Misstanke om att oetisk medicinsk forskning sker på levande människor i Sverige

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 16 september 2014
- Torbjörn Sassersson
Tvångsvaccination eller bara vaccination? - Crestock.com

GMO-vaccine

DEBATT. NewsVoice har tidigare varnat för att oetisk medicinsk forskning kan ske i Sverige. Det framgick i och med att svenskt lagrum 2012 utökat möjligheterna för medicinsk forskning på beslutsoförmögna. Nu har 5 av Etikprövningsnämndens 14 ledamöter plötsligt hoppat, enligt Ekot som tagit del av mail-konversationer.

Text: Torbjörn Sassersson | Uppdaterad kl 16:36 den 19 sep 2014

Etikprövningsnämndens uppgift [länk] är att överse att svensk forskning på levande och avlidna personer, forskning på biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter, sker etiskt.

Sveriges radio Ekot: Etiknämnd får kritik – ledamöter avgår

Kritiken som framförts till ledningen i nämnden handlar om att flera av ledamöterna som hoppat av uppger att myndigheten inte klarar av sitt uppdrag, alltså att se till att medicinsk forskning på tex levande och döda människor är etisk.

ArcanumSkolan 2024

Jag använder ogärna ordet katastrof men mycket talar för att läget på kansliet är katastrofalt, skriver en av nämndens ledamöter i en mejlkonversation som Ekot tagit del av, skriver SvD idag [16 sep 2014].

Att oetisk forskning på människor kan vara ett faktum – eftersom ledamöterna hoppat av – kommer inte som en överraskning. Vi har en mörk historia bakom oss av tvångsvård och medicinska experiment, som många beslutsfattare vill glömma att de medverkade till.

Vi får återkomma när mer offentlig information från Etikprövningsnämnden(CEPN) finns tillgänglig. NewsVoice har ställt frågan till nämnden vilka de 5 ledamöterna är. Till dess bör denna artikel läsas med en viss reservation. Det kan ju vara så att 5 ledamöter hoppat av för att oetisk forskning skett på dött biologiskt material från människor, även om det låter osannolikt.

Text: Torbjörn Sassersson


Relaterat

Myndigheterna: Beslutsoförmögna vuxna och barn med cancer bör ingå i medicinska experiment

Sveriges långa historia av rasbiologi och tvångssterilisering

Svenska läkare experimenterar med livsfarliga mediciner – Pfizers Cytotec dödade nästan mamma och barn

Patientsäkerhetslagen är en Läkarsäkerhetslag – Skyddet för läkare som gör vårdmisstag ökar


Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Ale 9 Maj, 2018 at 05:45

  Ale, “Så långt allting gott”, skriver du, beträffande att den skolmedicinska vanvården motiverar experimenterande på cancerpatienter med att “man inte har något att förlora, då patientens liv ändå inte går att rädda”. Men detta är inte sant. Onkologens dödsdom betyder inte att alla möjligheter är uttömda, alternativa cancerbehandlingar är nämligen oerhört mycket effektivare än läkemedelsindustrins metoder och dessutom utan biverkningar.

  Det är vanligt att av skolmedicinen dödsdömda cancerpatienter blir räddade med hjälp av alternativa cancerbehandlingar. Detta ofta trots svåra skador från läkemedelsindustrins/skolmedicinens destruktiva ingrepp “skära, bränna, förgifta”. De som låter behandla sig med uteslutande alternativa cancermetoder har mycket, mycket bättre hälsa och överlevnad, än de som väljer de skolmedicinska cancermetoderna.

  För övrigt är det experimenterande som dödsdömda cancerpatienter utsätts för inom den skolmedicinska vanvården att jämställa med tortyr, vilket i stort sett gäller all skolmedicinsk cancerbehandling.

  Ditt “Så långt allting gott” är alltså i sammanhanget verkligt missvisande.

 • Självklart att det förekommer. Vid cancerbehandling är en vanlig motivering att man inte har något att förlora, då patientens liv ändå inte går att rädda. Så långt allting gott. Problem uppstår när statistiken blir snedvriden: patienter uppges avlida av cancern, inte av cancerbehandlingen.

  Nu var det kanske inte detta som artikeln åsyftade. Det har gjorts tester på bland annat utvecklingsstörda gällande kariesangrepp (Vipeholmsexperimenten). Gruppen fick äta stora mängder specialtillverkad kola (över 30 ton) som hade den egenskapen att kolan fastnade på tänderna. Detta tilläts fortsätta tills tänderna ruttnade bort. Sedan undersöktes tandstatus med skärmande resultat samt ett väsentligt lidande hos gruppen.

  Alla som har haft tandverk i EN tand vet vad lidande det innebär. Föreställ er tandverk i samtliga tänder under en längre period – vi talar här om år i följd.

 • Från 2012: Centrala etikprövningsnämnden CEPN förfalskade offentliga handlingar

  Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) bedriver tillsyn på forskningsprojekt och har slogan: ”Etikprövning av forskning som avser människor”. Nu har Dagens Medicin avslöjat att myndigheten förfalskat offentliga handlingar. Ingrid Helmius, doktor i offentlig rätt vid Uppsala universitet säger att myndigheten gjort sig skyldig till urkundsförfalskning. Straffsatsen är upp till 2 års fängelse.

  https://newsvoice.se/2012/09/01/centrala-etikprovningsnamnden-cepn-forfalskade-offentliga-handlingar/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *