia bakom oss av tvångsvård och medicinska experiment, som många beslutsfattare vill glömma att de medverkade till.

Vi får återkomma när mer offentlig information från Etikprövningsnämnden(CEPN) finns tillgänglig. NewsVoice har ställt frågan till nämnden vilka de 5 ledamöterna är. Till dess bör denna artikel läsas med en viss reservation. Det kan ju vara så att 5 ledamöter hoppat av för att oetisk forskning skett på dött biologiskt material från människor, även om det låter osannolikt.

Text: Torbjörn Sassersson


Relaterat

Myndigheterna: Beslutsoförmögna vuxna och barn med cancer bör ingå i medicinska experiment

Sveriges långa historia av rasbiologi och tvångssterilisering

Svenska läkare experimenterar med livsfarliga mediciner – Pfizers Cytotec dödade nästan mamma och barn

Patientsäkerhetslagen är en Läkarsäkerhetslag – Skyddet för läkare som gör vårdmisstag ökar