Spying and storing: Assange says ‘Google works like NSA’

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 29 september 2014
- NewsVoice redaktion

Assange-TimeRT.COM. WikiLeaks founder Julian Assange equated Google with the National Security Agency and GCHQ, saying the tech giant has become “a privatized version of the NSA,” as it collects, stores, and indexes people’s data. He made his remarks to BBC and Sky News.

“Google’s business model is the spy. It makes more than 80 percent of its money by collecting information about people, pooling it together, storing it, indexing it, building profiles of people to predict their interests and behavior, and then selling those profiles principally to advertisers, but also others,” Assange told BBC.

Read moreSå här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Mer om svenska systemens grundläggande brister och möjlig korruption:

  Tänk att en socialminister aldrig vill träffa någon med kritiska synpunkter på vården; svara på varför Försäkringskassan (FK) vägrar betala ut kostnader för utlovad EUvård – utan i ev brevsvar hänvisa till “vetenskap och beprövad erfarenhet” (VoB) – enligt Sveriges Läkarförbund, Socialstyrelsen, SBU odefinierat i svensk lagstiftning!, utan ge besked – att FK inte godkänner vissa metoder använda internationellt – med hänvisning till att svenska krav ej uppfyllts, trots att förteckning saknas över vilka metoder som i Sverige är godkända eller ej.

  Trafikskadade brukar förlora när försäkringsbranschens välbetalda försäkringsläkare hänvisar till VoB i domstolsprocesser

  Att SANCO, EUkommissionen inte accepterar att begreppet VoB används vare sig i medicinska, som juridiska sammanhang framgår tydligt både vid samtal och i brev.

  Socialdepartementet bekräftade Wikipedias uppgifter – att aktuell minister utbildats av branschen och där tjänstgjort som handläggare!

  Skall försäkringsbranschen få styra vilken vård som godkänns, samt lagstiftningens utformning till dess fördel så att:

  1. medicinskt okunniga skall bevisa sambanden mellan sina skador och besvär.

  2. försäkringsläkares bedömning endast skall byggas på intyg och journaler – utan egen undersökning!

  Inte undra på att skadedrabbade och rättvisan brukar förlora i svenska domstolar!

 • Eftersom Bo Sonnsjö nämner mig som författare till en mycket samhällskritisk romantrilogi baserad på verkliga händelser, så kan jag bara säga att det i verkligheten är värre än ni tror.

  Oavsett av vilken myndighet en person blir misshandlad av så kokar det ner till att så småningom hamna i någon svensk domstol. När jag på bokmässan i Göteborg i år, presenterade mina böcker och visade dokument på storbild var det många som först inte trodde det var sant, men sedan de sett dokument underskrivna av några av rättsväsendets ledande personer häpnade de och såg ut som om världen rasat samman.

  Jag skriver om sådant som t.ex Uppdrag Granskning inte törs visa. Visst har de gjort research, men vågar inte fullfölja. Vissa tidningar kan ibland vara tuffa och skriva om hur det verkligen är, men alla korrumperade makthavare som gjorts oåtkomliga då Olof Palme tog bort tjänstemannaansvaret, vet att det tidningarna skriver, har glömts bort på en vecka. Sen fortsätter karusellen av propaganda, korruption och lögner som vanligt.

  Anledningen till att jag skrivit dessa böcker är just att detta inte ska ske. Vi ska t.ex. aldrig glömma att kammaråklagare Thomas Holst inte ville åtala vid en grov misshandel där offret blev invalid, trotts att hela misshandeln fångats på film och man visste vem förövarna var. Tomas Holst sade till Aftonbladet 2010 ”Om vi skulle försöka hämta hem alla människor som begått brott som inte är tillräckligt allvarliga så skulle vi få väldigt mycket att göra.” http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17836961.ab

  I mina böcker finner vi sådana tjänstemän ända tills dess att bokbålen brinner igen.
  Mina böcker kan ni få tag i lite var stans men alldeles säkert på http://www.markurell.com där ni också kan läsa mera.

  Haveristerna: ISBN 978-91-637-3717-6
  Bödlarna: ISBN 978-91-87607-06-6
  Förrädarna: Under produktion

 • Jäv skulle ju i Sverige bekämpas med alla medel – men så tycks inte ske ens i kretsar med stort juridiskt kunnande.

  Försök att få Socialstyrelsen att se till att dess Vetenskapliga Råd fungerar “opartiskt” i svenska domstolar tycks totalt ha misslyckats.

  Fastän dess generaldirektör uppenbarligen inte var nöjd med att myndighetens utsända till Länsrätten i Göteborg år 2006 inte framfört Socialstyrelsens åsikter, tycks de ha lyckats genomföra vad de brukade göra som “mycket välbetalda försäkringsläkare” åt ledande försäkringsbolag!

  Något som borde kallats med sitt rätta namn – ”JÄV”!

  Att det Vetenskapliga Rådet i Socialstyrelsens Rättsliga Råd – av den där fungerande domaren fick godkänt för vad som framförts i Länsrätten – innebär att de två ledande personerna hos samma myndighet hade skiljaktiga åsikter i en fråga, som skall leda medicinskt okunniga domare till att döma i många liknande processer – helt i linje med försäkringsbranschens önskningar.

  Branschen skulle därmed inte behöva ersätta trafikoffer för uppkomna besvär – utan spara på utgifterna! – Jäv skulle då bli en vinstgivande verksamhet!

  När frågan om inte ”JÄV” förelåg i den här typen av ärenden ställdes till justitiedepartement och JO – erhölls inget svar på den grundläggande frågan ”om rättssäkerheten i svenska domstolar”!

  ”Tystnad råder” eller “Detta är inte mitt bord” tycks gälla i “det bästa av länder”!

 • Håller med Bo Sonnsjö. Det är inte systemet som egentligen har förändrats utan att folk idag har fått insyn i hur det verkligen fungerar. Det som syns nu är alla undanflykter kombinerat med desinformation för att bibehålla den egentliga makten oavsett ekonomiska system. Slaveri under nuvarande system borde kallas för just slaveri och ingenting annat.

 • Ja fy, så ‘snett’ det har blivit med det mesta och att läsa och sätta sig in i daglig information från allehanda källor är så skrämmande (..minst sagt!) att många helt enkelt ‘stänger av’ och hänger sig åt chips/godis-ätande och annat ‘mys’ framför TVn. 🙁

  Att leva i dagens verklighet gör tyvärr att man blir otäckt cynisk beträffande så mycket i samhället. Det gäller att ‘hålla i agebrädan’ samtidigt som man försöker behålla sitt goda humör ..o’ inte minst humor! 🙂
  Man får ‘börja hemmavid’ s a s med att göra sitt bästa i det dagliga – att tillåta sig lite normalitet i livet – inemellan klättrandet på barrikaderna!
  För se ge upp ..det gör vi inte!

 • Tyvärr måste jag ge Bo rätt.
  Det är betydligt mer illa ställt än vad de flesta vet om. Vad gäller den enskilde medborgaren och dennes rättigheter. Dvs, de finns inte. jag skulle kunna ge otaliga exempel, men det lär inte behövas. Bara en sådan sak som att lagsystemet är illegitimt vilket medför att ingen kan lagföras i det här landet. Det som sker, sker med våld som uppbackning.

 • Världen (liksom NSA, FRA och Google) ser idag ut, som det värsta scenario sedan Kafkas “Processen” eller Orwells “1984” beskrev hur det förr såg ut i kulisserna – där makten styrde som den alltid gjort.

  Partier “man trodde på” tycks fungera lika illa, som de vars åsikter “misstron var stor mot”!

  Bilden av vårt samhälle beskrivs av författaren Bertil Lindqvist i en trilogi, där två böcker redan kommit ut (och en tredje är på gång) med många detaljer tagna ur verkligheten vanliga medborgare alltför ofta kommer i kontakt med.

  I boken ”Haveristerna” känns igen detaljer presenterade på Aktuellt, Kalla Fakta eller Uppdrag Granskning, men med andra namn, lätt ändrade detaljer, etc.

  Ändå vill de flesta inte tro fullt ut – att det ser ut så i Sverige!

  Är Quick-affären glömd, eller att stora bankers direktörer fick orimligt generösa löner, bonusar, mm – medan småkunder fick sämre räntor än nödvändigt …

  När medborgare ser hur lagstiftning allt eftersom förändras eller omtolkas – att den bäst passar stora företag och våra myndigheter – är det svårt att lita på att rättvisa och rättssäkerhet verkligen råder i vårt land.

  Varför hävdar ändå Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson att alla sjuka och skadade hanteras lika – när det lätt går att bevisa att så inte sker!

  Gällde inte lagar lika för stora som små? Varför höll annars rättvisans gudinna en vågskål i sin hand?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *