Amerikansk militär och läkemedelsindustrin är nu återetablerad i Västafrika – Ebolaepidemin kan avslutas

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 26 oktober 2014
- Torbjörn Sassersson

PROGNOS OCH SPEKULATION. Den amerikanska miliärindustrin och den anglosaxiska läkemedelsindustrin är nu återetablerad i Västafrika. Ebolaepidemin kan avslutas. Ett mått på att affärerna är säkrade är att västmedierna väsentligt minskat rapporteringen om epidemin och att myndighetshetsen runt ebola kraftigt avtagit.

Det är ännu svårt att finna kurvor på den avtagande ebolaepidemin. Vid en enkel sökning efter grafer på nätet som visar epidemins utveckling i antalet fall räknat finns det istället bara exponentiella “explosionsökningskurvor” representerade. Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering är daterad den 23 oktober och ingen graf visar utvecklingen av antalet tillkommande fall. Istället visar myndigheten på allmänhetens ebolawebbsida enbart en ackumulerande tabell som mixar ihop konfirmerade ebolafall med troliga och misstänka fall. Summan blir 4869 fall, men räknas enbart konfirmerade ebolafall blir summan 2938 fall, alltså betydligt lägre.

Det påpekandet är viktigt eftersom rapporter från Västafrika visar att personer som blivit sjuka av vatten från förgiftade brunnar, personer som drabbats av bakteriesjukdomar eller lider av vaccinskador även de räknats in som “misstänkta” eller “troliga” ebolafall. Modus operandi stämmer mycket väl in i den affärsmässiga strategi som tycks handla om att kvickt bygga upp en “ebola-scare” för att maximera den ekonomiska satsningen i området på lönsamma antiebolaprojekt.

ebolafall-2014-tabell

Folkhälsomyndigheten om Ebola

 

Var Hans Roslings ebolaexplosionskurva enbart teoretisk?

Hans-Roslings-ebolakurva-2-okt-2014NewsVoice har hos Folkhälsomyndigheten efterfrågat en graf som representerar förändringen i antalet konfirmerade ebolafall över tid. Vi får se om den kommer. Misstanken är att antalet nytillkomna ebolafall kraftigt minskat senaste veckan eller två. Kurvan kommer i så fall att hamna i en intressant konflikt med Hans Roslings högst teoretiska och exponentiella ebolaexplosionskurva som visade att nästan hela planeten kunde få ebola enligt ett risräkningsexempel som Rosling redovisade i svensk TV (SVT Gomorron Sverige).

ArcanumSkolan 2024

I Västafrika är affärerna nu säkrade

WHO har gett tillstånd till att experimentella ebolavaccin och antivirala mediciner ska få testas. De anglosaxiska läkemedelsbolagen har därmed fritt fram att sälja in sina preparat betalda av andra nationers stöd, lokala skattemedel och med pengar från tex Unicef som samlat pengar från godtrogna människor. Allt sker med understöd av köpta regimer i de afrikanska länderna. Låter det cyniskt? Faktakontrollera då gärna dessa påståenden med vilken politiskt medveten afrikan som helst, men det måste vara med en afrikan som bor i Afrika.

Även den amerikanska militärindustrin är etablerad enligt Naomi Kleins chockdoktrinmodell. USA skickade 3000 soldater till Västafrika istället för 3000 sjukvårdarbetare för att “säkra” området [affärerna]. Prognosen är att de ska stanna för att “säkra” området precis som de bara skulle stanna i Irak och Afghanistan för att säkra regionen. Problemet är att de aldrig åker hem. Vistelsen förlängs i flera omgångar för ett av deras viktigaste syften är att skydda de amerikanska exploaterande företagen som ska “bygga upp” länderna och samtidigt utvinna naturresurserna.

Ebolaepidemin kan avslutas.

Text: Torbjörn Sassersson

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Ebola