LäkemedelsVärlden – När ska ni granska cancerindustrins brottsplatser?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 27 oktober 2014
- Torbjörn Sassersson

point-of-no-returnDEBATT. Amina Manzoor som är tillförordnad chefredaktör på LäkemedelsVärlden re-tweetade den 25 oktober kommentaren: “Med anledning av Kim Anderzons död – fan ta de kvacksalvare som sålde henne, falskt hopp in i det sista”. Manzoor tycks ta ställning för uppfattningen att det var alternativmedicinen som var orsaken till Anderzons tragiska bortgång, men det finns två misstag med påhoppet på Anderzon.

Text: Torbjörn Sassersson | Filmaffisch: Nikita

Dels måste vi respektera andra människors rätt att välja vårdform. Det är en rättighet i ett modernt samhälle och en självklarhet i andra mer medicinskt utvecklade länder än Sverige att det finns tillgång till flera metoder för att lösa ett medicinskt problem. I Sverige är det annorlunda. Läkarna har en mycket liten tillåten verktygslåda med ofta väldigt grova metoder för att lösa allvarliga sjukdomar som cancer.

I Sverige används mot cancer i princip enbart kemoterapi, som skadar inre organ, strålning som skadar de organ som hamnar i den radioaktiva strålningens väg och “radikala” operationer som har en tendens att sprida cancern i kroppen och stympa patienten i onödan. Ibland tas preventivt organ bort som inte ens är sjuka, “just in case”.

I framtiden kommer denna gift- , skär- och strålningscancervård betraktas som rent kvacksalveri baserad på pseudovetenskap, så varför inte börja kalla det vid rätt namn redan idag?

Cancerdödsfallen i sjukvården bör betraktas som brottsplatser

Ute i världen får däremot alternativa metoder allt större utrymme eftersom cancerdrabbade tar kvalificerade beslut att genomgå mildare behandlingsmetoder som dessutom får mycket bättre resultat än cellgifter, strålning och riskabla operationer. Se Ty Bollingers dokumentärserie om cancerpatienter som blivit helt botade genom alternativa vårdformer, men om dessa fungerande metoder sätts in försent, efter att cellgifterna redan slagit ut kroppsliga organ, ska inte de alternativa vårdformerna lastas för dödsfallet.

Det var Amina Manzoors andra misstag när hon re-tweetade kommentaren på sin Twittersida.

Kim Anderzon - Kurera.se

Tidningen Kurera.se redovisar i artikeln “Kim Anderzon: Jag ville inte ha mer gift” vad Kim Anderzon egentligen gått igenom innan hon prövade flera alternativa metoder. Det var en konventionell “cancervård” som i ytterligare ett fall misslyckats kapitalt.

“Hon strålades 27 gånger och genomgick sju cellgiftsbehandlingar. Men effekten uteblev. Cancertumören i ryggen satt där den satt. I vintras fick den folkkära skådespelerskan Kim Anderzon nog. “Jag ville inte ha mer gift i mig”, sa Kim. Men svensk sjukvård har inget annat att erbjuda.”

Foto: Photos4U | Bild: faksimil från Kurera.se. Fotot pixelerat för att skydda upphovsrätten

Det är för många, med erfarenhet av “cancervård” eller med insyn i cancerindustrin, uppenbart varför hon dog. Orsaken var knappast varken cancern eller alternativmedicinen utan snarare en övertro på en förbannad gift-, skär- och strålningscancervård. Borde inte dessa dödsfall egentligen betraktas som brottsplatser som borde bli föremål för forensiska utredningar?

Nyligen avled en man som ställde upp för NewsVoice i utredningen av Osher Centrum. Enligt uppgifter skadades hans hjärta allvarligt av en cellgiftbehandling mot cancer och det ledde till hans död. I dokumentationen skriver självklart läkarna att han dog av cancer, men en forensisk analys skulle högst troligt gett kemoterapin skulden.

Amina Manzoor, på din twittersida är du på fotot utrustad med en pistol i handen. Använd din personliga kraft och med pennan som vapen för att utreda skolmedicinens cancerbrott istället för att hoppa på en fungerande alternativmedicin. Om du börjar gräva idag kan du få en plats i den svenska journalisthistorien eftersom du kommer att finna samma saker som jag funnit. Om du fortsätter som industriskribent kommer du snabbt att bli bortglömd. 

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq