Sömnproblem? – Sju råd för bättre sömn

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 11 september 2014
- Torbjörn Sassersson

sömnproblemAtt ha svårt att sova är allt vanligare, även bland barn. Strålning från trådlös teknik eller lågfrekventa fält från elledningar och elektrisk utrustning är en allt vanligare orsak till sömnproblem. Många som haft långvariga sömnproblem sover bättre efter att de stängt av det trådlösa nätverket och annan trådlös teknik eller när de vistas i en stuga utan el långt från närmaste mobilmast.

Text: Mona Nilsson | Återpublicerad med tillstånd från Strålskyddsstiftelsen

En trådlös telefon har en basenhet som sänder ut mikrovågsstrålning dygnet runt, även när telefonen inte används, helt i onödan. Sömnproblem kan också orsakas av så kallade lågfrekventa fält från el- och kraftledningar, transformatorer mm. Lågenergilampor och så kallade ”smarta elmätare” kan också orsaka sömnsvårigheter. Många upplever att de plötsligt väcks upp mitt i natten, blir klarvakna och har sedan svårt att somna om. Det kan bero på att elmätaren just då för över informationsdata och avger mer strålning.

shutterstock_63622576Mobilmaster som står i närheten av bostaden är också en vanlig orsak till sömnproblem.

För de som bor i lägenheter kan grannarnas utrustning utgöra ett stort problem. En basenhet för en trådlös telefon eller en router för ett trådlöst nätverk kan stå på andra sidan väggen till sovrummet. För att kontrollera strålningen i sin boendemiljö bör man göra en mätning med en mätare som kan mäta inkommande högfrekvent strålning i mikrovågsområdet. Både mobilmaster, trådlösa telefoner och trådlösa nätverk sänder i frekvensområdet 900- 5 000 MHz.

Hur kan strålningen påverka sömnen?

Tekniskt producerad elektromagnetisk strålning, exempelvis mikrovågsstrålningen från ett trådlöst nätverk eller en mobilmast, stör hjärnans naturliga rytm och stressar den så att den inte kan komma ner i den lugna aktivitet, eller frekvens, som krävs för djup och bra sömn.

Hjärnans celler kommunicerar med varandra med hjälp av mycket svaga elektriska signaler, dygnet runt, även under sömnen. Hjärnan är alltså elektriskt aktiv dag som natt och aktiviteten kan registreras som hjärnvågor med hjälp av EEG.

EEG mäter hjärnvågornas frekvens och den skiljer sig mellan sömn och vaket, aktivt tillstånd. Under djup sömn är frekvensen mycket låg (0-4 Hz) medan den under vaket problemlösande tillstånd är betydligt högre (mellan 13-36 Hz).

shutterstock_148116878Hjärnans behov av låga frekvenser för god sömn är en viktig orsak till att sömnen försvåras då vi utsätts för onaturlig elektromagnetisk strålning från exempelvis trådlösa nätverk eller en mobilmast som sänder vid mycket höga frekvenser som stressar hjärnan.

Hjärnan får svårare att varva ner till i ett avslappnat tillstånd och djupsömn. Det är också en viktig anledning till att en annan vanlig biverkning av strålning från trådlös teknik är ökad stresskänsla.

Ytterligare en viktig bakomliggande mekanism är att strålningen påverkar vår biologiska rytm och produktionen av sömnhormonet melatonin. Forskning har observerat att produktionen av sömnhormonet melatonin minskar eller förskjuts hos personer eller djur som exponerats för elektromagnetisk strålning från exempelvis mobilmaster eller trådlösa nätverk. Det bidrar också till sämre sömnkvalitet eller sömnsvårigheter.

Sju råd för bättre sömn

  1. Stäng av all trådlös teknik i hemmet i synnerhet på natten (wifi, telefon, larm, elmätare som du själv installerat mm mm). Tänk även på aktivt stänga av den trådlösa funktionen på datorn och på modemet för fast bredband.
  2. Sov aldrig med mobilen vid huvudkudden eller i närheten av sängen. Håll sovrummet så fritt från teknisk utrustning som möjligt.
  3. Stäng om möjligt av elen till sovrummet när du går och lägger dig genom att skruva ur proppen i elskåpet.
  4. Kontrollera så att ingen strålning från grannars utrustning eller mobilmaster eller transformatorer i närheten når din sovplats. Här behöver du använda en mätare för både högfrekvent och lågfrekvent strålning.
  5. Använd inte mobiltelefon, trådlös telefon eller dator timmarna innan du ska sova. Dämpa i stället belysningen, lyssna på lugn avslappnande musik och tänd gärna några levande ljus.
  6. Byt ut lågenergilamporna mot vanliga glödlampor. En lågenergilampa avger både kemikalier och försämrar din elmiljö.
  7. Kontrollera vilken typ av elmätare du har i bostaden eller i hyreshuset. Så kallade ”smarta elmätare” är inte alls smarta eftersom de sänder endera ut mikrovågsstrålning eller orsakar försämrad elmiljö i bostaden. Diskutera med ditt elbolag om du kan få tillbaka en analog elmätare.

Text: Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen

Stöd Strålskyddsstiftelsen för gratisläsning på NewsVoice!
Ge bidrag


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq