Publikt.se: ”Många forskare som anlitas av myndigheter är samtidigt knutna till näringslivet”

publicerad 19 september 2014
- Henrik G
Medicinsk forskning. Foto: Michal Jarmoluk. Licens: Pixabay.com

revolving doorsDEBATT. Många forskare som anlitas av myndigheter är samtidigt knutna till näringslivet, skriver Katarina Bjärvall på Publikt.se. Anledningen är att myndig­heterna ofta inte har något val eftersom oberoende experter kan vara svåra att hitta, men försvarar det beteendet som är besläktat med fenomenet ”revolving doors” och minskar det jävet? Knappast, anser nog de flesta.

Ibland behöver en myndighet göra svåra vetenskapliga bedömningar – det kan handla om att ta ställning till kemikalier, mediciner eller livsmedels­tillsatser. Då tar man hjälp av experter. Men många av dem har starka band till näringslivet. En del är anställda vid insti­tu­tioner som får pengar av indust­rin. Många tjänar också pengar på uppdrag som konsulter åt bolag i branschen.

Experternas kopplingar till näringslivet kan vara problematiska, menar Helena Sundén, chef för Institutet mot mutor.

”De som är uppdragstagare hos myndigheter ska uppträda så att ingen ens kan misstänka att de är illojala.”

”Publikt har granskat experter som anlitats av fyra statliga myndigheter. En av dem är Livsmedelsverket, som har knutit tretton forskare till sig i sitt vetenskapliga råd, expertgruppen för nutrition och folkhälsa.” – Katarina Bjärvall

Läs mer i Publikt.se

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq