Virus EV-D68 sprids explosionsartat bland vaccinerade barn – USA:s medicinska system hjälplöst

publicerad 9 september 2014
- av NewsVoice

virus_illegal_minors

NaturalNews. Den explosiva utvecklingen av ett mystiskt virus, EV-D68, skickar hundratals barn till sjukhus över hela Missouri, Colorado, Kansas, Utah och åtta andra stater. "I Kansas City, behandlades cirka 475 barn nyligen vid Childrens Mercy Hospital och minst 60 av dem fick intensiv sjukhusvård", rapporterar CNN. (1)

Översättning Pia Hellertz | Källa: "Mystery virus EV-D68 exploding among vaccinated children; U.S. medical system clueless without a vaccine" av Mike Adams

CNN fortsätter att rapportera:

"Det värsta är när det gäller omfattningen av kritiskt sjuka barn som behöver intensivvård. Jag har inte sett något motsvarande. Jag har tränat i 30 år i pediatrik, och jag har aldrig sett något liknande", säger Dr Mary Anne Jackson, sjukhusets divisionschef för infektionssjukdomar.

Vad CNN och andra medier inte rapporterar, är dock att detta utbrott sker bland redan vaccinerade barn.

Gjorde andra vacciner att barn blev mer mottagliga för EV-D68- infektioner?

Barn som har vaccinerats med MPR-vaccin, influensavacciner, poliovaccin och många andra är samma barn som nu drabbats av EV-D68. Hur vet vi det? Eftersom vi vet hur den rabiata pro-vaccin-median genomgående rapporterar på virusutbrott:

Vaccinmedias propagandaregel nr 1: Om ett utbrott sker bland ovaccinerade barn, kommer de publicerade berättelserna att starkt fördöma föräldrar för att de inte vaccinerat sina barn, samtidigt som vacciner framställs som den enda lösningen.

Vaccinmedias propagandaregel nr 2: Om det finns ett obekvämt faktum om vacciner som media inte vill att allmänheten ska veta, kommer de att undanhålla detta faktum i alla sina berättelser. Detta gjordes mycket tydligt i den senaste medieomfattande mörkläggningen av berättelsen från en CDC-whistleblower [1], där CDC:s toppforskare Dr William Thompson öppet medgav att man begått forskningsfusk vid CDC för att dölja kopplingen mellan MPR-vaccin och autism [2]. Klicka här [3] för att läsa det tidigare hemliga brevet som Dr Thompson skickade till CDC-direktören Julie Gerberding, där han medger mörkläggningen.

Det faktum att de traditionella medierna nu inte skyller EV-D68-utbrottet på ovaccinerade barn, är nästan säkra bevis för att detta utbrott sker bland redan vaccinerade barn.

Mediernas läkare är hopplöst hjälplösa om vad de ska föreslå föräldrarna

Eftersom det inte finns något vaccin för EV-D68, kan media inte föra fram vacciner som lösningen för dessa infektioner. Och därför verkar media helt vilse och hjälplösa när det gäller vad man ska rapportera. Det finns ingenting om att skydda barns immunförsvar med vitamin D, och ingen mainstreammedia vågar ens nämna ordet "immunförsvar" av rädsla för att människor då skulle kunna börja inse att ett starkt immunförsvar är mycket bättre än ett vaccin för att förebygga smittsamma sjukdomar.

Det bästa råd CNN kan komma med har följande lydelse:

”För att minska risken för infektion, bör enskilda tvätta händerna ofta med tvål och vatten i 20 sekunder, särskilt efter att blöjbyte. Undvik att röra ögon, näsa och mun med otvättade händer; undvik kyssar, kramar och att dela koppar eller bestick med människor som är sjuka; desinficera ofta berörda ytor såsom leksaker och dörrhandtag; och stanna hemma när man känner sig sjuk ...”

Återigen, notera den fullständiga bristen på någon diskussion om zink, vitamin D, immunsystemet, örter, samt att man bör undvika giftiga immunnedbrytande kemikalier och livsmedelstillsatser, och så vidare. Detta är standardläget för de traditionella medierna: "Tvätta händerna." Det är bokstavligen ett urvattnat råd av en propagandainstitution som fungerar som vaccinindustrins avdelning för förmedling av sanningar.

Även när barns liv står på spel, är medierna så negativa till näring som försvar och vägrar konsekvent att tala om den låga kostnad, den höga säkerhet samt de lättillgängliga näringsämnen som vitamin D innebär, vilket skulle kunna rädda oräkneliga liv under ett pandemiutbrott ... även om de används i kombination med vacciner! Se Blueprint för säkrare vacciner, här [4].

Läkare och hälsomyndigheter är helt desperata över enterovirusutbrottet eftersom de inte har någonting att erbjuda förutom ett vaccin som inte existerar

Denna övertro på vaccin när det gäller folkhälsan, kommer slutligen att döda miljontals barn i ett verkligt utbrott, av den enkla anledningen att endast vacciner så blint åberopas. Så när en pandemi kommer, samtidigt som det inte finns något vaccin, så blir läkare och hälsomyndigheter bokstavligen hjälplösa när det gäller vad de ska rekommendera, annat än att "tvätta händerna."

"Okunnig" är ett begrepp som inte ens börjat användas för att beskriva vår moderna sjukvård. Det är rent ut sagt vårdslöst.

Varje ärligt sjukvårdssystem som verkligen brydde sig om folkhälsan skulle få en flerdimensionell försvarsstrategi vid pandemier, som inkluderade immunförsvarsstärkande aktiviteter, näringsorienterade insatser, beteendemodifikation, förbättring av den personliga hygienen och till sist medicinska ingrepp som en strategi av många.

Problemet med vacciner - även om de fungerar (vilket de oftast inte gör) - är att de inte kan hänga med i utvecklingen av muterade virus i naturen. Detta aktuella utbrott av EV-D68 har verkligen fångat det medicinska etablissemanget i en fälla. De har inga vacciner att rekommendera, och dessutom sitter läkare och hälsomyndigheter och rullar sina tummar, medan akutmottagningarna på sjukhusen fylls med sjuka barn. En enkel utbildningskampanj om vitamin D skulle kunna sänka dessa infektioner med enorma marginaler. Vitamin D aktiverar immunsystemet på så många nivåer, att om D-vitamin var ett läkemedel, skulle det kallas en "mirakelmedicin" och den som skapade den skulle tilldelas Nobelpriset i medicin.

Men det är inte en drog; det är en enkel, billig vitamin. Så läkarna undervisas inte om ??det och föräldrar har aldrig fått rådet att använda den. Speciellt inte när det finns vaccin att sälja och gravida kvinnor att injicera kvicksilver i. [5]

Några häpnadsväckande citat om hur allvarligt detta utbrott:

Ett aldrig tidigare skådat lungvirus som har smittat över 1000 barn i över 10 stater från mellanvästern till östkusten, kommer sannolikt att sprida sig till resten av landet, läkarna har varnat. (2)

Det ovanligt höga antalet sjukhusinläggningar som rapporteras skulle kunna vara ’bara toppen av isberget när det gäller svåra fall’, säger Mark Pallansch, virolog och chef för Center for Disease Control and Prevention (Sektionen för virussjukdomar). - CNN (1)

En sjukdom i andningsvägarna som redan har gjort mer än tusen barn i 10 stater sjuka kommer sannolikt att bli ett rikstäckande problem, säger läkarna. - ABC News (4)

Bara veckor efter att Obama-administrationen lät mer än 37.000 illegala ensamkommande flyktingbarn komma till USA utan hälsoscreening, har mer än 1.000 barn i över 10 stater drabbats av ett respiratorisk virus. Vilket ledde till att en utbredd oro för ett större utbrott sveper över nationen. - WND.com (3)

Det är värre när det gäller omfattningen av kritiskt sjuka barn som behöver intensivvård. Jag har inte sett något motsvarande. Jag har tränat i 30 år i pediatrik, och jag har aldrig sett något liknande, säger Dr Mary Anne Jackson, sjukhusets divisionschef för infektionssjukdomar.

Radiovärden och epidemiologen Michael Savage skäller ut Obama och skyller utbrottet på illegala invandrare

Ytterligare en anmärkningsvärd konflikt i hela den här historien har presenterats av radioprataren Michael Savage, en mycket begåvad person som är utbildad epidemiolog.

I går sade han på sin radioshow: (3)

”I 20 år har jag försökt att varna Amerika om invandrare som förs in i landet utan hälsokontroller. Nu kommer de hit och Centers for Disease Transmission ljög för det amerikanska folket. De brukade vara CDC (Centers för Desease Control); de är nu CDT (Centers for Disease Transmission – Centrum för sjukdomsöverföring).

I stället för att stoppa att sjukdomen sprids, får smittspridningen fart genom att man inte reagerar på att infekterade barn förs in och att de sätts i våra offentliga skolor, eller hur? Det är häpnadsväckande för mig vad de kan komma undan med på grund av okunskap hos allmänheten. Sunt förnuft är borta. ... Vad förväntar du dig ska hända om du sätter ett barn med ett visst virus i en skola, där de barn som går där aldrig tidigare har varit utsatt för detta virus? Det kallas ett epidemiskt genombrott.

Befolkningen i Amerika, som en gång haft den bästa hälsan på jorden, blir nu en nation som påminner om tredje världen när det gäller hälsa, eftersom Obama är så korrupt, och var så okunnig, och så ond att han har gjort så, att vi som en gång var den största nationen på jorden och har degenererats till nation med sämre status.

Michael Savage har tidigare varnat för att Obamas öppna-gränser-politik är extremt farlig ur folkhälsosynpunkt, vilket gör att invandrare med infektionssjukdomar kan komma in i USA och sprida dessa sjukdomar till andra.

Chefredaktören för ABC News Medical råkar medge att pandemier kan passera gränser

ABC News chefredaktör för hälsa och sjukvård dr Richard Besser gav av misstag stöd till Savages argument när han sade:

Virus tenderar att inte respektera gränser. Det är bara 10 stater nu, men det kommer snart att vara över hela landet. Så om din stat inte har det nu, håll ögonen öppna, det kommer. (4)

Även om hans uttalande gjordes i samband med att viruset sprider sig från land till land, gör ett virus inte någon skillnad mellan en statsgräns och en nationsgräns. Påståendet att "virus inte tenderar att respektera gränserna" är universellt sant, oavsett vilken kategori av gränser.

Savages argument stöds ytterligare av nedanstående bild från WND, som visar stater som har fått illegala invandrare, jämfört med stater som snabbt har kontaktat CDC för att be om hjälp med detta plötsliga utbrott.

Den chockerande verkligheten om hur regeringens sjukvårdspolitik uppmuntrar pandemier

Vad tror du är orsaken till detta utbrott? Lyssna på kommentarerna nedan. Och för en gångs skull kan de traditionella medierna inte skylla på "ovaccinerade" barn, eftersom de var vaccinerande, samtidigt som det inte finns något vaccin mot detta virus. Det är därför de läkare som för närvarande cirkulerar runt i media för att hantera detta utbrott, är så anmärkningsvärt hjälplösa och mållösa.

Begrunda den patetiska verkligheten hos vår nuvarande regering och dess misslyckade medicinska system:

Chockerande verklighet # 1) Vår nuvarande federala regering vägrar att skydda den amerikanska gränsen och uppmanar därmed öppet invandrare att komma in, oavsett vad de kan bära på ur folkhälsosynpunkt.

Chockerande verklighet # 2) Vårt medicinska system är en "one-trick pony"[6] när det kommer till pandemiförebyggande. Det enda tricket är "vaccin." Och om det inte finns ett vaccin, är hela det medicinska systemet helt hjälplöst när det gäller vad man ska göra åt det.

Chockerande verklighet # 3) Medicinska myndigheter vägrar att rekommendera några näringsmässiga terapier som stärker immunförsvaret mot pandemiska sjukdomar. Vitamin D är helt svartlistat från någon officiell rådgivning, även när det inte finns några andra alternativ. Och man vågar inte ens nämna kinesiska medicinörter eller olika naturläkemedel.

Chockerande verklighet # 4) Många förespråkare för vacciner är också starka förespråkare för en minskad befolkning. De applåderar faktiskt att antalet levande människor på planeten krymper. Så pandemier bokstavligen hjälper dem att uppnå sina mål. "Det är svaret!" anmärkte Dr Charles Arntzen i en kommentar som fångats på video. "Gå ut och använd genteknik för att skapa en bättre virus. (Skratt) Tjugofem procent av befolkningen är tänkt att bli smittade." (5)

För att gå vidare - Bill Gates berömda tal där han under en offentlig presentation uppgav att vacciner skulle kunna hjälpa till att sänka befolkningen med 10 till 15 procent. Hans exakta ord:

Världen idag har 6,8 miljarder människor ... som är på väg upp till cirka 9 miljarder. Om vi ??gör ett riktigt bra jobb med nya vacciner, sjukvård, reproduktiv hälsovård, skulle vi kunna sänka den med kanske 10 eller 15 procent.

Tror du inte att han sa det? Videon har tagits bort från Youtube flera gånger, men vi har bevarat den på TV.naturalnews.com. Klicka på den här länken för att titta på det själv [7]. Videon lämnar ingen tvekan om Gates förespråkande av vacciner för att minska befolkningen.

Kanske med Ebolaviruset, EV-D68, chikungunyavirus [8] och andra exploderande pandemier, som plötsligt tagit tag i hela vår värld, så kommer människor som Bill Gates äntligen att få sin önskan uppfylld. En massiv befolkningsutrotning kan vara precis runt hörnet, och om du lyssnar på CNN kommer de förmodligen att ha femtio framstående forskare som berättar om alla de olika sätt som du kan tvätta händerna på när du väntar på att CDC ska rädda dig med en experimentell vaccin som bär ännu en 40% dödlighet på samma sätt som ZMapp, Eboladrogen.

Översättning Pia Hellertz | Källa: "Mystery virus EV-D68 exploding among vaccinated children; U.S. medical system clueless without a vaccine" av Mike Adams


Källor till denna artikel är:
(1) cnn.com/2014/09/07/health/respira...
(2) dailymail.co.uk/news/article-2747...
(3) wnd.com/2014/09/americans-fret-ab...
(4) abcnews.go.com/Health/unidentified-re...
(5) naturalnews.com/046347_ebola_vacc...

[1] CDC = Centers for Disease Control and Prevention

[2] Naturalnews.com/046630 CDC whistleblower public confession Dr William Thompson

[3] Naturalnews.com/046597 cdc whistleblower secret letter julie gerberding

[4] Naturalnews.com/046679 safer vaccines scientific advancement immunization technology

[5] Naturalnews.com/046792 flu vaccines CDC pregnant women

[6] Ursprunget till uttrycket går tillbaka till tider med resande cirkusar. Små cirkusar med få större framträdanden och inget menageri av exotiska djur utan använde hund och ponny som de stora artisterna. För att smutskasta showen sa belackare att det hade en ”one trick pony”.

[7] Bill Gates tal - Naturalnews.com/v.asp?v=A155D113455FAC882A3290536575C723

[8] chikungunya virus - Naturalnews.com/046346 chikungunya virus puertorico disease epidemic