Sanna Ehdin visar vägen för dig – den nya självläkande människan

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 24 september 2014
- Torbjörn Sassersson red.
Sanna Anandala Ehdin föreläsnimg 22 sep 2014 i Sthlm - Foto: Torbjörn Sassersson

Sanna Anandala Ehdin föreläsnimg 22 sep 2014 i Sthlm - Foto: Torbjörn Sassersson

DEBATT. Sanna Ehdin var före sin tid 1999 när hon kom ut med boken “Den självläkande människan”, men nu har kunskapsläget och insikterna i Sverige kommit ikapp verkligheten parallellt med att det svenska sjukvårdssystemet de senaste åren tydligt visat sin oförmåga att skänka hälsa och bot till svenskarna.

Det finns inga pillergenvägar till hälsa. Det handlar om medvetna kostval, kroppslig och psykologisk medvetenhet, kunskap om hur maten vi stoppar i oss och hur psyket likväl som miljön direkt påverkar vår hälsa. Vägen till bot och hälsa handlar sällan eller inte alls om strålkanoner, cellgifter, antidepressiva medel (SSRI), elchocker, kirurgi, riskabla vacciner eller kortison.

Ett skolmedicinskt självbekräftande tänkande

En av de stora insikterna som ännu inte brett nått allmänheten är att de som påstås dö av cancer i själva verket dör av kemoterapin, men alla dödsfall inom cancervården tillskrivs alltid cancern i statistiken. Det blir till ett självbekräftande systemtänkande där cancervården alltid framstår som vinnare och där överlevnad, trots cellgifter som skadar alla celler i kroppen, alltid framställs som en framgång. Vi kan kalla det “cherry picking”. Det är så här den “moderna” vården överlever år efter år som system, för det utsätts aldrig för en oberoende revision från utsidan utan endast för ett intern beskydd där misslyckanden förklaras som att patienten dog av en sjukdom.

Till skillnad från den materialistiska medicinen som pådyvlar oss att människan är en ickeperfekt, sjuklig, biologisk robot med medfödda genfel, eller åtminstone något i den riktningen, sker i världen en allt mer synlig hälsorevolution som betraktar människan som en utvecklad biopsykisk varelse som sedan miljoner år utvecklat ett immunförsvar som är vida överlägset alla industriella försök à la Nya Karolinska Sjukhuset att med barnvaccin och de snart kommande och “förebyggande” genvaccinerna skapa ett artificiellt immunförsvar och transhumanistiskt ombyggda och skenbart industriförbättrade gener.

Vi måste ta ansvar för vår hälsa – med små steg varje dag

Sanna Ehdin pekade i sitt föredrag i Stockholm den 22 september istället på att ansvaret för hälsa och bot primärt finns i oss själva, i de kostval vi gör varje dag, i den medvetenhet vi kan åstadkomma om vad som egentligen gör oss sjuka samt medvetenhet om kraften i våra psyken som kan skapa både placeboeffekt och stimulera självläkande mekanismer.

Cancer botas över hela världen, varje dag, med alternativa behandlingar utan allvarliga biverkningar, men det etablerade sjukvårdssystemet vill inte veta hur det går till och man vill inte föra någon statistik på dessa fall. Istället har sociala medier blivit globala kanaler som dokumenterar dessa fall vid sidan av den vetenskapliga forskning som varje dag fyller världens största medicinska bibliotek PubMed med forskningsrapporter på alternativmedicinska framgångar.

Vi måste påminna oss om vilken part som är vinnaren i detta medicinska schackspel om människans hälsa. Svaret är enkelt. Den medicin och den friskvård som i realiteten skyddar, botar och stärker är den medicin vi ska ha.

Sanna Ehdins bok “Den nya självläkande människan” är försenad och kommer ut i bokhandeln i oktober eller november. Den har blivit försenad eftersom Ehdin valt att försöka få med flera nya rön om de självläkande mekanismerna.

Text och foto: Torbjörn Sassersson

Sanna Ehdins föredrag
Föredrag 22 sep 2014, Stockholm, Götgatan 87, om boken “Den Nya Självläkande Människan”
Föredrag 24 sep 2014, Göteborg, om boken “Den Nya Självläkande Människan”

70 meter kö när Sanna Ehdin höll föredrag inför över 300 besökare i Stockholm den 22 september 2014 i Stockholm

Sanna Anandala Edhin skapade lång kö 22 sep 2014 i Sthlm


Så här kan du stötta Newsvoice