Svensk rapport: “Flight MH17 och skotten över Ukraina”

publicerad 9 september 2014
- av NewsVoice

Flight MH17 skotten 0ver Ukraina Tobias KarlssonSammanfattning. Rapporten belyser några av de ”fakta” som har fått ett stort utrymme i media, speciellt de närmaste fem dagarna efter nedskjutningen av det Malaysiska passagerarplanet över östra Ukraina den 17 Juli 2014. Dessa ”fakta” har haft en avgörande inverkan på dels opinionen och dels den politiska färdriktningen hos västvärldens regeringar.

Text och rapport: Tobias Karlsson

Ladda ner hela rapporten som PDF

Media har genom sina grafiska förklaringar av dessa ”fakta” bidragit till att förankra dessa ”fakta” i människors medvetande och i historieskrivningen om vad som har hänt flight MH17. Dessa ”fakta” har blivit så självklara att de anses vara bekräftade av de första analyserna av de svarta lådorna.

En närmare granskning av dessa ”fakta” visar da?remot, att de bygger pa? fo?rhastade slutsatser och vilseledande information. Vi har byggt hela va?r uppfattning om ba?de ha?ndelsefo?rloppet och skuldfra?gan pa? ”fakta” som visar sig vara la?ngt ifra?n sanningen. Detta faktum framga?r med all tydlighet om vi granskar de pa?sta?enden och bevis som har presenterats av media.

I ett fo?rso?k att komma na?rmare sanningen om vad som har ha?nt med flight MH17, analyserar jag a?ven de praktiska och tekniska fo?rutsa?ttningar som ma?ste ha varit uppfyllda fo?r att ge sto?d a?t den allma?nna uppfattningen att det var de pro-ryska separatisterna som avfyrade en sa? kallad BUK-missil mot passagerarplanet. Avslutningsvis presenteras ocksa? na?gra bildbevis som inte sto?djer denna allma?nna uppfattning.

Genom att sa?tta ha?ndelsen i ett tidsma?ssigt sammanhang med vad som ha?nder i omva?rlden, ba?de regionalt och globalt, sa? ser vi:

  • dels likheter med andra ha?ndelser med potential att pa?verka va?rldspolitiken
  • dels hur denna ha?ndelse har anva?nts fo?r att fra?mja olika intressen

Detta sammanhang beho?ver inte vara en fo?rklaring till varfo?r MH17 blev nedskjutet och skall inte heller tolkas som en fingervisning na?r det ga?ller ansvarsfra?gan. Da?remot fo?rklarar detta sammanhang varfo?r det var no?dva?ndigt att peka ut de pro-ryska separatisterna och ha?vda att det var Putins missil.

Jag kan bara konstatera, att en analys av de bevis, pa?sta?enden och riktiga fakta (i motsats till ”fakta”) som jag presenterar i denna rapport ger sto?d fo?r antagandet, att det:

  • fo?r det fo?rsta inte kan ha varit en missil som har avfyrats mot MH17
  • fo?r det andra har pa?ga?tt en informationskrigfo?ring i syfte att o?vertyga va?rlden om att
    det var ”Putin” och hans ”missil”.

Fo?r att utredningen om vad som ha?nt MH17 inte skall haverera sa? ma?ste vi sluta klamra oss fast vid de ”fakta” som passar in i den verklighet som politikerna har format.

Vi a?r va?rda att fa? veta sanningen, speciellt na?r det ga?ller vad som har ha?nt flight MH17. Vi ma?ste fra?ga oss om den politiska fa?rdriktningen a?r viktigare a?n sanningen och om vi vill att va?ra barn och barnbarn skall fa? la?sa i historiebo?ckerna att det amerikanska imperiet expanderade o?sterut baserat pa? en lo?gn, som inte bara skulle vara ett stort svek mot alla oskyldiga som omkom na?r MH17 sko?ts ner, utan ocksa? vara ett stort svek mot ma?nskligheten.

Text och rapport: Tobias Karlsson

Ladda ner hela rapporten som PDF

Donera 50 kr till rapportförfattaren:


Donera 100 kr till rapportförfattaren:


Donera ett eget belopp till rapportförfattaren: