Rockefellers’ plan to withdraw from fossil fuel and move into clean energy

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 25 september 2014
- NewsVoice redaktion

Rockefeller Brothers FundIn an unexpected development this week, the Rockefeller family has announced it is planning to withdraw its philanthropic fund’s fossil fuel investments and move into clean energy instead.

Text: Dr. Rath Health Foundation

Having made one of the world’s largest fortunes through the oil business over the past 140 years or so, they claim they are preparing to slash the Rockefeller Brothers Fund (RBF) holdings in fossil fuels to less than one percent of its total portfolio and reinvest in “clean energy technologies and other business strategies that advance energy efficiency”. Towards this goal, a statement published on the RBF website, which oversees almost $900m of investments, describes an intention to divest coal and tar sands assets “as quickly as possible”.

All of which causes us to wonder whether John D. Rockefeller’s descendents are now perhaps dreaming of achieving a comparable global control of clean energy technologies to that which he himself once had over the production, transporting, refining and marketing of oil? Whilst only time will tell, we suggest it would take a brave man to bet against this.

Read complete articleSå här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Petr Grafström.. m fl.
  Jag bor i UK sedan många år men besöker bl a NewsVoice för att jag är intresserad av det mesta och för hålla mig underrättad om svenskars syn på saker och ting om vad som pågår i världen.
  Tyvärr är det inte många svenskar som kan konsten att debattera utan man hamnar ofta i gnabb (som kan urarta till rena personangrepp) med varandra, om helt oväsentliga saker, som inte har något som helst att göra med ämnet i tråden.
  Att ni bara orkar – GROW UP!!

  • Din kommentar är verkligen nedvärderande. Vad har jag sagt som är nedvärderande? Att folk drömmer om ouppnåeliga superkrafter som tex att flyga som Peter Pan? Jag tror att det är en mycket vanlig dröm att man flyger utan hjälpmedel.
   Och skälet till den liknelsen är att folks vanföreställningar om energikällor är ungefär lika orealistiska. Hade du vänt dig specifikt till dem som verkligen gick till personangrepp hade det varit mer lyckat.

 • Peter G, det är ju bra att du vet allt. Då kan du lösa våra energiproblem!
  Då kan du även lösa världsekonomins problem. Och politikens.
  Trist bara att du ännu inte förstått att “partiklar” bara är mentala approximationer av en hittills okänd verklighet.
  Eller – förklara varifrån naturlagarna har kommit. De vi känner till. Resten begär jag inte att du skall förklara.

  • Trevligt att du tror att jag är Gud. Jag skall försöka leva upp till det en stund.
   Och Herren talade och sade:
   Hur I skolen finna naturlagarna är förborgat. Men om I haver syndat och skingrat förlåten och kollat i facit, då drabbas I och era avkomlingar i tusende led av mitt godtycke.
   Nu får ni inte bli rädda för jag vill bara skydda er. Det är nämligen så att när man förstår på ett djupt plan hur allt hänger ihop så har det en verklighetsupplösande konsekvens.
   Ni går upp i världsaltet och kan aldrig återvända till era mänskliga skepnader.

 • Kan detta vara en del av det hela:LENR = Energi från kvantumnivån i skapelsen,

  Vi inväntar en rapport från ett forskargäng, peer review -biten m.m tar sin tid dock så man hoppas att i oktober kunna offentliggöra information om E-Cat. “Positive or negative” som uppfinnaren Andrea Rossi själv uttrycker det.

  Har några fina cigarrer i kylen som jag hoppas få tända när de släppt rapporten. 🙂

  Bra sida om E-Cat: http://www.e-catworld.com/

  LENR har reproducerats över 17.000 gånger på forsknings-intutitioner världen över med (detta var 2011) källa: Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences

  Man har med LENR -teknik transmuterat grundämnen utan radioaktivitet i slutprodukten.

  Info för nördar: http://lenr-canr.org/

  Problemet har varit att skapa en så kraftfull maskin att den går att sälja kommersiellt, detta är vad vi “optimister” väntar på nu från tredjeparts -vetenskaparna som har haft ett år på sig att undersöka Andrea Rossi:s E-CAT.

  • Det strider inte mot naturlagarna att utvinna kärnenergi från de flesta stabila atomkärnor vid låg temp. Det är bara extremt osannolikt – annars vore materien mycket mer instabil.
   Inne i stjärnor pågår kärnkemiska processer som även involverar stabila ämnen. Men i den miljön bombarderas kärnorna av snabba elementarpartiklar som övervinner potentialbarriärerna runt kärnorna. Och de försöker oupphörligt tills den låga sannolikheten för en faktisk kärnreaktion övervinns.
   Man förstår hur svårt det måste vara att efterlikna detta vid låg temp. Det entusiasterna hoppas på är att det skall finnas någon starkt resonant effekt – men det är väldigt liten chans ty om det fanns skulle det redan förekomma naturligt och bakgrundsstrålningen från naturliga sönderfall skulle stimulera såna resonanta fenomen.
   Därför är det troligtvis bara mätfel om de tycker sig extrapolera till användbara resultat genom att skala upp anläggningen. Men det gör ingen skada att de experimenterar. De kan komma på något annat av intresse på vägen, sk cerendipity.

  • När såna entusiaster som du citerar inser att det bara är konventionell teknologi och ingen annan energi än den som läcker från det vanliga elsystemet eller för all del från starka radiosändare om man råkar vara väldigt nära, så känner de sig som om luften gått ur dem. De känner sig både lurade och samtidigt lite bortgjorda. Kanske inte så kul att gå ut och varna andra för att gå i samma fälla. Sen kanske de hoppas att tänk om i alla fall på nåt vis…. Vidare finns det möjligheter att tjäna pengar på att sälja böcker i ämnet. Och att skaffa sig en supporterskara som drar uppmärksamhet till föremålet för beundran med diverse kommersiella möjligheter som följd.
   Den bevisligen skicklige uppfinnaren von Platen ägnade sig länge åt att försöka bygga en sorts evighetsmaskin därför att han litade på ekvationer som inte var tillämpliga under de förhållanden han undersökte. Det finns naturligt hos oss en dröm om att uppnå superkrafter att kunna flyga som Peter Pan eller varför inte lite mer komfort för de äldre som med en flygande soffa?

   • Bäste herre, du är ett lysande exempel på s.k. cyniker. Det finns cyniker, lättrogna och skeptiker. Det är absolut inget fel i att vara skeptiker. Om jag får leka med tanken så skulle du med stor sannolikhet tillhöra en skara som absolut hävdade att Jorden är platt vid tidpunkten då uppgifter om att den är rund framlades. Det finns fri energi. Hela universum består av energi och Jordklotet har ett elektromagnetiskt energifält runt sig från vilket man kan hämta energi. Som nämnts innan redan, Nicola Tesla förstod att göra detta. Det är ett tag sedan!

    Lite off topic men ändå inte med tanke på att du håller på som du gör. Håll till godo!

    https://www.youtube.com/watch?v=ukq_chP7u0M

    Mvh/ Macula_Transfer

    • Videon är 7 minuter men jag kan sammanfatta den med: C.I.A. Cynicism = Ignorance + Arrogance! 😉

     Mvh/Macula_Transfer

    • Macula_transfer
     Cynism är något helt annat och det var inte rättvist sagt.
     Jag besvarade din kommentar utan oförskämdheter men för ovanlighets skull tycks jag ha blivit censurerad pga att jag var FÖR saklig misstänker jag. Jag vet inte om det var red eller hur det gick till. Eller också var det för att jag skrev att cynism är något jag endast rekommenderar när det gäller att inte tro de anglosaxiska eliterna om gott eftersom de uppfört sig bedrägligt så ofta. Medan jag verkligen betackar mig för att bli kallad cyniker när det gäller vetenskap. Där eftersträvar jag i st realism vilket är en helt annan sak. Det vore tvärtemot vad du säger cyniskt att lämna folk kvar i vanföreställningar som gör att de inte stödjer en rationell energipolitik. Oavsett vad de väljer så bör det vara baserat på tillförlitliga fakta. Och jag aktar mig noga för att håna dem som försöker bygga evighetsmaskiner och jag har ju inte ens kallat dem bedragare. Få se om kommentaren fastnar den här gången.

    • Macula_transfer
     forts
     Du säger att det finns ett emfält runt jorden från vilket man kan hämta energi. Det stämmer att det finns där och det skapas och underhålls av solen och det består av en strömkrets mellan solen och jorden. Och dess verkan är ungefär som ett kosmiskt batteri med effekten 20GW, vilket är som minst 20 kärnreaktorer
     Det är inte säkert att den energin är betydelselös för jordens naturliga processer och därför vet man inte om det är ofarligt att tappa fältet på energi. Men låt oss säga att det är ok. I så fall kvarstår problemet att det är oerhört svårt att utvinna den energin. Det är ju energi av låg täthet dvs väldigt utspridd. Det är svårt att utnyttja den om man inte bygger nånting som är ungefär lika stort, dvs större än jorden.
     Mycket talar för att solenergiteknik av mer konventionellt slag är den mest realistiska ‘fria’ energin.

 • Peter Grafström
  De där två hålen i väggen kommer väl att bestå under överskådlig tid. Vad som förändras är källan och distributionen. Rockefellers var med och skapade det nuvarande paradigmet med oljeboomen och vet nog när det är dags att hoppa av. För hundra år sedan var problemet med ”fri” energi att det inte gick att ta betalt för den. Idag är detta löst via IPv6. Med fri energi menas ju att man tar ut den via implosion på olika nivåer i naturen istället för att ta ut den explosiva förbrukande kraften via till exempel förbränningsmotorn. Tittar man en stund på nätet hittar man hundratals företag som jobbar seriöst med de nya teknikerna världen över. Man ser också hur till exempel Vattenfall sitter med skägget i brevlådan med kolkraftverk och kärnkraftsanläggningar som i sinom tid kommer att betraktas som kuriosa. Av ledningsgatorna med de jättelika högspänningsstolparna kan man kanske bygga turistanläggningar, ungefär som vi idag turistar på Göta Kanal, förindustrialismens distributionsled. Vad gäller vindkraften så har den kunnat växa nästan enbart via politiskt beslutade subventioner som hållit den om ryggen i jakten på röster, Det är nu räkningen kommer.

  • Jan
   Pratar du om Schaubergers ideer – kul läsning minns jag att jag tänkte speciellt om gamla trädslag för fiolbyggen och springkällor högt uppe i bergen, och om att Donau blev smutsigare när den rätades ut och centrifugalreningen i krökarna försvann. Men hans energiutvinningsmetod har jag aldrig sett vetenskapligt bekräftad.
   Läs mitt svar till Johan först, ty det var alltså ingen fri energi i det fallet.
   Om det var den typen av hundratals företag du menar så var det bara konventionell teknologi.

 • Ang Rockefellers
  Det gäller som ni vet en av deras stiftelsers investeringar hur stora de nu är och inte deras affärsimperiums satsningar. De vill ha miljörörelsen på sin sida. Oavsett hur långt den tekniska utvecklingen gått med rena energikällor räknar de med att miljörörelsen kommer att tvinga fram beställningar. I Sverige har det väl varit brister med kvaliteten. Nyligen har man övergivit vindkraftsprojekt som var för dyra att laga.

 • Beträffande –“..causes us to wonder whether John D. Rockefeller’s descendents are now perhaps dreaming of achieving a comparable global control of clean energy technologies to..”– så går mina tankar i samma banor…

  Tack Jan Rosbäck för intressanta länkar.

  • Här är ett intressant svar levererat 1981: “8.11 ↥ Questioner: Wouldn’t this type of craft totally solve, or come close to solving, a lot of the energy problems as far as transport goes? That we’re used to transporting [inaudible]… transporting [inaudible].

   Ra: I am Ra. The technology your peoples possess at this time is capable of resolving each and every limitation which plagues your social memory complex at this present nexus of experience. However, the concerns of some of your beings with distortions towards what you would call powerful energy cause these solutions to be withheld until the solutions are so needed that those with the distortion can then become further distorted in the direction of power.

   Category: UFOs”

   http://www.lawofone.info

   /Macula_Transfer

 • Rockefellers känner vart vinden blåser, det är så man håller sej på topp. Solpaneler i all ära men många patent som kom för upp till hundra år sedan och fram tills nu har hemlighållits i systemet dyker upp nu. Med internet sprids de som vinden. Kolla in till exempel http://hopegirl2012.wordpress.com/ med Fix The World. Det är bara en i mängden, finns mera på http://www.peswiki.com. Det är inga stofiler som sitter och skruvar i en lada på landet längre. Mycket finns på nätet sedan flera år att beskåda och även under tillverkning.

  • Jan Rosbäck
   Inte stofiler anser du men knappast ärlig marknadsföring heller.
   Du hänvisar till Free energy och det pratas om ‘overunity’
   Det är inget revolutionerande utan det handlar bara om att man samlar in lite energi som kommer utstrålat direkt från det vanliga elsystemet eller indirekt via radiosändare, tex routrar.
   För att få ut tex 100mW(milliWatt) av den energi som man redan betalat via elräkningen men som läcker måste man mata in typiskt 99,9mW har jag sett siffror på i andra källor, men tror man på optimistiska rapporter kanske det skulle räcka med 90mW
   Den kommer alltså ursprungligen från väggkontakten och det blir bara små mängder.
   Ingen fri energi således.

   • De enheter jag sett både filmer på och beskrivningar på har inte alls de specifikationerna. De skapar energi utifrån sin egen självsvängning. Det behövs inget vägguttag. Det behövs inget elnät. Många har fått sätta livet till för att de försökt släppa lös dessa på marknaden.

    • Du har missförstått det genom att de marknadsför sig på ett missledande sätt. Självsvängningen används enligt heterodynprincipen dvs man justerar fasen på en stark lokaloscillator som åstadkommer konstruktiv interferens med den svaga signalen som läcker från andra apparater och det gör att den sammanlagda signalen blir lite starkare än den som kommer enbart från lokaloscillatorn. Oavsett hur många procent utbyte du sett anges handlar det bara om konventionella energikällor: nätspänningen eller apparater anslutna dit.
     Däremot kan man säga att det fäster uppmärksamhet på att vi läcker förädlade energiformer och kanske borde det leda till att man försöker få högre verkningsgrad i konventionella elektriska och elektroniska system. Man skulle kunna använda smartare antenner i många sammanhang och därmed kunna minska effekten. Men det innebär i så fall att apparaterna blir lite större.
     För elnätet är det besvärligare men kanske borde man göra som de gör vid en del elsaneringar att använda tvinnade ledare i nätkablar, vilket minskar läckande strålning. Kostnaden måste förstås vägas in i det fallet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *