Orgonterapi – Om helande med universell kosmisk energi

publicerad 21 oktober 2014
- Ivan Björn

Ivan Björn skriver i denna artikel om Wilhelm Reichs arbete om så kallad orgonterapi. Boken skriven av Heiko Lassek kom ut första gången 1997 i tysktalande länder. Wilhelm Reich var under andra världskriget en intensiv kritiker av nazismen, fascismen och kommunismen. För den som är intresserad av “energier” är Reichs upptäckter mycket intressanta, skriver Ivan Björn.

Text:  Ivan Björn

Wilhelm Reich sa på sin tid:

Att filosofera om livets mening är inte nyttigt så länge vi inte vet vad det verkliga Livet egentligen är. Livet är Gud vilket betyder trygghet för hela mänskligheten. Det är inte mening med att leta efter Gud eller tjäna honom så länge vi inte vet vad vi egentligen letar efter och vem vi vill tjäna.

Wilhelm Reichs forskning handlar om att kroppen och celler i kroppen behöver ha en regelbunden pågående laddning och urladdning av orgonenergi som är fritt tillgänglig över allt i hela Universum. I en frisk organism växlar denna energi i form av expansion och kontraktion.

Om en organism lever övervägande i expansion leder detta till att nervsystemet blir irriterad vilket kan leda till t.ex. hudsjukdomar. Om en organism lever övervägande i kontraktion leder detta till att nervsystemet blir irriterad vilket kan leda till t.ex. bronkit, astma.  När laddning och urladdning av energin upphör och ingen pulsering sker så leder detta till cancer.

Vad är det som avgör människans hälsa?

 • Energier i omgivningen
 • Biologisk och fysikalisk omgivning
 • Politisk omgivning
 • Kulturell omgivning
 • Social omgivning
 • Familjeomgivning
 • Personlig omgivning
 • Öde, erfarenheter och uppträdande
 • Organismen som helhet
 • Vegetativ
 • System som organ bildar
 • Organ
 • Celler
 • Molekyler
 • Atomer
 • Subatomära partiklar
 • Med energi sammankopplad omgivning

Vad är det som kan störa en sund energiväxling i kroppen?

Den universella närvaron av hälsa är ett fullkomligt byggande och ombyggnad av den individuella verkligheten – Den universella existensen av sjukdom är det störda skapande av verkligheten.

Min förklaring till detta är att om man älskar sig själv och skapar i frihet med den villkorslösa kärleken som är människans sanna natur så blir man aldrig sjuk. Till detta hör bakgrund av sanna individuella erfarenheter som är baserade och byggda på den villkorslösa kärleken och med bakgrund av detta är man en skapare av sitt liv. Resultat av detta är att man vet vem man är, man är vän med sig själv och har en god kännedom om sig själv och det lilla barnet inom sig själv.

Däremot om man lever i en illusion som handlar om konflikter, borttappandet av sig själv i den illusion som den materiella världen erbjuder, ständigt görande, krav som kommer från andra och som förorsakar en inre konflikt. Att inte tala om brist på kärlek till sig själv och därmed en brist på att försonas med andra. Om man lever i en obalans på olika nivåer så kommer sjukdomen för eller senare som ett brev på posten.

I boken handlar det om att höja energinivå i kroppen. Detta åstadkommer Reich med speciell bygd apparat.

Min uppfattning är att en duktig healer kan åstadkomma samma sak (utan apparat) under förutsättning att det finns en aktiv och medveten mottagare.

Huvudtanke i att höja energinivå jämförs i boken med en å där stenarna hindrar vatten att komma fram. Stenarna är den börda som en människa lägger på sig själv genom olika konflikter i sitt liv. Reich menar att om man höjer energinivå tillräckligt mycket så kan det liknas vid en å som har stigit så pass mycket att stenarna har hamnat i botten och därmed inte hindrar vatten (energi i kroppen) på samma sätt att tas sig fram. Sen är det upp till människan själv att dyka ner och plocka upp stenarna. Om man inte gör det så är risken stor att vatten nivå (energiflöde) sjunker så småningom och stenarna (olösta konflikter) kommer att hindra en hälsosam och sund energiväxling i kroppen och sjukdomen blir ett faktum.

Wilhelm Reich påpekar också vikten av att vara jordad. När han behandlade en sjuk organism så såg han till att människan jordar sig så att den energi som gjorde kroppen sjuk skulle återgå till jorden, sedan fyllde han på ny energi (orgon) som läker kroppen.

I boken nämns även andra forskares syn på livet. Så t.ex. Will Davis definition av vad som pågår i livmodern är helt fascinerande. Han skriver: ”Vår första kontakt är inte med mor som man skulle kunna tro. Vår första kontakt vid uppkomst av embryo fram till några månader framåt befinner sig i ett odefinierat tillstånd vid vilken känner den framväxande kroppen i livmoder bara sig själv. Den är medveten enbart om sin egen erfarenhet. Den gör ingen skillnad mellan sig själv och resten av världen…”

Heiko Lassek som själv är läkaren har konstruerat en orgonapparat (ORAC) och han lyckades bota eller mildra de flesta sjukdomar med hjälp av detta. Han säger att en lyckad tillfriskningstillstånd är sådan som reducerar intag av läkemedel eller gör dessa helt överflödiga. En lyckad tillfrisknings är sådan som reducerar ont eller så går det som gör ont helt över.

“Orgontherapie” (Grundlagenwerk zur Arbeit Wilhelm Reichs) Scherz 1997

På Heiko Lasseks hemsida kan man läsa mer

Texten av Ivan Björn finns sedan tidigare publicerad på Ivans Blogg

 

 

 

 


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Vill bara tillföra att jag 2005 byggde en modifierad Zapper och denna stoppade samt kapslade in cancer hos en bekant. Detta bekräftades av läkare på SÖS genom röntgen.
  Kostnad ca 300kr. Driftskostnad ca 4st 9V batterier under ca 6 månader. Daglig behandling ca 2 tim. Inga biverkningar. Läkarna bestämde sig då, vetandes att han hade mycket blodfett på åderväggarna att avliva honom genom en för stor dos av blodförtunnande vilket naturligt nog gav proppar i hjärnan, men förlust av allt som rör höger kroppshalva samt talet. Men han kunde höra och förstå (nickningar). Efter det orkade han inte längre.

 • Underbart, W Reich är en av mina “husgudar” skrev om honom på Universitet på 70-talet, han var relativt okänd och blev inte särskilt uppmärksammad under den perioden i den akademiska världen. Sexpools rörelsen , orgon bland annat var vad han talade om. Han blev fråntagen all ära och heder och “ruttnade” dog i Norskt fängelse, då han blev beslagen med att vara kvacksalvare när han försökte bota canserpatienter med sin orgon låda. Vissa av hans patienter dog, genom detta så hamnade han i fängelse, han var en “farlig”man då han var humanist, altruistisk och subversiv då han framförde teorier som inte enbart följde den vetenskapliga positivistiska normen. Då som nu eliminerades farliga individer som kom fram med rön i sin forskning som hjälper mänskligheten och som ingen kan tjäna pengar på..

  • Här vill jag hänvisa till följande länk vad beträffar cancervården.
   https://newsvoice.se/2014/10/27/amina-manzoor-pa-lakemedelsvarlden-nar-ska-du-granska-cancerindustrins-brottsplatser/

   Heiko Lassek har byggd en orgon apparat och har tagit sig an sådana cancerfall som blev dödsdömda av sjukvården. Orgonterapi har hjälpt till dessa patienter att pigga upp och inte behöva ta morfin t.ex. Deras livskvalité förbättrades och deras liv förlängdes t.o.m. med två år för en patient som den vanliga skolmedicinen gav några veckor.

   Jag är övertygad om att Wilhelm Reich behandlade patienter som den vanliga medicinen dömde ut och då är det inte konstigt om några av dem dog.

   Jag beskriver att Reichs huvudtanke har varit att höja energinivå i kroppen. Detta löser dock inte hela problemet. Det är människa själv som genom sitt tankesätt, känslor och livsföring förorsakar sjukdomar i sitt liv. Ändrar man inte på sitt sätt att tänka eller på sitt liv i grunden så är det svårt att få ett 100% resultat!

   En orgonapparat är just en apparat till vilken kommer en passiv människa som kanske inte vill jobba med sig själv, men genom att sitta där hoppas hon på ett under.

   Det viktiga i detta skede är att Heiko Lassek uttrycker sig om sin forskning och om Reichs metoder på följande vis: “ett lyckat tillfriskningstillstånd är sådan som reducerar intag av läkemedel eller gör dessa helt överflödiga. En lyckad tillfrisknings är sådan som reducerar ont eller så går det som gör ont helt över.”

   Den sexuella energin som Wilhelm Reich forskade kring vill jag inte beröra här, därför att det är den mest missförstådda energin som finns.

   För att understryka mina tankar läs även: https://newsvoice.se/2014/07/21/anita-moorjanis-seger-mot-cancer-med-alternativmedicin-bokrecension/

 • [Denna kommentar raderades pga att det var en typisk internettroll-kommentar som raljerade och förlöjligade artikelskribenten / NewsVoice]

 • [Denna kommentar raderades pga att det var en typisk internettroll-kommentar som raljerade och förlöjligade artikelskribenten/ NewsVoice]

 • [Denna kommentar raderades pga att det var en typisk internettroll-kommentar som raljerade och förlöjligade artikelskribenten / NewsVoice]

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *